Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Az orvosi és biológiai kutató munka roham-léptekkel halad előre, miközben újabb és újabb nem várt eredményeket szolgáltat. Az új ismeretek rendszerint folyóiratokban jelennek meg, de mindezek áttekintése, összegzése, értékelése és a hangsúlyok kijelölése egy-egy monográfia feladata. Monos Emil professzor könyve A vénás rendszer élettana címmel, néhány héttel ezelőtt 4. átdolgozott kiadásában látott napvilágot. A budapesti egyetem Semmelweis Kiadója jelentette meg, - érthető ennek alapján, és örvendetes, hogy azonnal angol nyelven is rendelkezésre áll. Összesen 96 oldal terjedelmű. A vénás élettan mind bonyolultabbá és elvontabbá váló egyes részletkérdéseit 37 fekete-fehér ábra teszi szemléletessé és érthetővé. Az alábbiakban erre a kitűnő munkára kívánjuk felhívni a figyelmet.

Érbetegségek: 2011/1. 28-29. oldal

Szerzők: DR. NÁDHÁZI ZOLTÁN, DR. KARÁDI ISTVÁN

A dyslipidaemia jelentős cardiovascularis rizikótényező. Az atherogen dyslipidaemia, amelyet emelkedett triglicerid, small-dense (low-density lipoprotein) LDL-koleszterin és alacsony (high-density lipoprotein) HDL-koleszterin szint jellemez nem ritka diabeteses, elhízott betegeknél (metabolikus szindróma). Ilyen esetekben gyakori, hogy a plazma LDL-koleszterin szintje normális vagy csak mérsékelten emelkedett. Számos bizonyíték támasztja alá, hogy a magas triglicerid és/vagy az alacsony HDLkoleszterin szint az LDL-koleszterintől független cardiovascularis rizikótényező. Az antilipaemiás kezelés bázisát a sztatin terápia jelenti, ugyanakkor az eredményes LDL-csökkentés ellenére még mindig jelentős marad a cardiovascularis (reziduális) rizikó. A metabolikus szindróma patofiziológiájában meghatározó tényező az inzulin- rezisztencia/hyperinsulinaemia, illetve a visceralis obesitas. Ezek állnak a jellegzetes lipideltérések hátterében. Az atherogen dyslipidaemia kialakulása mellett a reziduális rizikót növelő, nem-fertőzéses, gyulladásos mechanizmusú folyamatok is aktívabbak. A magas triglicerid, trigliceridben gazdag VLDL és az alacsony HDLkoleszterin szint hozzájárul a macro- (myocardialis infarctus, stroke, obliterativ verőérbetegség) és microvascularis (nephropathia, retinopathia, neuropathia) szövődmények kialakulásához.

Érbetegségek: 2010/2. 3-7. oldal

KULCSSZAVAK

atherogen dyslipidaemia, metabolikus szindróma, reziduális kockázat, fibrátok

Szerzők: DR. MESKÓ ÉVA

A gödöllői Városháza impozans épületében immár kilencedik alkalommal rendezték meg, orvosok és egészségügyi szakdolgozók részvételével a hagyományossá vált interdisciplinaris Egészségügyi Tudományos ülést.

Érbetegségek: 2010/1. 10. oldal

Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

Dohánymarketing - célpontban a nők - Világszerte megfigyelt jelenség, hogy a dohányzás a két nem között eltérő módon alakul.

Érbetegségek: 2010/1. 21. oldal

Szerzők: DR. TÓTH CSABA

A Minnesota államban található Rochester Érsebészeti Központjában, amelyet Gloviczki Péter professzor vezet, 2008. novemberében egy hónapot töltött el Dr. Tóth Csaba. Írásában erről számol be.

Érbetegségek: 2010/1. 19-21. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE - DR. SÉBOR JÓZSEF

Gondolatok Gaál Csaba "Szakírás" című könyvéről.

Érbetegségek: 2009/1. 23-26. oldal

Szerzők: DR. MESKÓ ÉVA

A 9. Európai Vénás Fórum 2008. június 26-28. között Barcelonában került megrendezésre. A 2000 óta évente ismétlődő konferencia célja lehetővé tenni a phlebológiával foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjét és az újdonságok megismerését. Az igényes szervezés eredményeképpen nemcsak Európából, hanem a világ minden tájáról érkeztek előadók. A Fórum alapító tagjainak névsorában örömmel olvastuk dr. Bihari Imre és dr. Menyhei Gábor nevét.

Érbetegségek: 2008/4. 119-121. oldal

Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

Közel háromszáz szakmai publikáció - közöttük harminc könyv, könyvrészlet - után ezúttal nem az egyetemi tanár, a műtéteit tudományos alapossággal bemutató, elemző, az esetleges szövődményekre különösen kritikusan és önkritikusan figyelő sebész szólal meg Nemes Attila új kötetének lapjain, hanem az emlékező, gyakran játékosan anekdotázó, egyben sorsán, hivatásán, pályáján, a megélt történelmen és önnön történetén töprengő ember.

Érbetegségek: 2008/4. 122-123. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SÁNDOR TAMÁS

A hazai phlebológia átalakulása arra a 10 évre esett, amelyben a Szklerotizálók Klubja működött. A klub 1997. május 9-én alakult meg. Ebben az időszakban forradalmi változások zajlottak a phlebológiában, illetve a korábbi újdonságok ekkor terjedtek el hazánkban (Doppler vizsgálat, képalkotó ultrahang diagnosztika, hab sclerotherapia, esztétikai igényű varicectomia, transcutan lézer kezelés, intravascularis lézer-műtét, rádiófrekvenciás coagulátor, CEAP osztályozás, leukocyta elmélet, kis molekulasúlyú heparinok, ambulans mélyvéna thrombózis kezelés, új ulcus kötszerek). Ezen kívül az egészségügyet érintő politikai, társadalmi, gazdasági változás is a phlebológia felé terelte mind a kollégák mind a betegek figyelmét. Mindezen folyamatok az eddig jó testvér módjára együtt futó artériás és vénás szakmákat eltávolodásra kényszerítette. Míg az előbbi kórházi-állami feladat maradt, addig az utóbbi hangsúlya a magán rendelőkbe tevődött át. Ezért a MAÉT vezetősége úgy döntött, hogy a hazai phlebológiai tevékenység összefogása céljából a társaság phlebológiai szekcióját újjászervezi. A Szklerotizálók Klubja, amelynek érdeklődése már eddig is jóval meghaladta a szkleroterápia témakörét, a továbbiakban ennek keretén belül, Vénás Fórum néven folytatja működését.

Érbetegségek: 2007/4. 113-116. oldal

KULCSSZAVAK

phlebológia, fejlődés, Magyarország

Szerzők: DR. HARKÁNYI ZOLTÁN, DR. BIHARI IMRE

Beszámoló az Adriai Vascularis Ultrahang Társaság konferenciájáról.

Érbetegségek: 2007/2. 97-99. oldal