Szerzők: DR. KASZA GÁBOR, DR, KOLLÁR LAJOS, DR, ROZSOS ISTVÁN

Az artéria femoralis elzáródások revascularisatios műtéti megoldásai között, választott esetekben, helye van a zárt és a félig nyílt thrombendarteriectomiának. Közleményünk ezen módszer ismert hátrányait jelentősen csökkentő eljárást ismerteti. A beavatkozások ellenőrzésére videoangioscopot használtunk, amelynek segítségével az elért eredmények azonnal láthatók és a hibák korrigáihatók voltak.
1992. októberétől 1997. októberéig 57 femoropoplitealis thrombendarteriecomia során alkalmaztunk videoangioscopos kontrollt. Retrográd (zárt) femoralis TEA (thrombendarteriectomia) 21 (nyitvamaradási ráta 66%), félig nyílt femoralis thrombendarteriectomia 46 (nyitvamaradási ráta 69%) esetben történt. Véleményünk szerint ezzel a módszerrel a femoro-poplitealis thrombendarteriectomiák nyitvamaradási rátája növelhető.

Érbetegségek: 1999/1. 1-4. oldal

KULCSSZAVAK

endarteriectomia, videoangioscopia, intraoperatív kontroll, nyitvamaradási ráta

Szerzők: RODEK ESZTER

A hyperlipidaemia - a dohányzás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás mellett - az atherosclerosis egyik fontos rizikófaktora. Az utóbbi évtizedekben rohamosan nőtt a hyperlipidaemiások száma, és megszaporodtak a különböző társbetegségek is. A szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy a hyperlipidaeiniák kezelését diéta bevezetésével kell kezdeni. Amennyiben ez nem elegendő, akkor három hónap után gyógyszer alkalmazása is szükséges. Csak súlyos esetekben célszerű a kettőt párhuzamosan indítani. Fontos tehát az orvos és a dietetikus együttműködése. Az alábbi szempontok alapján kell a diétát tartani: csökkenteni kell a telített zsírsavak, a koleszterin, az alkohol és az energia bevitelt, növelni kell a telítetlen zsírsavak és a rostok bevitelét és meg kell változtatni a szénhidrátfogyaszlás összetételét.

Érbetegségek: 1998/3. 85-92. oldal

KULCSSZAVAK

hyperlipidaemia, koleszterin, diéta, atherosclerosis

Szerzők: DR. BARANYAI ÁRPÁD, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. TÓTH GYULA, DR. VALLUS GÁBOR

A carotis endarterectomia a stroke megelőzésében széles körben elfogadott és alkalmazott műtéti eljárás, azonban létjogosultsága az akut cerebrovaszkularis elégtelenség kezelésében vitatott. A "penumbra" koncepció bevezetésével, valamint az új neuroradiológiai képalkotó eljárások (2D-TCD, CT, MRI) elterjedésével bővültek az agy ischaemiáról szerzett ismereteink. Ennek köszönhetően néhány szerző figyelme újra a stroke műtéti kezelésére irányult, akut carotis rekonstrukciót javasolnak progreszív stroke képében jelentkező instabil érelváltozások (szubtotális elzáródás, disszekció, lebegő thrombus, kifekélyesedett plakk) esetén.
A szerzők 1991-97 között 24 megtartott tudatú, progresszív neurológiai tüneteket mutató betegnél összesen 25 sürgős helyreállító érműtétet végeztek. A betegek felvételekor haladéktalanul sor került az ideggyógyászati, carotis duplex scan, érsebészeti és CT vizsgálatra. A CT egyetlen esetben sem mutatott vérzéses kórképet, 2 betegnél azonban friss iszkémiás elváltozást igazolt. 17 műtétre a non invazív diagnosztika alapján, angiográfía nélkül került sor. A sürgős beavatkozást 1 esetben bifurcatio embolia, 1 ízben trauma, 15 alkalommal kritikus sztenózis, 5 esetben korai posztoperatív és 3 betegnél az angiográfía után fellépő carotis thromltózis tette szükségessé.
Valamennyi beavatkozásra intraluminalis shunt védelmében került sor. A szerzők ismertetik az általuk alkalmazott műtéti eljárásokat. Az operált 24 betegből 21 tünetei egészen vagy csaknem teljesen megszűntek, 1 páciens maradt hemiplégiás, egy állapota rosszabbodott és 1 beteg lialt meg a beavatkozást követően. A posztoperatív CT egyetlen esetben sem írt le friss eltérést vagy vérzéses transzformációt. A szerzők véleménye szerint, válogatott esetekben a progresszív stroke képében jelentkező érelváltozások sürgős műtéti kezelése indokolt és jó eredménnyel végezhető.

A közlemény az 1997. évi Keszthelyi Angiológiai Napokon elnyerte a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság I. díját.

Érbetegségek: 1998/2. 55-68. oldal

KULCSSZAVAK

carotis, progresszív stroke, crescendo TIA, endarter ectomia

Szerzők: DR. MÓZES GÉZA, DR. KÁDÁR ANNA, DR. ILLYÉS GYÖRGY, DR. KULKA JANINA, DR. SCHÖNFELD TIBOR, SZIK LÁSZLÓNÉ, TŐKÉS ANNAMÁRIA

Jelen munka a World Health Organization Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth (WHO-PBDAY) tanulmány keretében készült. Célunk a fiatalkori érelmeszesedés tanulmányozása volt. Módszerek: 15-34 éves, Budapesten elhunyt egyéneket (n=103) boncoltunk. A PBDAY vizsgálat részeként 111 hasonló boncolást végeztek az alábbi városokban: Havanna (Kuba), Heidelberg (Németország), Mexikóváros (Mexikó), Peradeniya (Sri Lanka). A bal elülső leszálló (BEL) koszorús artériából és mellkasi, illetve hasi aortából vettünk mintákat, amelyeket szövettani feldolgozás után fénymikroszkóppal vizsgáltunk. Az intima/media (I/M) hányadost és az atheromatosus intima elváltozások (preatheroma, atheroma, meszes és fibrotikus atheroma) gyakoriságát határoztuk meg. Eredmények: magas I/M hányados a BEL koszorúérben, az atheromatosus léziók a BEL koszorúérben és a hasi aortában voltak jellemzők. Az I/M hányados és az atheromatosus léziók gyakorisága minden érben nőtt az életkorral. Férfiakban az érelmeszesedés, különösen a koszorúérben, súlyosabb volt, mint nőkben. Azokban az országokban, beleértve Magyarországot is, amelyekben a szív- és érrendszeri halálozás magas, súlyosabb elváltozásokat találtunk; az egyes országok közötti különbségek azonban nem voltak szignifikánsak. A budapesti népességben a magas vérnyomás megléte a mellkasi aorta, míg a dohányzás a hasi aorta atheroscleroticus elváltozásaival mutatott összefüggést. Következtetések: a különböző országokból származó fiatalokban nagy számban kimutathatók atheroscleroticus elváltozások. A fiatalkori érelmeszesedés és a magas vérnyomás, illetve a dohányzás közötti összefüggések azt mutatják, hogy a rizikófaktorok igen korai ellenőrzésével további jelentős eredményeket lehetne elérni a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

A közlemény az 1997. évi Keszthelyi Angiológiai Napokon elnyerte a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság III. díját.

Érbetegségek: 1998/1. 7-12. oldal

KULCSSZAVAK

atherosclerosis, fiatal életkor, aorta, coronaria

Szerzők: DR. TARR MIKLÓS, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. JAKAB LAJOS, DR. SZATMÁRI FERENC

A poplitea aneurysmák (PA) gyakran sokáig tünetmentesek maradnak, amíg acut thromboembóliás elzáródást nem okoznak. Gondolni kell rá az elzáródás okaként a femorocrurális érpályán kardiális emboliaforrás hiányában, tapintható pulzáló vagy nem pulzáló térdhajlati tumor, vagy ismert hasi aorta aneurysma esetén. Osztályunkon 1992. 01. 01. - 1996. 12. 31. közölt 12 betegnél 18 poplitea aneurysmát kezeltünk, tízet acut, nyolcat electiv stádiumban. Az elváltozások okaként leggyakrabban arteriosclerosist találtunk. 14 esetben műtétet végeztünk, négyet konzervatívan kezeltünk. A műtéti megoldás 6 esetben az aneurysma resecliója volt interpositummal, 8 alkalommal az aneurysma lekötése után áthidalást (8 saját véna és 6 műanyag) alkalmaztunk. Huszonöt hónapos átlagos után- követési idő során az acut tünetek miatt kezelt tíz esetben három eredménytelen volt, így három comb amputációra és egy esetben sikeres rekonstrukció után kiegészítő Iransmetatarsalis amputációra kényszerültünk. Egy beteget a korai posztoperatív szakban vesztettünk el. Az electiv csoportban szövődményt nem észlelünk. A poplitea aneurysma ultrahanggal jól és gyorsan diagnosztizálható. Javasoljuk a kiáramlási pálya tisztázása érdekében a korrekt artériás angiográfia elvégzését. Javasoljuk továbbá a tünetmentes stádiumban felfedezett poplitea aneurysmák electiv műtéti rekonstrukcióját, tekintettel a thrombotizált poplitea aneurysma következtében kialakult aeut végtag ischaemia katasztrofális következményeire.

Érbetegségek: 1997/4. 14-18. oldal

KULCSSZAVAK

thrombotizált poplitea aneurysma, műtéttechnika, késői eredmények

Szerzők: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ

A minimál invazív sebészeli törekvések jellemzik a jelen szakmai fejlődését. Az érsebészeti gyakorlatban az üvegszáloptikás endoszkópos videorendszerek bevezetése jelentett áttörést. Az invazív radiológusok által alkalmazott stent implantáció napjainkban rutin eljárásnak számít. A szerzők a POTE Sebészeti Tanszékén 1995 szeptembere óta végeznek intraoperatív carotis stent implantációt. A carotis bifurkáció thrombendarteriectomiáját követően két indikációval végeznek carotis interna stent implantációt

  1. A carotis interna hosszú szakaszú stenosisánál, amikor a koponyaalapig húzódó szűkület miatt a preparálás és kirekesztés csak nehezen, szövődmény-veszéllyel végezhető el - ez esetben az intraoperatív ballondilatáció stent behelyezéssel biztonságosabb megoldás.
  2. Bizonytalan intima lépeséi visszamaradása esetén az intima fixálása céljából.

Az elmúlt 15 hónap alatt 17 esetben végeztek stent implantációt. 12 esetben a hosszú szűkület indicaliójával, 3 esetben intima fixálás céljából, két alkalommal stenosis és kinking együttes korrekciója céljából.
A szerzők véleménye szerint a módszer gyors, biztonságos, a carotis műtétek 15-20%-ában alkalmazható. A videoangioszkópia fokozza a biztonságot.

Érbetegségek: 1997/2. - 15-18. oldal

KULCSSZAVAK

arteria carotis, thrombendarterectomia, stent beültetés, angioszkópia

Szerzők: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. SZATMÁRI FERENC

A retrospektív tanulmány az álaneurizma miatt kezelt betegekről készült. A szerzők elemzik az 1986-tól 1995-ig osztályukon rekonstruktív verőéi-műtéten átesett betegcsoportból a posztoperalív álaneurizmás eseteket előfordulási gyakoriság, kóroki tényezők, lokalizáció, a kezelés módja és a terápiás eredmény alapján. Az előforduló összes álaneurizmából 52 alakult ki műtétet követően (a 4156 műtét 1,25%-a), míg 12 nem posztoperatív (traumás, septicus, postpunctios) esel volt. Leggyakrabban Dacron bypass beavatkozási követően, az artéria femoralison jelentkezett (83%). A szerzők álaneurizma miatt 7 különböző típusú műtéti megoldást ismertetnek. A leggyakoribb sebészi eljárás az álaneurizma reseetiója volt, az érintett graft- vagy érszakasz pótlásával. A műtéti halálozás 13,5%-ot tett ki. A műtétek után a korai átjárhatóság 79% volt, s amputációra csak műanyag áthidalást követő redo műtét után került sor (13,5%). Az ismételt beavatkozással a betegek 79%-a újra rehabilitálhatóvá vált.

Érbetegségek: 1996/3. 9-16. oldal

KULCSSZAVAK

álaneurizma, anastornosis aneurizma, késői szövődmény, resectio, interpositio

Szerzők: DR. NÁDOR GYÖRGYI

Acut subarachnoidealis vérzést, a vérzés kialakulásával egyidőben és azt követően 48-72 óráig mutatja ki a CT. Ezt követően a vérzés isodenssé válik, ekkor az esetleges szövődmények (oedema, infarktus, hydrocephalus) kimutatására, vagy kizárására alkalmas a CT. Bizonyos kautelák figyelembevétele mellett kimutathatja a tünetmentes aneurysmát. Nem váltja ki azonban a CT a 4 ér angiográfiát, mellyel kimutatható az esetleges multiplex aneurysma, a vasospasmus mértéke és kiterjedése.

Érbetegségek: 1996/2. - 13-25. oldal

KULCSSZAVAK

Agyi aneurysmák, subarachnoidealis vérzés, CT-vizsgálat, vasospasmus

Szerzők: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT

A szerzők 119 sikeres carotis endarleriectomián átesett 105 beteg 18-92 hónapig (átlag 48,2 hó) tartó követése során 15 restenosist (13,1%), egy minor stroke-ot (1%) és 10 transitoricus ischemiás attack-ot (10%) észleltek. Az utóbbiak közül 7 esetben restenosis igazolódott. Duplex-scannel három tünetmentes occlusiót (2,5%) is regisztráltak. A hét panaszos restenosisos betegen (6,1%) eredményes redo műtétet végeztek dacron vagy vena follplasztikával, amelyet két esetben reendarterieotomiával egészítettek ki. A követés során 11 betegben (11%) deteetállak az ellenoldali artéria carotis internán szignifikáns szűkületet, illetve exulcerált plakkot, amely két esetben tüneteket okozott és rekonstruktív beavatkozást igényelt. A restenosis műléti megoldásokai panaszok jelentkezésekor, fenyegető occlusiónál és exulcerált elváltozásnál tartják indokoltnak.

Érbetegségek: 1996/1. 15-20. oldal

KULCSSZAVAK

artéria carotis interna restenosis, duplex-scan követés, redo műtét

Szerzők: DR. OLVASZTÓ SÁNDOR, DR. KOZLOVSZKY BERTALAN, DR. BÁNFI CSABA, DR. PAPP LÁSZLÓ, DR. LITAUSZKY KRISZTINA, DR. NAGY JUDIT

A kiáramlási pálya és az ebből következő perifériás ellenállás mérésére nincs tökéletes és elterjedt séma, noha a korai és késői graft átjárhatósággal jól korrelál. A szerzők 1989 és 1993 közölt 261 femorodistalis bypass műtétet végeztek. A műtétet követően átlagosan 3 évvel felülvizsgálták betegeiket. Meghatározták a graft ok korai (86%) és késői (67%) át járhatóságát és az amputációs rálát (9,5%, 24%). Az egy éven belül elzáródott és egy éven liil átjárható bypassokból alkotott két csoport adatait elemezték, összehasonlították. Az angiográfiás felvételekről leolvasható információkat számszerűsítve a duplex-scan adataival és a Doppler-index-szel összevetve a világszerte ismert és standardként elfogadott Rutherford-féle beosztásnál részletesebb, objeklív adatok birtokában következtetnek a kiáramlási pályára. Szignifikáns összefüggéseket, találtak a bypassok átjárhatósága és az állaluk alkololt pontrendszer között. A korreláció a distalis anastomosis szintjétől függően eltérő. Értékelik az állaluk használt morfológiai és funkcionális alapokon nyugvó módszer klinikai használhatóságát.

Érbetegségek: 1995/4. 15-20. oldal

KULCSSZAVAK

angiográfia, duplex-scan, femoro-distalis rekonstrukció, graft átjárhatóság, kiáramlási pálya, SCORE- rendszer