Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Beszámoló az EVF és HVF közös kongresszusáról
(2021. június 24-26.)


Az Európai Vénás Fórum (EVF) 21. kongresszusának szervezése a Covid-19 járvány kitörése miatt szokatlan módon alakult. Mivel az EVF egy jól szervezett, előrelátó, aktív, tudományos társaság, a tervezett időpontot jóval megelőzően, először 2017-ben, egy könnyű beszélgetés keretében merült fel, hogy a 2020-as összejövetel megrendezésére Budapesten kerüljön sor. Erről a Hazai Vénás Fórum (HVF) örömmel értesült, az EVF pedig szívesen vette pozitív visszajelzésünket. Az EVF ugyanis minden évben más európai nagyvárosban tartja össze jövetelét: volt már Londonban, Párizsban, Portóban, Lyonban, Zürichben és Szentpéterváron is, hogy csak a nevezetesebb helyszíneket emeljük ki.

Érbetegségek: 2021/3. 83-87. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Könyvajánló

A sebkezelés azokkal a sebekkel foglalkozik, amelyek nem mutatnak gyógyhajlamot, hiszen a megfelelően gyógyuló sebek az első ellátás után már csak minimális odafigyelést igényelnek. A gyógyhajlamot nem mutatók sok szenvedést okoznak a betegnek és jelentős fejtörést a kezelőnek. Nem véletlen, hogy a lábszárfekélyeket évszázadokon át crux medicorumnak, az orvosok keresztjének nevezték.

Érbetegségek: 2021/2. 57-58. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Könyvajánló

Most jelent meg Az érgyógyászat alapvonalai c. könyv a Medicina kiadó gondozásában. Ez a hiánypótló, szakmánkat, annak egyre kiforrottabb és sikeresebb eredményeit és újabb lehetőségeit bemutató egyetemi tankönyv nem hagyható szó nélkül. Jelentős kiadvány, mind terjedelmét, mind tartalmát, mind minőségét tekintve, tehát nem lehet könnyen, egy-egy odavetett mondattal elintézni.

Érbetegségek: 2021/1. 19-21. oldal

Szerzők: DR. NAGY ANDRÁS, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály

Jámbor Gyula Tanár Urat tanítványai, barátai, volt és jelenlegi munkatársai nevében sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük 80. születésnapja alkalmából! Bár ? főleg érsebészeti körökben ? Jámbor Tanár Úr munkássága jól ismert, de a fiatalabbak kedvéért néhány mondatban összefoglaljuk tevékenységét, mely a magyar érsebészet egyik meghatározó pillére.

Érbetegségek: 2019/4. - 92. oldal

Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

A magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Hazai Vénás Fóruma 3. alkalommal rendezte meg az Another Phlebology konferenciát.

Érbetegségek: 2019/4. - 99. oldal

Szerzők: DR. MERKELY BÉLA

Dr. Sándor tamás köszöntése 85. születésnapja alkalmából.

Érbetegségek: 2019/1. 3-4. oldal

Szerzők: SZEBERIN ZOLTÁN - a MAÉT Elnöke

Nemes Attila professzor, a MAÉT korábbi elnöke nyolcvan éves.

Érbetegségek: 2018/4. 120-121. oldal

Szerzők: Szerkesztő Bizottság

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság számos kiváló teljesítménnyel és értékkel büszkélkedhet, amelyek közül az egyik az Érbetegségek c. folyóirat, - a mi lapunk! Mindenki megjelenik benne, aki nekünk fontos, arról szól, amit mi csinálunk, őrzi kongresszusaink emlékét és tiszteleg nagy elődeink előtt.

Érbetegségek: 2018/2. 40. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Tasnádi professzor lapunk alapításától mostanáig, folyamatosan, számos közleménynyel, folyóiratunkon keresztül gazdagította a hazai szakirodalmat, - az alábbiakban rövid méltatással köszönjük meg lankadatlan alkotó munkásságát, és köszöntjük 80. születésnapja alkalmából.

Érbetegségek: 2017/4. 75. oldal

Szerzők: DR. SZÉLL KÁLMÁN, NY. O.V. FŐORVOS, C. EGYETEMI TANÁR

Aki a múltat nem ismeri, a jelent nem érti.

Érbetegségek: 2017/1. 13. oldal