Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Könyvajánló

Most jelent meg Az érgyógyászat alapvonalai c. könyv a Medicina kiadó gondozásában. Ez a hiánypótló, szakmánkat, annak egyre kiforrottabb és sikeresebb eredményeit és újabb lehetőségeit bemutató egyetemi tankönyv nem hagyható szó nélkül. Jelentős kiadvány, mind terjedelmét, mind tartalmát, mind minőségét tekintve, tehát nem lehet könnyen, egy-egy odavetett mondattal elintézni.

Érbetegségek: 2021/1. 19-21. oldal

Szerzők: DR. NAGY ANDRÁS, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály

Jámbor Gyula Tanár Urat tanítványai, barátai, volt és jelenlegi munkatársai nevében sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük 80. születésnapja alkalmából! Bár ? főleg érsebészeti körökben ? Jámbor Tanár Úr munkássága jól ismert, de a fiatalabbak kedvéért néhány mondatban összefoglaljuk tevékenységét, mely a magyar érsebészet egyik meghatározó pillére.

Érbetegségek: 2019/4. - 92. oldal

Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

A magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Hazai Vénás Fóruma 3. alkalommal rendezte meg az Another Phlebology konferenciát.

Érbetegségek: 2019/4. - 99. oldal

Szerzők: DR. MERKELY BÉLA

Dr. Sándor tamás köszöntése 85. születésnapja alkalmából.

Érbetegségek: 2019/1. 3-4. oldal

Szerzők: SZEBERIN ZOLTÁN - a MAÉT Elnöke

Nemes Attila professzor, a MAÉT korábbi elnöke nyolcvan éves.

Érbetegségek: 2018/4. 120-121. oldal

Szerzők: Szerkesztő Bizottság

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság számos kiváló teljesítménnyel és értékkel büszkélkedhet, amelyek közül az egyik az Érbetegségek c. folyóirat, - a mi lapunk! Mindenki megjelenik benne, aki nekünk fontos, arról szól, amit mi csinálunk, őrzi kongresszusaink emlékét és tiszteleg nagy elődeink előtt.

Érbetegségek: 2018/2. 40. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Tasnádi professzor lapunk alapításától mostanáig, folyamatosan, számos közleménynyel, folyóiratunkon keresztül gazdagította a hazai szakirodalmat, - az alábbiakban rövid méltatással köszönjük meg lankadatlan alkotó munkásságát, és köszöntjük 80. születésnapja alkalmából.

Érbetegségek: 2017/4. 75. oldal

Szerzők: DR. SZÉLL KÁLMÁN, NY. O.V. FŐORVOS, C. EGYETEMI TANÁR

Aki a múltat nem ismeri, a jelent nem érti.

Érbetegségek: 2017/1. 13. oldal

Szerzők: DR. MESKÓ ÉVA

Csatlakozásunk az Európai Unióhoz indokolttá tette az eddigiekben alkalmazott tanítási módszerek és tananyagok felfrissítését. Az egészségügyi szakképzés koordinátoraként, az eredményesen működő Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (a mai GYEMSZI EFF), a kardiológiai és angiológiaiszakasszisztens-képzés átgondolására és szerkezeti elemeinek megújítására, 2003-ban 3 napos konferenciát rendezett.
Ekkor, az új európai irányelvek figyelembe vételével merült fel a kardiológiai és angiológiai szakasszisztens képzés kialakításának szükségessége. Mivel az angiológia nem volt önálló szakvizsgatárgy, a tanácskozó szakemberek döntése alapján egységes kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tematikát dolgoztunk ki.

Érbetegségek: 2015/1. 10-11. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE, DR. VÁRADY ZOLTÁN, DR. BŐHM ZOLTÁN, DR. PUSKÁS ATTILA, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZOLNOKY GYŐZŐ, IFJ. DR. ZERNOVICZKY FERENC

Beszámoló a 2013. szeptember 8-13-ig Bostonban megrendezett Phlebológiai Világkongresszusról és a Magyar Szekcióról

Érbetegségek: 2014/1. 27-31. oldal