Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

Dohánymarketing - célpontban a nők - Világszerte megfigyelt jelenség, hogy a dohányzás a két nem között eltérő módon alakul.

Érbetegségek: 2010/1. 21. oldal

Szerzők: DR. TÓTH CSABA

A Minnesota államban található Rochester Érsebészeti Központjában, amelyet Gloviczki Péter professzor vezet, 2008. novemberében egy hónapot töltött el Dr. Tóth Csaba. Írásában erről számol be.

Érbetegségek: 2010/1. 19-21. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE - DR. SÉBOR JÓZSEF

Gondolatok Gaál Csaba "Szakírás" című könyvéről.

Érbetegségek: 2009/1. 23-26. oldal

Szerzők: DR. MESKÓ ÉVA

A 9. Európai Vénás Fórum 2008. június 26-28. között Barcelonában került megrendezésre. A 2000 óta évente ismétlődő konferencia célja lehetővé tenni a phlebológiával foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjét és az újdonságok megismerését. Az igényes szervezés eredményeképpen nemcsak Európából, hanem a világ minden tájáról érkeztek előadók. A Fórum alapító tagjainak névsorában örömmel olvastuk dr. Bihari Imre és dr. Menyhei Gábor nevét.

Érbetegségek: 2008/4. 119-121. oldal

Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

Közel háromszáz szakmai publikáció - közöttük harminc könyv, könyvrészlet - után ezúttal nem az egyetemi tanár, a műtéteit tudományos alapossággal bemutató, elemző, az esetleges szövődményekre különösen kritikusan és önkritikusan figyelő sebész szólal meg Nemes Attila új kötetének lapjain, hanem az emlékező, gyakran játékosan anekdotázó, egyben sorsán, hivatásán, pályáján, a megélt történelmen és önnön történetén töprengő ember.

Érbetegségek: 2008/4. 122-123. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SÁNDOR TAMÁS

A hazai phlebológia átalakulása arra a 10 évre esett, amelyben a Szklerotizálók Klubja működött. A klub 1997. május 9-én alakult meg. Ebben az időszakban forradalmi változások zajlottak a phlebológiában, illetve a korábbi újdonságok ekkor terjedtek el hazánkban (Doppler vizsgálat, képalkotó ultrahang diagnosztika, hab sclerotherapia, esztétikai igényű varicectomia, transcutan lézer kezelés, intravascularis lézer-műtét, rádiófrekvenciás coagulátor, CEAP osztályozás, leukocyta elmélet, kis molekulasúlyú heparinok, ambulans mélyvéna thrombózis kezelés, új ulcus kötszerek). Ezen kívül az egészségügyet érintő politikai, társadalmi, gazdasági változás is a phlebológia felé terelte mind a kollégák mind a betegek figyelmét. Mindezen folyamatok az eddig jó testvér módjára együtt futó artériás és vénás szakmákat eltávolodásra kényszerítette. Míg az előbbi kórházi-állami feladat maradt, addig az utóbbi hangsúlya a magán rendelőkbe tevődött át. Ezért a MAÉT vezetősége úgy döntött, hogy a hazai phlebológiai tevékenység összefogása céljából a társaság phlebológiai szekcióját újjászervezi. A Szklerotizálók Klubja, amelynek érdeklődése már eddig is jóval meghaladta a szkleroterápia témakörét, a továbbiakban ennek keretén belül, Vénás Fórum néven folytatja működését.

Érbetegségek: 2007/4. 113-116. oldal

KULCSSZAVAK

phlebológia, fejlődés, Magyarország

Szerzők: DR. HARKÁNYI ZOLTÁN, DR. BIHARI IMRE

Beszámoló az Adriai Vascularis Ultrahang Társaság konferenciájáról.

Érbetegségek: 2007/2. 97-99. oldal

Szerzők: Dr. Nemes Attila

Az "Érbetegségek" című lap szerkesztősége örömmel ad helyt a 60 éves Acsády György professzor köszöntésének.

Érbetegségek: 2007/1. 3. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. TASNÁDI GÉZA, DR. TITKAI GÁBOR

A XV. Phlebológiai Világkongresszust a világ egyik legszebb fekvésű városában, Rio de Janeiróban rendezték meg. A kongresszus tartalmi részének leggyakoribb célkitűzése a phlebológia régi és új tételeinek bizonyítékokra alapozott megállapítása vagy megerősítése volt. Részben nemrég befejezett tanulmányok eredményeit ismertették, részben újabb studyk terveit adták elő.

Érbetegségek: 2005/4. 121. oldal

Szerzők: Dr. Tóth Károly

Gyönyörű könyv, ékessége a hazai orvoslásnak, hírmondója az orvosi tudományoknak és - nem utolsósorban - dísze a könyvespolcnak. Könyv, amely a tanításról is tanít, hiszen a szerzők névsora - szerencsére bő a merítési lehetőség - nemcsak az érrendszer kórformáiban, de a képzésben és továbbképzésben is sokszorosan jártas, kiváló szakember. A könyv főszerkesztője Dr. Meskó Éva, a magyar belgyógyászati angiológia kiemelkedő személyisége.

Érbetegségek: 2004/4. 141. oldal