Szerzők: DR. BUGÁR-MÉSZÁROS TIBOR

A Magyar Sebész Társaság Angiologiai Sectióját 1961-ben, 55 évvel ezelőtt alapította meg, amelynek elnöke lett. Prágában, 1961-ben a Világkongresszus, a Magyar Angiologiai Sectiót felvette a Nemzetközi Angiologiai Unio alapító tagjai közé. 1964-ben, Párizsban a Nemzetközi Angiologiai Unio alelnökévé választották, amely feladatkörben 1967-ben Barcelonában megnyitotta az Angiologiai Unio Világkongresszusát. Számos további országban is tartott előadást, angiológiai kongresszusokon.

Érbetegségek: 2016/4. 81-83. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, NEMES ATTILA, JÁMBOR GYULA, BIHARI IMRE, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Sorozatunkat 2013-ban kezdtük el, célja ? amint a legelső cikk bevezetésében írtuk ? az volt, hogy megörökítsük, és szélesebb körben megismertessük azoknak a hazai munkacsoportoknak a történetét, amelyek közel egyidejűleg és párhuzamosan igyekeztek a korszeré magyar érsebészetet megteremteni. Az is célunk volt, hogy a közismert, nagy, úttörő ?üstökösök? mellett a ?kisebb csillagoknak?, azoknak, az eddig kevésbé elismert, önálló munkacsoport-vezetőknek, és lelkes munkatársaknak, valamint a tanítványoknak is emléket állítsunk, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem voltak számontartva, azonban ennek az új sebészeti szakágnak a megteremtéséhez sokban hozzájárultak. Ami a szereplők szakmai korát illeti, általában elmondható, hogy a kezdeményezők szinte valamennyien a másodorvosok közül kerültek ki, de a tanszék-, ill. az osztályvezetők is egyetértettek törekvéseikkel, és segítették őket.

Érbetegségek: 2016/4. 97-105. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a Budapesti Szent János és a Kecskeméti Kórházban

Jelen munkánkban két olyan korai műhely kerül leírásra, amelyek a korábban ismertetettekhez hasonlóan, szintén jelentős szerepet játszottak a magyar érsebészet kialakulásában. A Szent János Kórházban, szinte az elsők között ismerték fel az új sebészeti szakág jelentőségét. Budapesten is az úttörők között voltak az angiológiai sebészet elkezdésében, és azt hosszú évtizedeken át magas színvonalon művelték. A kecskeméti sebészeten szintén korán megindult ez az új szakág, amelyet a mai napig jelentős beteganyagon, eredményesen művelnek. Az érsebész szakorvosok száma is figyelemreméltó.

Érbetegségek: 2016/3. 65-73. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a berettyóújfalui és az egri kórházban

Eddigi nyolc munkánkban már tizenhat korai hazai érsebészeti munkacsoport erőfeszítéseit igyekeztünk megörökíteni. Most az egyik legrégebbi, időben több nagyobb kórházat, sőt egyetemi klinikát is megelőző, városi kórházban kialakult, sajnos, rövid életű, sikeres munkacsoportról írunk. A másik team ugyancsak korán induló, és hosszú, szívós munkával fejlődő, a mai napig is jelentős megyei kórházi együttes.

Érbetegségek: 2016/2. 11-18. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a berettyóújfalui és az egri kórházban

Eddigi nyolc munkánkban már tizenhat korai hazai érsebészeti munkacsoport erőfeszítéseit igyekeztünk megörökíteni. Most az egyik legrégebbi, időben több nagyobb kórházat, sőt egyetemi klinikát is megelőző, városi kórházban kialakult, sajnos, rövid életű, sikeres munkacsoportról írunk. A másik team ugyancsak korán induló, és hosszú, szívós munkával fejlődő, a mai napig is jelentős megyei kórházi együttes.

Érbetegségek: 2016/2. 11-18. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a Szekszárdi és a Gyulai Kórházban

Eddigi hét közleményünkben ismertettük a városmajori, a Stefanics iskolai, a volt OTKI-ban működő, a pécsi, a szegedi, a Jellinek kísérleti munkacsoport, a debreceni, a budapesti Baross utcai, a szombathelyi, a győri, a székesfehérvári és a dunaújvárosi korai érsebészeti munka - csoportok működését. A továbbiakban két újabb, jelentős vidéki munkacsoport leírása következik.

Érbetegségek: 2015/4. 139-148. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a Székesfehérvári és a Dunaújvárosi Kórházban)

Cikksorozatunk jelen darabjában két Fejér megyei kórházban kísérjük végig az érsebészet kialakulását, fejlődését. Az egyikben már az ötvenes-hatvanas évek átmenetében, a másikban a hetvenes évek első felében kezdték el az érsebészet művelését.

Érbetegségek: 2015/3. 109-120. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdetei a Győri és a Szombathelyi Kórházban

Sorozatunk előző öt részében ismertettük az általunk feldolgozott orvos egyetemi műhelyeket és két olyan közkórházi munkacsoport történetét, akik szintén önállóan kezdték el az érsebészetet. Kivétel nélkül mindegyiknek volt kapcsolata a magyar érsebészet bölcsőjével, a Városmajori Klinikával, jelezvén, hogy a korai hazai érsebészek egymástól is igyekeztek tanulni, és segítették egymást. A most következő részben leírjuk az érsebészet kezdeteinek rögös útját két, Nyugat-Dunántúli regionális központban.

Érbetegségek: 2015/2. 79-89. oldal

Szerzők: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA

Az érsebészet kezdete a budapesti Péterfy Sándor utcai és a Nyíregyházi Kórházban

Cikksorozatunk előző négy részében leírtuk a hazai egyetemeken megalakult korai érsebészeti műhelyeket (Városmajori Klinika, Stefanics-iskola, Szabolcs utcai Klinika, a pécsi érsebészet hat egyetemi intézetben, a Szegedi Sebészeti Klinika, Jellinek Harry kísérletes műhelye, a debreceni műtéttani intézet és sebészeti klinikák, valamint a BOTE II. sz. Sebészeti Klinika). A továbbiakban a kórházi munkacsoportok ismertetését kezdjük el.

Érbetegségek: 2015/1. 25-35. oldal

Szerzők: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. JÁMBOR GYULA, DR. NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, DR. MARKOVICS GABRIELLA

Debreceni érsebészet és a Budapesti II. sz. Sebészeti Klinika

Korábban megjelent három, a címben megjelölt tárgyú munkánkban (1-3.) foglalkoztunk a Városmajori Klinika, az u. n. Stefanics iskola, az Orvostovábbképző Intézet, a Pécsi és a Szegedi Orvostudományi Egyetem, valamint a budapesti II. sz. Kórbonctani Intézet keretében kialakult érsebészeti munkacsoportok úttörő munkájával. Jelen közlésünkben újabb két egyetemi érsebészeti műhely történetét ismertetjük.

Érbetegségek: 2014/4. 148-156. oldal