Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Beszámoló az EVF és HVF közös kongresszusáról
(2021. június 24-26.)


Az Európai Vénás Fórum (EVF) 21. kongresszusának szervezése a Covid-19 járvány kitörése miatt szokatlan módon alakult. Mivel az EVF egy jól szervezett, előrelátó, aktív, tudományos társaság, a tervezett időpontot jóval megelőzően, először 2017-ben, egy könnyű beszélgetés keretében merült fel, hogy a 2020-as összejövetel megrendezésére Budapesten kerüljön sor. Erről a Hazai Vénás Fórum (HVF) örömmel értesült, az EVF pedig szívesen vette pozitív visszajelzésünket. Az EVF ugyanis minden évben más európai nagyvárosban tartja össze jövetelét: volt már Londonban, Párizsban, Portóban, Lyonban, Zürichben és Szentpéterváron is, hogy csak a nevezetesebb helyszíneket emeljük ki.

Érbetegségek: 2021/3. 83-87. oldal

 

Az Európai Vénás Fórum (EVF) 21. kongresszusának szervezése a Covid-19 járvány kitörése miatt szokatlan módon alakult. Mivel az EVF egy jól szervezett, előrelátó, aktív, tudományos társaság, a tervezett időpontot jóval megelőzően, először 2017-ben, egy könnyű beszélgetés keretében merült fel, hogy a 2020-as összejövetel megrendezésére Budapesten kerüljön sor. Erről a Hazai Vénás Fórum (HVF) örömmel értesült, az EVF pedig szívesen vette pozitív visszajelzésünket. Az EVF ugyanis minden évben más európai nagyvárosban tartja össze jövetelét: volt már Londonban, Párizsban, Portóban, Lyonban, Zürichben és Szentpéterváron is, hogy csak a nevezetesebb helyszíneket emeljük ki.
Az EVF rendezvények kiemelkedő tudományos igényességükről ismertek, nagy tekintélyt vívtak ki maguknak. Eddig, az előadás megtartásának lehetőségét az erős mezőnyben két hazai szerzőnek sikerült elnyernie, előbb Menyhei Gábornak Londonban, majd Bihari Imrének Ljubljanában és Zürichben, valamint néhány poster megjelenésünk volt.
A fogadó helyszín kijelölése nemcsak vendéglátást, hanem a helyi tudományos társaság aktív közreműködését és az adott társaság vezetőjének elnökletét is jelenti. A kongresszus négy előadás típus köré szerveződik: egyrészt a beküldött absztraktokból a legjobbak kerülnek szóbeli bemutatásra, másrészt oktató előadások és nem utolsó sorban, cégek által szervezett és sponsorált szekciók alkotják a szóbeli előadásokat, ezeken kívül posterek kiállítása teszi teljessé a meetinget. Normál esetben minden egyetlen teremben zajlik. A helyi Társaság elsősorban az oktató előadásokból veszi ki részét, jelen esetben: Szabó, Szolnoky, Menyhei, Bihari és ajánlásunkra ifj Zsernovicky tartottak ilyen összefoglalót.
A beküldött absztraktokból, jelen esetben 110-ből a legjobb 30-at az EVF és a meeting vezető szervezői, a szerzők nevének és hovatartozásának ismerete nélkül pontozta. Ebben a kategóriában a hazai szerzők most két előadást tarthattak (Szolnoky, Bihari P.).
A Hazai Vénás Fórum aktivitása nemcsak ebben merült ki, hanem az EVF szabályzatának megfelelően több szekció két üléselnöke közül az egyiket mi adhattuk: Szolnoky, Szabó, Pécsvárady, Menyhei, Bihari és ifj. Zsernovicky.
Az EVF egy valódi fórum, vagyis egyrészt előadás, másrészt vita lehetőség. Andrew Nicolaides, a társaság alapítója viszonylag hosszú, 10 perces előadást és meglepő módon ugyanilyen hosszú vita időt szán minden egyes elfogadott absztrakt alapján készült prezentációra.
Egyértelműen látható volt az EVF kiemelkedő rutinja, egy bármely helyszínen megrendezésre kerülő meeting szervezésében és lebonyolításban. Az előkészületi időpontok már a korábbi tapasztalatok alapján jól bemérve, többszörösen kipróbálva illeszkedtek egymáshoz. Az első bejárás során a Budapesti Kongresszusi Központ került kijelölésre, amely mind elhelyezkedésében, mind befogadó képességében és még számos további szempontban is megfelelőnek, sőt kitűnőnek tűnt. Hasonlóan kipróbált, sokat ígérő gála vacsora helyszínnek véltünk egy megfelelő befogadó képességű sétahajót. Sajnálatos, hogy a járvány miatt ez a csodálatosnak ígérkező rendezvény, ebben a formában csak álom maradt.
A Covid-járvány vonatkozásában kiterjedt tájékozódást végeztünk, majd az összehívott megbeszélés alapján egyeztünk meg abban, hogy a 2020-as rendezvényt egy évvel későbbre, 2021-re halasztjuk. A kizárólag on-line lebonyolításba már a 2021-es járványügyi helyzet kényszerítette a Társaságot. Az addigi foglalások visszamondásra kerültek, és megkezdődött az internetes megrendezéshez szükséges szemléletváltás.
Aki már rendezett kisebb-nagyobb tudományos összejövetelt tudja, mennyivel több munka van mögötte, mint amit egy egyszerű résztvevő gondol. Itt a fő feladatot az on-line megrendezésre átállás jelentette. A budapesti helyszín kiesése ellenére a magyar társrendezőség változatlan maradt. Az EVF-en belül egy nemorvos szervező a tudományos program és a kongresszus majdani lebonyolítása, egy másik pedig a marketing és a sponsorok beszervezése céljából, teljes állásban dolgozott. Az irányokat a 6 tagú végrehajtó bizottság határozta meg, amelyik az aktuális teendőket heti egy alkalommal, hónapokon keresztül vitatta meg.

A hazai phlebológia újabb sikere

1. Ábra.
A Servier szimpózium résztvevői: Andrew Nicolaides (Cyprus), Marian de Maesseneer (Belgium), Eliete Bouskela (Brazilia), Marzia Luigli (Olaszország), Bihari Imre.


Számos lehetőség közül, végül a kongresszus lebonyolításához a Shocklogic cég szoftverjét választottuk. Ez egy meglehetősen komplex, egyetlen program, amelyik nemcsak az ülések lebonyolítására, a tudományos program mindenkori elérhetőségére, a rövid előadás formájában bemutatásra kerülő posterek lejátszására, hanem az előadók és üléselnökök bemutatására, egymás közötti csevegésekre, a sponsorok kiállításaira és az azokkal történő kapcsolatteremtésre is alkalmas volt. Az előkészületi időszakban kellett ennek alkalmazásában jártasságot szereznünk. A résztvevők számára ez egyszerűbb volt, viszont az üléselnökök részére már bonyolultabb. A szoftver cég vezetői tartottak tréningeket, amelyek során számos hasznos tanácsot kaptunk:
- használjunk fülhallgatót, részben azért, hogy jobban érsük az előadót, másrész, hogy ne visszhangozzon a hangunk,
- csak vezetékes fülhallgatónk legyen, mert a vezeték nélküli áttétel hibaforrás,
- ha nem tartunk előadást, akkor kapcsoljuk ki a mikrofonunkat, hogy ne jusson be háttérzaj, beszélgetés, repülőjárat, stb.
- legyen közel a szánkhoz a mikrofon, mert ha távol van, akkor nagyobb a háttérzajok aránya,
- legjobb a fejhallgatón lévő mikrofon, mert akárhogy forgatjuk a fejünket, mindig a megfelelő pozícióban van,
- ne mutassunk semmit a háttérben, ami elvonja a hallgatóság figyelmét (könyvek a polcon, családi képek, háttérablak forgalommal, stb.),
- ne lapozzunk, mert az nagyon hangos a mikrofonban,
- ne legyen mozgás körülöttünk, pl. ne nyisson be valaki a szobába, vagy a macska ne járjon éppen arra,
- állítsunk be fényforrást úgy, hogy megfelelően látszunk, de a fény ne csillanjon meg a szemüvegen,
- az egyenletes szórt fény a legjobb, kevesebb ráncot mutat,
- legyünk tudatában annak, hogy végig látszunk a képernyőn, amíg ki nem kapcsoljuk a kamerát,
- stabilizáljuk a kameránkat, hogy ne inogjon,
- legjobb a szemmagasságban lévő kamera,
- ha az előadó a saját képének vagy hangjának minőségére rákérdez, azonnal jelezzünk vissza.

A hazai phlebológia újabb sikere

2. Ábra.
Az Alfasigma cég szimpóziuma: felül Stravos Kakkos (Görögország), több thromboemboliával foglalkozó guideline első szerzője, itt üléselnök, középen Andrew Nicolaides (Cyprus), az EVF alapítója, másik üléselnök és alul az előadó Armando Manshila (Portugália), az International Angiology főszerkesztője.

Ez a szoftver adott lehetőséget arra is, hogy a kiállító cégek virtuális standjainak meglátogatása lehetővé váljon, és ennek buzdítására versenyt is hirdettünk. Ez két részből állt, egyrészt kérdőívre adott válaszok értékeléséből, másrészt a standokon elhelyezett figurák megtalálásából. Az egyik nyeremény egy ingyenes részvétel a következő kongresszuson, a másik a részvételen kívül egy egyéves EVF tagságot is jelentett (sajnos egy magyar sem nyert).
A biztonság kedvéért minden előadótól bekértük az előadás, hang alámondással bővített, végleges változatát. Volt is számos alkalom, amikor ezek kerültek vetítésre az élő előadás helyett. Nemegyszer a képernyőmegosztás, ezen rendszeren belüli több áttételes bonyolultsága miatt.
Tekintettel arra, hogy az EVF jelentős időtartamot, 10 percet szán az előadás utáni kérdés és válaszadás számára, fontos volt a hallgatóság ösztönzése, kérdések feltételére. Úgy éreztük az élő beszéd közvetlenebbé teszi a kapcsolatot, és elősegíti az azonnali vitát, ezért az előre bekért előadás változatot csak biztonsági tartaléknak tekintettük.

A hazai phlebológia újabb sikere

3. Ábra.
Gloviczki Péter díszelőadását tartja.

A kongresszus három napon át tartott (csütörtök- péntekszombat), amelyben az absztraktok alapján kiválasztott előadások 5 szekcióban kerültek ismertetésre, továbbá 4 továbbképzési ülés, 3 sponsori szimpózium, valamint egy az Amerikai Vénás Fórummal és egy a Balkán Vénás Fórummal közös szekció és egy további szekcióban a Japán és az Amerikai Társaság saját kongresszusán legjobbnak ítélt előadásokat hallhattuk. Három cég szervezett szimpóziumot a Servier (1. ábra), a Pierre Fabre és az Alfasigma (2. ábra). Az előadókat és a prezentációkat magas szintű hozzáértéssel ők választották ki. Minden esetben a hozzászólások kapcsán kialakult vita tette színesebbé az ülést.

A hazai phlebológia újabb sikere

4. Ábra.
A díjátadó ünnepségen került sor a tiszteletbeli tagok oklevelének átadására. A képen Dominik Heim (Svajc), az előző, zürichi kongresszus elnöke, alatta Bihari Imre, alatta Sándor Tamás professzor és legalul Várady Zoltán professzor.

A tiszteletbeli előadó Gloviczki Péter volt, részben munkásságának elismerése, részben magyarsága miatt (3. ábra). Ez volt az egyik legsikeresebb prezentáció, amelyik egy valódi díszelőadás volt, történeti áttekintéssel és a legújabb szakmai értékek bemutatásával.
Az EVF hagyományaihoz tartozik, hogy a partner ország egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégáját Tiszteletbeli Tagsággal jutalmazza. Jelen esetben ezzel két nagyra értékelt tagunkat, Sándor Tamás professzort és Várady Zoltán professzort tisztelte meg (4. ábra). Erre és a Hazai Vénás Fórum neves tagjainak bemutatására a díjátadó ünnepi ülésen került sor (5. ábra).

A hazai phlebológia újabb sikere

5. Ábra.
A díjátadó ünnepségen a vénás betegségek hazai kiemelkedő kollégái is bemutatásra kerültek. Ezen a dián Fontányi Sándor, Dzsinich Csaba, Soltész Lajos, Acsády György, Monos Emil, Radó György és Tasnádi Géza látható. A kép jobb oldalán felül Dominik Heim (Svajc), alatta Bihari Imre.

Az EVF legjobb előadásának díját Rachael Morris és munkatásrai (St. Thomas kórház, London, Egyesült Királyság) nyerték el a következő előadásukkal: Quality of life outcomes after iliac vein stenting for chronic venous obstruction: a tertiary centre experience using Veins QOL/ SYM. Az előadás tehát a v. iliaca stent alkalmazásával elért eredményekről szólt, különös tekintettel a postthrombotikus szindroma vonatkozásában mutatkozó előnyeire és az életmonőség hosszú távú alakulására. Az előadás ugyan nem közölt újdonságot, a kiértékelés magas színvonala alapján vehették át az elismerést. A második díjat Mariia Smetanina és mtsai (Novoszibirszk, Oroszország): Factors, which are secreted by the venous epithelium upon exposure to oscillatory shear stress, affect adjacent cell layers of the vein wall. Ebben az esetben szintén a munka színvonalát vették figyelembe, hiszen az endothel által, elsősorban nyíró erő hatására termelt faktorok már jóideje ismertek a szakirodalomban.
A harmadik díjat: Belramman Amjadi és mtsai (Imperial College, London/ Singapore Hospital): Randomised clinical trial of mechanochemical ablation versus cyanoacrylate adhesive for the treatment of varicose veins. c. előadásával érdemelte ki. A zsűri talán kritikusabb is lehetett volna, hiszen meglehetősen rövid volt a kiértékelt egy éves időszak a megfelelő különbségtételhez. A legjobb poster előadás díját: Lourdes Reina-Guttierez és mtsai (Madrid, Spanyolország) kapták: Polidocanol foam sclerotherapy of lymphoceles after varicose vein surgery, c. poster prezentációjukért. Ez a visszérműtét meglehetősen ritka szövődményével a bőr alatt kialakult nyirok cystával foglalkozott. Ennek a scleroterápiánál egyszerűbb megodása is van, az egyszerű fáslizás és egy kis türelem.
Magyar előadók sikeresen szerepeltek, egyaránt megdícsérték nyelvtudásunkat és szakmai ismereteinket. Az absztrakt szekcióban Szolnoky Győző az alsó végtagi kompressziós harisnya szív hatásáról tartott előadást. Bihari Péter a perforans vénák lézeres és ragasztós elzárásának összehasonlításáról. Oktató előadást többen is tartottak: Menyhei Gábor az endovénás műtétek ulcus cruris során történő alkalmazásáról, ifj Zsernovicky Ferenc a v. saphena parva műtéti kezeléséről, Szabó Attila a MOCA műtétről, Bihari Imre a laser crossectomiáról és a laser-műtét utáni recidivára hajlamosító betegtényezőkről.
Egy további színvonalas előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy a kardialis állapot romlásának a krónikus vénás elégtelenséget súlyosbító hatása van (Igor Suchkov, Ryzan, Oroszország). Domink Heim, a Zürichi kongresszus elnöke, új lézer szál típusról beszélt, amelyik nem egy vagy két gyűrű alakjában, hanem 3-4 mm széles palást-szerűen (Infinite ring radial) sugározza az energiát. Említett továbbá egy új rádiófrekvenciás eszközt, amelynek szála flexibilis, fénnyel jelzi a helyzetét és a szálnak belső hűtése van. Beszélt egy azonos célból, csak mechanikai módon, apró élekkel borítottt, spirális drótot tekerő kísérleti műszerről, amelyet Biovena néven jelenleg is fejlesztenek. Több prezentáció is említette a ragasztó alkalmazását, annak előnyeit hangsúlyozva, nem eltagadva az esetleges, ritka komplikációk lehetőségét, - lényeges újdonságot ők ugyan nem közöltek (Thomas Proebstle, Mainz, Németország, Amjad Belraman, London, UK, Elena Murzina, Moszkva, Oroszország), azonban Markin Sergej Mikhailovich (Szt. Pétervár, Oroszország) és Evgennyij Shajdakov (Szt. Pétervár, Oroszország) két külön előadásban beszéltek új, feloldódó orosz ragasztó bevezetéséről. További érdekesség volt a Japán Hosoi Yutaka előadása, amely azt mutatta, hogy az új oralis antikogaulansok jelentősen gyorsabb trombus regressziót érnek el, mint a warfarin. Többször szóba került a sulodexide, amelynek komplex, még nem minden részletében ismert, mélyvéna thrombosis kezelésére, adjuváns kénti hatásai nagyon kedvezőek és a vérzés rizikóját nem fokozzák (Erasto Aldrett Lee, Mexico city, Mexico). Gonzales Ochoa (Mexico sity, Mexico) előadásából azt tudhattuk meg, hogy az LMWH dózisának emelése nem csökkenti a Covid eredetű thromboembolia rizikóját, ezért inkább sulodexidet célszerű még a betegnek adni. Újdonság az olyan lézer szál, amelynek tokjából az oldalágak szintjében habot lehet kifecskendezni, így nincs szükség phlebectomia elvégzésére. Egy további előadásból értesültünk, hogy mi magunk, egészségügyi dolgozók is a krónikus véna betegségekre hajlamosító munkát végzünk (Brajesh Lul, Maryland, USA).
Az EVF kongresszusok fő értéke, így a jelenleginek is, az új eredmények bizonyítékokkal történő igazolása. Jelentős szerepet kaptak tehát a randomizált tanulmányok és a statisztikai kiértékelések. Ennek eredményeként, a klinikus jelentős segítséget kap a legmegfelelőbb diagnosztikus és terápiás eljárás kiválasztásához.
Az EVF következő, 22. kongresszusát Velencében rendezi, ennek elnöke Oscar Maletti professzor, a helyi társaság vezetője lesz.

Dr. Bihari Imre


Érbetegségek: 2021/3. 83-87. oldal