Szerzők: DR. KALISZKY PÉTER, DR. NAGY ANDRÁS, DR. NAGY ZOLTÁN, DR. NAGY EDINA

Munkacsoportunk 1983 és 1999 között 411 beteget operált az alsó végtag akut artériás elzáródása miatt. Vizsgáltuk az érelzáródások okát, a betegek kor és nem szerinti megoszlását, a kísérőbetegségeket. Az eredményeket az elzáródás két fő oka, embólia, illetve trombózis szerint elemeztük. Az embolektomizált betegek halálozását szignifikánsan magasabbnak találtuk a trombózis miatt operált betegekhez képest (17,9%, illetve 12,6%, p<0,05). Ugyanakkor az amputációs ráta a trombózis miatt végzett műtétek után szignifikánsan magasabbnak bizonyult (17,6%, illetve 6%, p<0,05). Az 1983-93-ig és az 1994-98-ig tartó időszakot összehasonlítva azt találtuk, hogy a trombózis okozta verőér elzáródások száma statisztikailag bizonyíthatóan nő (34,9%, illetve 50%, p<0,01).

Érbetegségek: 1999/4. 113-116. oldal

KULCSSZAVAK

artériás embólia, trombózis, műtét, statisztika

Bevezetés

Az akut artériás elzáródás gyakori megbetegedés, sürgősségi ellátást igényel, a hazai gyakorlat szerint az ügyeletes érsebészeti, illetve annak hiányában az ügyeletes sebészeti osztályra utalják a betegeket. Az egyszerű végtag embólia ellátása nem nehéz, rutinfeladat. A beavatkozást lokál anesztéziában, minimális gyakorlattal rendelkező általános sebész is jó eredménnyel el tudja végezni. Azonban a betegek kora, súlyos kísérőbetegségei, kardiális érintettsége miatt a műtéti halálozás magas, 35%-os (1, 3, 5). Az akut végtag ischaemiát okozó két leggyakoribb kórkép (embólia, trombózis) kezelése különböző, a trombózis sebészeti ellátása során a műtét kiterjesztésére lehet szükség. Ugyanakkor a két kórkép elkülönítése sokszor még gyakorlott szakember számára is nehéz, a konvencionális diagnosztikus eljárások elvégzésére (angiográfia) pedig nincs idő és mód (4).

Beteganyag és eredmények

Az elmúlt 15 év során a Semmelweis OTE II. (1983- 1995) és I. (1996-1999) Sebészeti Klinikáján 411 beteget operáltunk az alsó végtag akut, kritikus ischaemiája miatt. Azokat a betegeket, akiknél előzőleg valamilyen érsebészeti rekonstrukció történt az érintett oldalon, közleményünkben nem szerepeltettük. Adatainkat az átnézett kórlapokból és műtéti leírásokból szereztük.
A betegek kor és nem szerinti megoszlását az 1. ábrán láthatjuk. Kiemeljük, hogy a betegek átlagéletkora 70 év. Az operált férfiak és nők száma között lényeges eltérés nem volt. Vizsgáltuk az elzáródás és a műtét között eltelt időt, az eredményeket a 2. ábrán tüntettük fel. A legtöbb beteg 6-24 órás intervallum között került ellátásra, nem volt ritka azonban az sem, amikor a betegek több nap után kerültek klinikánkra. Ezek általában idős, magatehetetlen emberek voltak.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

1. ábra.
A betegek kor és nem szerinti megoszlása.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

2. ábra.
Az elzáródás és a műtét között eltelt idő.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

3. ábra.
A lehetséges embólia források az anamnesis és fizikális vizsgálat alapján.

Az elzáródás lehetséges okának keresése nagy jelentőségű lehet a trombózis, illetve embólia okozta elzáródások elkülönítésében. Látható, hogy az első vizsgálat alapján az esetek 39%-ában nem tudtunk embólia forrást valószínűsíteni (3. ábra). Az ellenoldali artérioszlerotikus érintettség, illetve az anamnézisben, érstátusban tapasztalt eltérés ezen az idős beteganyagon sokszor nem segíti a differenciál diagnózist.
Az elzáródás leggyakoribb helye a poplitea, illetve a femoralis oszlás volt (4. ábra). Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a distálisabb elzáródások gyakorisága növekszik. Ez azért is jelentós, mert a distális típusú elzáródások ellátása az általánosan alkalmazott femorális feltárásból nem mindig sikeres.
Az 5. ábrán betegeink amputációs és halálozási adatait tüntettük fel. Látható, hogy a halálozás igen magas, 15,9%- os, ami valószínűleg nem a relatíve kis megterhelést jelentő beavatkozással áll összefüggésben, inkább a betegek idős korával, gyenge általános állapotával, kísérőbetegségeikkel magyarázható. A betegek 10%-ánál kellett amputálnunk. Kiemeljük, hogy az amputált betegek halálozása különösen nagy (43-ból 26 beteg), 60,5%. Látható, hogy a végtag elvesztése sokszor meghatározta a beteg életkilátásait.
A beteg anyag 13%-ánál észleltünk komoly non-occlusiv sebészeti, illetve nem sebészeti szövődményt (6. ábra). Egy beteget vérzéses szövődmény miatt elvesztettünk, a suppu- rátiók konzervatív és sebészeti kezelésre jói reagáltak. A súlyos nem sebészeti szövődmények sokszor fatálisnak bizonyultak, gyakoriságuk közel 10%-os volt. Az 54 ilyen szövődményes beteg közül 34 exitált. A szisztémás revaszkula- rizációs szindróma kezelésével kapcsolatos eredményeink az utóbbi időben javultak.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

4. ábra.
Az elzáródás helyének megoszlása, gyakorisága.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

5. ábra.
Betegeink amputációs és halálozási adatai.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

6. ábra.
A sebészeti és nem sebészeti szövődmények gyakorisága.

A 7. ábrán az elzáródás oka szerint tüntettük fel az amputációs rátát, illetve a halálozást. Az embolektomizáltak halálozása 17,9% volt.
Trombózis miatt végzett műtétek után a halálozás kedvezőbbnek bizonyult, 12,6%-os, és ebben a vonatkozásban a két (p<0,05). Ugyanakkor az amputációs ráta szignifikánsan magasabbnak bizonyult a trombózis miatt végzett műtéteket követően az embolektomizáltakhoz képest, 17,6%, illetve 6% (p<0,05).
Az 1983 és '92 közötti, valamint az 1993-98 közötti periódust összehasonlítva azt találtuk, hogy a trombózis okozta érelzáródások aránya szignifikánsan nőtt (35%, illetve 50%, p<0,01). (8. ábra.)

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

7. ábra.
Amputációs ráta és halálozás az elzáródások oka szerint. Ezen belül: exitus embolia 17,9%, thrombosis 12,6%, amp. embolia 6%, thrombosis 17,6%.

Az alsó végtag akut artériás elzáródásának kezelésével kapcsolatos tapasztalataink

8. ábra.
Az elzáródás okának változása két vizsgált periódusban.

Megbeszélés

A végtagot veszélyeztető akut ischaemia sikeres ellátása több tényező együttes függvénye. Sok múlik azon, hogy a beteg viszonylag gyorsan kerüljön végleges ellátást végző sebészeti osztályra. Betegeink vizsgálata során azt találtuk, hogy többségük ma is 10-24 órával az elzáródást követően kerül műtétre, és nem ritka az, hogy több napos elzáródást vagyunk kénytelenek operálni. Ezen a hiányosságon felvilágosító munkával és az ügyeleti és mentőszolgálat működésének javításával lehet segíteni.
Az irodalmi adatok szerint az akut végtag ischaemia miatt operált betegek halálozása 8% és 35% között ingadozik. (1, 3, 5) Mi betegeink 15,9%-át vesztettük el. A halálozási arány szignifikánsan rosszabb volt az embolectomiát követően, 17,9%, illetve 12,6%, p<0,05. Az amputációt szignifikánsan gyakrabban kellett végeznünk trombózis miatti műtétet követően, 17,6%, illetve 6%, p<0,05. Az irodalmi adatok szerint az arány 9% és 25% között ingadozik. A magas halálozás véleményünk és az irodalmi adatok alapján nem a viszonylag kis megterhelést jelentő műtéttel, inkább a kísérőbetegségekkel és a magas átlagéletkorral magyarázható. (1, 3, 5)
A sikeres ellátás érdekében minden erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy az elzáródás okát megpróbáljuk tisztázni, hiszen az embólia, illetve a trombózis okozta elzáródások kezelése más. A két kórforma elkülönítése sokszor nem könnyű (4). Ha az elzáródás a végtagot veszélyezteti, műtéti kezelés indokolt, a trombolysis, illetve más konzervatív kezelési formák csak alternatívaként alkalmazhatóak (6, 7.) Két vizsgálati periódust összehasonlítva azt találtuk, hogy a trombózis okozta, végtagot fenyegető akut ischaemiák aránya szignifikánsan nőtt: 34,95%-ról 50%-ra. Golledge és Kauhen is hasonló arányú változást észlelt a beteganyagban. (2, 4) Trombózis okozta elzáródás esetén a műtét kiterjesztésére kényszerülhetünk, s ez nagyobb tapasztalatot és angiográfiás hátteret igényelhet, ami nem minden ellátást végző osztályon biztosítható ügyeleti időben.

Irodalom

  1. Anne, S. Trippastad, A.: Operative mortality and long-term survival of patients operated on for acute lower limb ischaemia. European Journal of Vascular & Endovascular Surgery. 15 (2): 143-6, 1998. feb.

  2. Golledge, J., Galland, R. B.: Lower limb intra-arterial thrombosis. Postgrad. Med. J. 1995. mar.; 71 (833): 146-50.

  3. Hansen, C. P., Holtveg, H M.y Rasch, L.y Holstein, P.: Thromboembolectomy in geriatric patients from long-stay wards. Dan. Med. Bull. 1992. dec.; 39 (6): 570-2.

  4. Kauhanen, P., Perakyla, T., Lepantolo, M.: Clinical distinction of acute and acute on chronic leg ischaemia. Ann. Chir. Gynaecol. 1995; 84 (4): 335-8.

  5. Luther, M., Albach, A.; Acute leg ischaemia - a case for the junior surgeon? Ann. Chir. Gynaecol. 1995; 84 (4): 373-8.

  6. Poter, J. M.: Thrombolysis for acute arterial occlusion of the legs (editorial; comment). New England Journal of Medicine. 338 (16): 1148-50, 1998. apr. 16.

  7. Rordam, P., Enevoldsen, M. T., Gronvall-Rasmussen, J. B., Laursen, N. O., Hensler, M. K., Madsen, P. V.: Schroeder T. V.: Thrombolytic therapy in acute lower extremity ischaemia. Ugeskr Laeger. 1996. sep. 2; 158 (36): 5018-21.

Dr. Kaliszky Péter

SOTE I. sz. Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.


Érbetegségek: 1999/4. 113-116. oldal