Szerzők: DR. MESKÓ ÉVA

A belgyógyász angiológusok régi kívánsága teljesült, amikor 2012. november 29.-én, Milánóban megrendezték az első európai angiológiai szakvizsgát. Az Európai Angiológiai Bizottság (UEMS-CESMA) 2011-ben határozta el a vizsga feltételeinek kidolgozását. Ezt követően a forgatókönyvet 2012-ben, a BEEAVM (Board of the European Exam in Angiology / Vascular Medicine), hosszadalmas, kitartó munkával hozta létre. A BEEAVM elnöke prof. Mariella Catalano (Olasz o.), tagjai prof. Marianne Brodmann (Ausztria), prof. Jean-Claude Wautrecht ( Belgium), prof. Pécsvárady Zsolt (Magyarország) és prof. Dan Olinic (Románia) voltak. Az utóbbi a vizsgabizottság elnöke és referense volt.

Érbetegségek: 2013/1. 21-22. oldal

A belgyógyász angiológusok régi kívánsága teljesült, amikor 2012. november 29.-én, Milánóban megrendezték az első európai angiológiai szakvizsgát. Az Európai Angiológiai Bizottság (UEMS-CESMA) 2011-ben határozta el a vizsga feltételeinek kidolgozását. Ezt követően a forgatókönyvet 2012-ben, a BEEAVM (Board of the European Exam in Angiology / Vascular Medicine), hosszadalmas, kitartó munkával hozta létre. A BEEAVM elnöke prof. Mariella Catalano (Olasz o.), tagjai prof. Marianne Brodmann (Ausztria), prof. Jean-Claude Wautrecht ( Belgium), prof. Pécsvárady Zsolt (Magyarország) és prof. Dan Olinic (Románia) voltak. Az utóbbi a vizsgabizottság elnöke és referense volt.
A vizsga feltételrendszerét 2012. augusztusában tették közzé. A beküldendő dokumentumokat a BEEAVM központjával egyetértésben a VAS (Research Center on Vascular Disease and Angiology Unit) bírálta el, melynek alapítója és elnöke ugyancsak prof. Mariella Catalano volt. A jelentkezők vizsgára bocsájtásának alapfeltétele volt az előzetes angiológiai specializálódás és meghatározott idő eltöltése egy Európai, akkreditált centrumban. A jelzett dokumentumok hitelesítő adatait külön rögzítették.
Az első Európai vizsgára 16 jelölt adta be kérelmét. A Bizottság végülis 9 beadványt tartott a kritériumok szerint alkalmasnak. A vizsgára bocsájtásról és a beadott kérelmek elbírálásáról a jelölteket értesítették. A jelöltek számára elküldött feltételrendszerben felsorolták a felkészüléshez fontos consensus dokumentumok és guideline-ok irodalmi adatait.
Ezt követően került sor a vizsga írásbeli és szóbeli részére. Az írásbeli rész többszörös választással, 100 kérdésre adott válaszadással történt. Mindegyik kérdés 4-5 válasz lehetőséget tartalmazott. A kérdés és válaszadás angol nyelvű volt, minden vizsgázó külön számítógépet kapott (1. ábra), a kérdések megválaszolására összesen 2 óra állt rendelkezésre. Az írásbeli vizsga tartalmazta az általános belgyógyászati angiológiai ismereteket, alapvető adatokat és vizsgáló eljárásokat (statisztika, ultrahang, molekuláris biológia) az érbetegségek rizikófaktorait, a prevenciót és terápiát érintő témákat, valamint az artériák, vénák, nyirokrendszer és mikrocirkuláció kiemelten fontos tudnivalóit (anatómia, klinikum, kórlefolyás).

Beszámoló az I. Europai Angiológiai/Vasculáris Medicina szakvizsgáról

1. ábra.
Vizsga a számítógépek előtt.

A kérdésekre adott válaszok sok gyakorlati tapasztalatot igényeltek, a vizsga sikerének elengedhetetlen feltétele volt a sokirányú angiológiai felkészültség. Az írásbeli vizsgarész teljes ideje alatt jelen volt a BEEAVM vizsga - bizottság 3 tagja. A kérdésekre adott válaszokat késedelem nélkül továbbították a központi hálózatba. A vizsga egész folyamatáról video- és hangfelvétel készült.
A vizsga második részét a klinikai esetértékelés követte. A vizsgabizottság három tagja, prof. Jean-Claude Wautrecht, prof. Pécsvárady Zsolt és prof. Dan Olinic volt. A jelöltek ismertették a beteg anamnézisét, klinikai adatait, vizsgálati eredményeit, kórlefolyását. A vizsgabizottság kérdésfeltevése nyomán megállapítást nyert az elvégzendő vizsgálatok sorrendje, a diagnózis, differenciáldiagnózis és a terápia lehetősége. Egy-egy vizsgázó felelete általában 30-40 percig tartott. A vizsga nyelve általában angol volt. Mivel Magyarországról csak egy vizsgázó jelentkezett (Meskó Éva), Pécsvárady prof. mint a vizsgabizottság magyar tagja azzal a javaslattal élt, hogy a félreértések elkerülésére Meskó Éva a francia nyelvet válassza a feleletnél. Ez korrekt megoldást jelentett, annál is inkább mivel a Bizottság másik két tagja természetszerűleg jól beszélt franciául. Végülis az elfogadott jelentkezők közül mind a 9-en (2 görög, 2 olasz, 1 szlovák, l szingapúri, l ír,1 indiai és l magyar résztvevő) sikeres vizsgát tett.

Beszámoló az I. Europai Angiológiai/Vasculáris Medicina szakvizsgáról

2. ábra.
Milánói Egyetem - L.Sacco Hospital, a vizsga színhelye.

A Milánói Egyetemen az L. Sacco Hospitalban (2. ábra) letett vizsga után az esti órákban vittek át minket Concorezzo-ba, egy gyönyörű, kolostori hangulatú haciendára, a La Camillába, ahol másnap megkezdődött a hagyományos, 3 napos European Angiology Days rendezvénysorozata. Most már könnyebb szívvel és nyugodt alvástól felfrissülve hallgattuk az érdekes előadásokat. Külön öröm volt hallani a tudományos cikkekben annyiszor idézett J. Van Den Berg, M. M. Samama, J. C. Wautrecht, D. Olinic, és M. Catalano értékes mondanivalóját és hozzászólásaikat. Nagy élmény volt velük beszélgetni és tőlük tanulni. Örömmel hallottuk hazánk fiait, Pécsvárady Zsolt prof. előadását, vitáit és nagy sikert aratott Szolnoky Győző dr. az oedema differenciálásáról szóló előadása. Megható érzés volt prof. Földi Etelka értékes gondolatait megismerni. Az össze - jövetel záróakkordja a búcsúvacsora volt, ahol végülis két kedves erdélyi kollégával egészült ki társaságunk "magyar asztala" (3. ábra).

Beszámoló az I. Europai Angiológiai/Vasculáris Medicina szakvizsgáról

3. ábra.
La Camilla, "A magyar asztal".


A vizsga minden mozzanatában, és a következő 3 napon Yvonne Stewart a VAS titkárnője volt a cselekvés "lelke", akinek segítségére, együttérző szeretetére mindig számíthattunk. Köszönet illeti Őt mindezért, s kívánjuk, hogy még sok szép vizsgát "drukkoljon" végig a jövőbeni jelöltek örömére!
Egy beszámoló soha nem nélkülözheti a leíró személyes érzéseit, meglátását. Az Europában elsőként megrendezett Angiológiai/ Vasculáris Medicina vizsga feladatait nem volt könnyű teljesíteni. Mindez sok szakember, több éves, kitartó tenni akarásának és ügyszeretetének eredménye. A Society for Vascular Medicine and Biology fel - terjesztésére, az American Medical Association 1997. december l-vel a Belgyógyászati Angiológiát önálló disciplinának nyilvánította. Most 2013-at írunk! 16 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy mindez Európában is meg - valósuljon! Reméljük, hogy az első vizsgázókat még sok követi, s a belgyógyászati angiológiai disciplina elfoglalhatja méltó helyét az érbetegek ellátásában (1,2).
Eltérően az USA-ban általánosan alkalmazott Angiológia/ Vascularis Medicina szakvizsgától, Európában az UEMS és CESMA - (az Európai testületek) - szigorú feltételekhez, elméleti és gyakorlati tudáshoz, több éves tapasztalatszerzéshez kötik a titulus (diploma) megadását. Nem mindegy, hogy mit teszünk, nem mindegy, hogy hogyan tesszük, de legyen bátorságunk megtenni az első lépést! Prof. M. Catalanonak soha el nem múló érdeme, hogy volt ereje és kitartása megtenni az első lépést, ugyanakkor szerencsés választás volt a fáradtságot nem ismerő, nagy szaktudású munkatársak kijelölése is.

Irodalom

  1. Meskó É. A belgyógyászati angiologia története. In. Belgyógyászati angiológia. Szerk: Meskó É, Farsang Cs. Pécsvárady Zs. Medintel, Budapest, 1999. p. 1-9.

  2. Meskó É. A belgyógyászati angiológia helyzete Magyarországon. In.Vasculáris Medicina. Szerk: Meskó É. Therápia, Budapest, 2004. p.15-16.

dr. Meskó Éva

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa,
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Érbetegségek: 2013/1. 21-22. oldal