Szerzők: DR. BIHARI IMRE, DR. MURÁNYI ANIKÓ

A szerzők a pókvénák és a környező bőr keringését vizsgálták laser-Doppler segítségével 19 beteg 22 végtagján. "Periflux System 5000" jelű Perimed készüléket használtak. Azt találták, hugy a keringés a púkvénában 1,8-szor gyorsabb, mint a környező bőrben. Ennek alapján úgy gondolják, hogy számos pókvéna esetében a bőr artériás rendszere és a pókvéna kiözött shunt. áll fenn.

Érbetegségek: 2003/1. 7-9. oldal

KULCSSZAVAK

pókvéna, AV shunt, laser-Doppler, bőr, varicositas

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Összefoglalás

Hazánkban a duplex ultrahalig-vizsgálat a mélyvéna trombózis diagnosztikájában rutin eljárás, azonban a phlebológia más területein kevésbé alkalmazzák. Ez az eszköz alkalmas a felületen visszér rendszer anatómiai és funkcionális vizsgálatára is. Alkalmazásával könnyen vizsgálható a vénák lefutása, az elégtelen perforans véna, a sapheno-femoralis junkció kompetenciája, a sapheno-poplitealis junkció pontos helyzete, a tágult soleus vénák és mindezek trombózisa. Duplex képalkotás javasolt néhány primér és a legtöbb secunder varicositas műtéte előtt. Ez a technika azonban költséges és szakértelmet kíván. A vizsgálat értékelése szubjektív.

Érbetegségek: 2002/4. 121-126. oldal

KULCSSZAVAK

duplex ultrahang, varicosus vénák, phlebológia

Szerzők: DR. VIZSY LÁSZLÓ, DR. BEZNICZA HENRIETTA, DR. BÁTORFI JÓZSEF

A perforans vénák sebészetében korábban alkalmazott széles feltárások, gyakran elhúzódó sebgyógyulás ideje lejárt. A transfascialis (perforans) vénás insufficientia megszüntetésére ma már endoscopot használunk. A subfascialis endoscopos perforans ligatúrát (SEPS) 2 év alatt 28 esetben végeztük, ezek közül 8 betegnek aktív fékélye volt, 20-nál pedig kombinált műtét történt (crossectomiával, a v. saphena magna/parva strippingjével és lokális kryovaricectomiával). Mindössze 3 esetben alakult ki sebkomplikáció, ami a nyitott műtét elfogadhatatlanul magas szövődményarányához képest óriási eredmény. Legnagyobh előnye, hogy chronicus vénás elégtelenség dekompenzált stádiumában (ulcus crusis) is elvégezhető, hiszen intakt területen operálunk. Emellett kiváló kozmetikai és funkcionális eredményt nyújt.

Érbetegségek: 2002/3. 79-82. oldal

KULCSSZAVAK

chronicus vénás insufficientia, subfascialis endoscopos perforans ligatura

Szerzők: DR. CAVEZZI ATTILIO

Az UH- és kiemelten a color flow duplex képalkotás vizsgálat drámaian megváltoztatta a visszér betegség diagnosztikai és terápiás megközelítését: segítségükkel a morfológiai és a haemodinamikai információk biztonságosan és nagy pontossággal megszerezhetők. A legutóbbi években lehetségessé vált a saphena értörzs elégtelenség néhány új jellegzetességének megismerése: a) a saphena magna és a parva elégtelenség rendkívül ritkán terjed a beömléstől a bokáig, gyakoribb a segmentalis reflux, b) a saphena magna refluxok 30%-ában a sapheno-femoralis junkció competens, vagyis a reflux forrása más helyeken keresendő, c) a primer varicositásban észlelt perforans elégtelenségnek gyakran nem forrás, hanem visszavezető szerepe van, annak ellenére, hogy benne az áramlás mindkét irányban lehetséges. A felületes viszér rendszer diagnosztikájában jelentős segítséget jelent az UH vizsgálat a fentieken kívül a recidív varicositas felderítésében, a felületes phlebitis kiterjedésének és idrőbeli változásának követésében, a minor varicusitások természetének megismerésében és végül, de ne, utolsósorban a mélyben futó erek pontos és biztonságos sclerotherápiájában.

Érbetegségek: 2002/2. 41-46. oldal

KULCSSZAVAK

varicosus vénák, ultrahang, színkódolt duplex képalkotás

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Hazánkban kb. 1930 óta elfogadott a visszerek injekciós scleroterápiája, azóta a kezelést végzők száma növekszik. 2000-ben kérdőívet küldtünk szét az angiológiai, sebészeti és bőrgyógyászati osztályokra. Ezeket 59 kolléga küldte vissza. Legtöbbjük (31) Budapesten dolgozik. A kollégák 63%-a sebész és műtéti varicectomiát is végez. Scleroterápiára rendszerint Aethoxysklerolt (70%) és Fibroveint (25%r) alkalmaznak. Gyakran kezelnek pókvénát, reticularis, oldalági, illetve recidiv varicositast, a beteg fekvő helyzetében. A rugalmas pólyát egy-két hétig viselik a betegek. Felméréseink szerint a hazai gyakorlat megfelel az Európa más területein alkalmazottnak.

Érbetegségek: 2002/1. 13-20. oldal

KULCSSZAVAK

scleroterápia, Magyarország, statisztika

Szerzők: DR. DETRE ZOLTÁN

Minden egyes sérültről meg kell állapítani az egyéni thrombosis rizikót, amikor a kezelést megkezdjük. A rizikók csökkentésére kell törekedni. Ehhez a mechanikus és a gyógyszeres prophylaxis minden lehetséges módszerét és kombinációját igénybe kell venni az előnyök és a mellékhatások gondos mérlegelése után. A fractionált heparinok jól beváltak a traumatológiai beteganyagon, könnyű kezelésük, kevés szövődményük és főleg magas hatékonyságuk révén első helyen ajánlhatók a gyógyszeres prophylaxisra. Fontos új szempont a posthospitalis prophylaxis, valamint az ambulanter kezelt sérültek prophylaxisa, amelyek általánossá tétele egyik legfontosabb feladatunk. Tisztában kell lenni azzal, hogy hatásos thrombosisprophylaxis ellenére is létrejöhet thrombosis. A maradék rizikóról ugyanúgy, mint magának a prophylaxisnak a céljairól a beteget tájékoztatni kell.

Érbetegségek: 2001/3. 73. oldal

KULCSSZAVAK

Thrombosis prophylaxis, trauma és thrombosis, fractionált heparin és trauma, prophylaxis traumában

Szerzők: DR. SÁNDOR TAMÁS, DR. BIHARI IMRE

Napjainkban fokozott figyelem kíséri azokat a tapasztalatokat, amelyek szerint a hosszú légiutazással kapcsolatban életet veszélyeztető vénás thromboembólia (VTE) alakulhat ki. Távolsági autóbuszjáratok, vonatok, közlekedési dugóba került gépkocsik utasain is felléphet VTE. Egészségesek számára a kockázat kicsi. Thromboembóliás rizikófaktorokkal rendelkező utasokon azonban a hosszú utazás komoly veszélyekkel járhat. Fedélzettel kapcsolatos és az utasokra vonatkozó rizikófaktorokat különböztethetünk meg. Ismertetjük az utazási trombózissal kapcsolatos legújabb eredményeket és a patomechanizmusra vonatkozó adatokat. Megfelelő óvintézkedésekkel - kompressziós harisnyák viselésével, járásgyakorlatokkal, lábmozgatással, kielégítő (nem alkoholtartalmú) folyadékfogyasztással, kismolekulasúlyú heparinok adásával - csökkenthetjük a veszélyeket.

Érbetegségek: 2001/3. 73-75. oldal

KULCSSZAVAK

Utazási trombózis, rizikófaktorok, patomechanizmus, megelőzés

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

A felületes phlebitis jóindulatú, banális, spontán gyógyhajlamot mutató betegség, amelynek kezelése során célunk a betegség lefolyásának gyorsítása, a fájdalom csökkentése és a szövőddmények megelőzése. A visszérgyulladás konzervatív, lokális kezelésére számos módszer ismeretes, amelyek küzül a lokális heparin adás régóta ismert. Családorvosokkal együttműködve, összesen 412 beteget két hétel keresztül kezeltünk felületes visszérgyulladás miatt. Az alkalmazott gyógyszer a Lioton (Berlin Chemie, Menarini group), amely 1,0 g-okként 1000 NE Na-Heparint tartalnlazó zselé. Felmérésünk során megállapítottuk, hogy a heparin tartalmú gél segítette a spontán fájdalom múlását, az érzékenység csökkenését, a bőrpír elmúlását, a bokaödéma és a hőemelkedés megszünését. A betegek 96,0%-ában az értékelő háziorvos elégedettt volt a kezelés eredményével, és megállapította a betegek javulását, gyógyulását, illetve panaszmentességét, ezért a továbbra is índokolt esetekben a heparinos gél adásával folytatta a kezelést.

Érbetegségek: 2001/1. 19-24. oldal

KULCSSZAVAK

felületes phlebitis, heparin gél, terápia, eredmények

Szerzők: DR. MÁTYÁS LAJOS

A RELIEF (REflux assessment and quaLity of llfe improvEment with micronized Flavonoid) nemzetközi, multicentrikus, nyílt, prospektív vizsgálat, amely 22 országban több mint 10 ezer páciens részvételével zajlott. A vizsgálat felépítése jól modellálja a családorvos és a szakorvos szoros együttműködését a krónikus vénás elégtelenségben szenvedő betegek ellátása során. Hazánkban 1998 márciusa és 1999 márciusa között több mint 200 szakorvos és családorvos részvételével 322 beteg követése történt. Ennek eredményeit ismerteti a szerző, mint a magyarországi vizsgálat nemzetközi koordinátora.
Az objektíven mérhető klinikai tünetek változása mellett új szempont a betegek életminőségének változása a kezelés során. Erre a célra egy speciálisan kialakított életminőség kérdőívet használtak. Mindkét értékelési módszer szerint szignifikáns javulást regisztráltak.

Érbetegségek: 2000/2. 51-58. oldal

KULCSSZAVAK

chronicus vénás insufficiencia (CVI), vénás reflux, micronizált flavonoid terápia, életminőség skála

Szerzők: DR. BIHARI IMRE, DR. NAGY ZOITÁN, DR. SZILVÁSI ISTVÁN

Vitatott a lábszárfekély pathogenesise, de minden teória abból indul ki, hogy az alsó végtag kapillárisaiban megemelkedik a nyomás. Elképzelhető, hogy az AVshunt megnyílásoknak is szerepük van a mikrocirkuláció rendellenességeiben. Összesen 17 beteg került vizsgálatra, akiknek egyik lábuk egészséges, a másikon fekély volt. Te-99m radioaktív izotóppal jelölt albumin macroaggregátumot injektáltunk a beteg és az egészséges végtag artéria femoralisába, külön ülésben. A radioaktív részecskék megrekedtek a végtag arterioláiban, de kis részük a nyitott AV-shuntökön keresztül tovább jutott, és a tüdőben kerültek detektálásra. A lábszárfekélyek vizsgálata során háromszor annyi radioaktivitást észleltünk a tüdő fö1ött, mint az egészséges végtagok esetében. Tehát háromszor annyi nyitott AV-shunt van a lábszárfekélyes végtagban, mint az épben. Mindezek alapján lehetséges, hogy az AV-shuntöknek szerepük van a megemelkedett kapilláris nyomásban, vagyis a lábszárfekély pathogenesisében. A klinikai gyakorlat számáva javasolt a mikrocirkulációs rendellenességek fellépésének megelőzése.

Érbetegségek: 2000/1. 15-19. oldal

KULCSSZAVAK

ulcus cruris, AV-shunt, izotóp vizsgálat, pathogenesis