Szerzők: BARTOS GÁBOR, MARTOS VERONIKA, BIHARI IMRE, MARKOVICS GABRIELLA

Munkánk második részében, az I. Világháború és annak lecsengése, azaz az 1914-től a harmincas évek kezdetéig tartó időszak magyar érsebészet-történeti vonatkozásait ismertetjük. Mivel a háromrészes történet egységes, az ábrák és az irodalom számozása folyamatos.

Érbetegségek: 2018/1. 29-37. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, MARTOS VERONIKA, BIHARI IMRE, MARKOVICS GABRIELLA

Az 1950-es évek táján kialakult modern érsebészet olyan szakág, amelyre a team-munka a jellemző. A kiemelkedő sebész egyéniségek körül mindig létrejött egy csapat, amelyik a közös munka eredményeként lett sikeres. Így történt ez Magyarországon is. Az ezt megelőző időkben azonban számos olyan magányos hazai kollégával találkozunk, akik egyéb sebészi tevékenységük mellett érműtétet is végeztek, és ez akkor még nem számított specialitásnak.

Érbetegségek: 2017/4. 77-86. oldal

Szerzők: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE

Előző lapszámunkban egy nem teljesen korrekt leírás szerepelt erről az osztályról, ezért az alábbiakban hiteles információkat kívánunk közölni az ottani tevékenységről. Ennek megírásában Nyiredy Géza az osztály legutóbbi vezetője volt segítségünkre.

Érbetegségek: 2017/1. 37-40. oldal

Szerzők: DR. TASNÁDI GÉZA, DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. MARTOS VERONIKA

Magyar orvosok szerepe a hazai gyermek-érsebészeti iskola létrejöttében.

Érbetegségek: 2017/1. 27-36. oldal

Szerzők: SZERKESZTŐSÉG

"Társaságunkat a bíróság 1966. november 5-én jegyezte be Magyar Angiológiai Társaság néven. 50 év telt el az óta. A hazai előzmények, kezdeti törekvések ezen a szakterületen pedig még a korábbi 100 év alatt alakultak, valósultak meg. A Magyar Sebész Társaságon belül Angiológiai Szekció néven működtek közösen szakembereink." ? írja Nemes Attila a jubileumi könyvben.

Érbetegségek: 2016/4. 79-80. oldal

Szerzők: DR. BUGÁR-MÉSZÁROS TIBOR

A Magyar Sebész Társaság Angiologiai Sectióját 1961-ben, 55 évvel ezelőtt alapította meg, amelynek elnöke lett. Prágában, 1961-ben a Világkongresszus, a Magyar Angiologiai Sectiót felvette a Nemzetközi Angiologiai Unio alapító tagjai közé. 1964-ben, Párizsban a Nemzetközi Angiologiai Unio alelnökévé választották, amely feladatkörben 1967-ben Barcelonában megnyitotta az Angiologiai Unio Világkongresszusát. Számos további országban is tartott előadást, angiológiai kongresszusokon.

Érbetegségek: 2016/4. 81-83. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, NEMES ATTILA, JÁMBOR GYULA, BIHARI IMRE, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Sorozatunkat 2013-ban kezdtük el, célja ? amint a legelső cikk bevezetésében írtuk ? az volt, hogy megörökítsük, és szélesebb körben megismertessük azoknak a hazai munkacsoportoknak a történetét, amelyek közel egyidejűleg és párhuzamosan igyekeztek a korszeré magyar érsebészetet megteremteni. Az is célunk volt, hogy a közismert, nagy, úttörő ?üstökösök? mellett a ?kisebb csillagoknak?, azoknak, az eddig kevésbé elismert, önálló munkacsoport-vezetőknek, és lelkes munkatársaknak, valamint a tanítványoknak is emléket állítsunk, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem voltak számontartva, azonban ennek az új sebészeti szakágnak a megteremtéséhez sokban hozzájárultak. Ami a szereplők szakmai korát illeti, általában elmondható, hogy a kezdeményezők szinte valamennyien a másodorvosok közül kerültek ki, de a tanszék-, ill. az osztályvezetők is egyetértettek törekvéseikkel, és segítették őket.

Érbetegségek: 2016/4. 97-105. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a Budapesti Szent János és a Kecskeméti Kórházban

Jelen munkánkban két olyan korai műhely kerül leírásra, amelyek a korábban ismertetettekhez hasonlóan, szintén jelentős szerepet játszottak a magyar érsebészet kialakulásában. A Szent János Kórházban, szinte az elsők között ismerték fel az új sebészeti szakág jelentőségét. Budapesten is az úttörők között voltak az angiológiai sebészet elkezdésében, és azt hosszú évtizedeken át magas színvonalon művelték. A kecskeméti sebészeten szintén korán megindult ez az új szakág, amelyet a mai napig jelentős beteganyagon, eredményesen művelnek. Az érsebész szakorvosok száma is figyelemreméltó.

Érbetegségek: 2016/3. 65-73. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a berettyóújfalui és az egri kórházban

Eddigi nyolc munkánkban már tizenhat korai hazai érsebészeti munkacsoport erőfeszítéseit igyekeztünk megörökíteni. Most az egyik legrégebbi, időben több nagyobb kórházat, sőt egyetemi klinikát is megelőző, városi kórházban kialakult, sajnos, rövid életű, sikeres munkacsoportról írunk. A másik team ugyancsak korán induló, és hosszú, szívós munkával fejlődő, a mai napig is jelentős megyei kórházi együttes.

Érbetegségek: 2016/2. 11-18. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a berettyóújfalui és az egri kórházban

Eddigi nyolc munkánkban már tizenhat korai hazai érsebészeti munkacsoport erőfeszítéseit igyekeztünk megörökíteni. Most az egyik legrégebbi, időben több nagyobb kórházat, sőt egyetemi klinikát is megelőző, városi kórházban kialakult, sajnos, rövid életű, sikeres munkacsoportról írunk. A másik team ugyancsak korán induló, és hosszú, szívós munkával fejlődő, a mai napig is jelentős megyei kórházi együttes.

Érbetegségek: 2016/2. 11-18. oldal