Szerzők: DR DLUSTUS BÉLA

A Soltész Lajos Emlékplakett és az emlékelőadás megtartása a magyar érsebészeti tevékenység kimagasló elismerése. A szerző bemutatja az 1985-ben alapított emlékéremmel kitüntetett kollégákat. Soltész professzor életútját és a hazai angiológia és érsebészet megteremtésében szerzett érdemeit méltatja. A Honvédkórház Érsebészeti Osztályának megalapítását ismerteti. Az elmúlt több mint 20 év, érbetegellátásban elért eredményeit ismerteti: szakambulancia tevékenysége (110.530 beteg ellátása), műtéti ellátás (közel 13.000 műtét) betegség csoportokra bontott ismertetése és egy-egy ellátott esettel való demonstrálása.

Érbetegségek: 2008/1. - 3-9. oldal

KULCSSZAVAK

Soltész Lajos Emlékérem, emlékelőadás, hazai érsebészet fejlődése, Honvédkórház Érsebészeti Osztály, szakambulancia, akut és krónikus érbetegellátás, vascularis diagnosztika, érműtétek, regionális érsebészeti centrum.

Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Nemes Attila a 2006. évi magyarországi érsebészeti statisztikát ismerteti cikkében.

Érbetegségek: 2007/2. - 71-74. oldal

Szerzők: DR. KERESZTURY GÁBOR, DR. MIKOLA JÓZSEF, DR. BEREK PÉTER

Eddig Magyarországon szervezett érbeteg-szűrés nem történt. A szerzők a regionális betegellátás minőségének javítására mobil érbeteg-szűrővizsgálati rendszert dolgoztak ki és valósítottak meg.
A 680 ezer lakosú Fejér és Tolna megyékben összesen 23 centrumot jelöltek ki. Ide szervezték a vizsgálatokat a lakosság előzetes értesítése után. A vizsgálat az alábbi lépésekből állt: anamnézis-felvétel, vérnyomásmérés, összkoleszterin-szint meghatározás, carotis-Duplex vizsgálat, érsebészeti vizsgálat.
23 helyszínen, 59 napon át összesen 5000 személyt vizsgáltak. 5 mmol/l feletti összekoleszterin értéke a megjelentek 46%-ának volt. A vizsgáltak 68%-a bizonyult hypertoniásnak. Carotis internes stenosisa 679 betegnek, a megjelentek 14%-ának volt. A carotis stenosisos betegek 28%-ánál kétoldali elváltozást észleltek. A 80% feletti stenosisos betegeket műtétre jegyezték elő, az összes carotis stenosisos beteg közül a vizsgálat időszakában 35-öt operáltak meg. Az utánkövetett betegek közül a vizsgálat időszakában 23-nál progrediált a stenosis 80%-ig, így ó& is műtétre kerültek.
Alsó végtagi atherosclerosisa 328 betegnek, a megjelentek 7%-ának volt. Ezen betegek 52%-ánál kétoldali elváltozás mutatkozott. Gangraena vagy 100 méter alatti járástávolság esetén angiográfia, majd érrekonstrukciós műtét vagy PTA történt, összesen 29 esetben.
15 betegnél a panaszok progressziója miatt a késó7rbiekben végeztek alsó végtagi érrekonstrukciót, illetve PTA-t. Enyhébb-súlyosabb fokú varicositast 1640 betegnél, a megjelentek 33°7o-ónál láttunk. Postthromboticus syndroma 156 esetben, 3%-os gyakorisággal fordult elő. Az alacsony költségvetésű civil szervezet az ismertetett módszerrel "rizikófaktorosok" ezreit és érbetegek százait szűrte ki. A team által nyújtott rizikófelismerés + érdiagnosztika + terápiás javaslat csomag jelentősen csökkenti a nálunk oly feleslegesen magas beteg-orvos találkozások szárnál is. A kezdeményezés országos kiterjesztése bizonyosan jelentős népegészségügyi hasznot hozna.

Érbetegségek: 2006/3. - 71-76. oldal

KULCSSZAVAK

érbeteg-szűrés, rizikófelmérés, érbetegségek epidemiológiája

Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Kollár Lajos, a MAÉT elnöke a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT) tagjain kívül a MACIRT tagságát is arra kéri, hogy folyóiratunkba egyre nagyobb számban küldjenek mindkét szakma számára érdekes és tanulságos publikációkat.
Dr. Battyáni István, a MACIRT elnöke, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság vezetőségének nevében kifejti: kötelességének érzi, hogy aktív tevékenységgel segítse elő az intervenciós radiológiai szakma legújabb eredményeinek és terápiás lehetőségeinek rendszeres megjelentetését lapunkban.

Érbetegségek: 2006/2. - 39-42. oldal

Szerzők: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. BATTYÁNI ISTVÁN

Dr. Kollár Lajos, a MAÉT elnöke a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT) tagjain kívül a MACIRT tagságát is arra kéri, hogy folyóiratunkba egyre nagyobb számban küldjenek mindkét szakma számára érdekes és tanulságos publikációkat.
Dr. Battyáni István, a MACIRT elnöke, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság vezetőségének nevében kifejti: kötelességének érzi, hogy aktív tevékenységgel segítse elő az intervenciós radiológiai szakma legújabb eredményeinek és terápiás lehetőségeinek rendszeres megjelentetését lapunkban.

Érbetegségek: 2006/1. - 3. oldal

Szerzők: DR. ACSÁDY GYÖRGY

Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központokat több helyen racionalizálni kell. Olyan egységek kerüljenek kialakításra, amelyekben megfelelő létszámú (szak)orvos, betegágy és kivizsgálási lehetőség van. A diagnosztikai, illetve invazív radiológiai beavatkozáshoz szükséges műszereket az országban a lakosság arányának megfelelően, az ellátó osztályokhoz csatlakozóan kell telepíteni. Mindezekhez indokolt lenne a népesség egészét reprezentáló epidemiológiai felmérés. Az intervencionális beavatkozások és a műtétek arányában változás várható. Eddig hozzávetőleg a műtétek 25%-át váltották ki a pertutan technikák. Fontos a betegek primer és szekunder prevenciója, a betegek utánkövetése, gondozása és rehabilitációja. Nehéz, de elengedhetetlen a folyamatosan változó finanszírozási feltételekhez alkalmazkodnunk. Az alapkutatasok eddig két ígéretesnek tűnő gyógyítási lehetőséget mutattak fel: az angiogenesist és az őssejt-beültetést. Csatlakozásunk az Európai Unióhoz szakmánk oktatásában is változást hozhat. Az előadásban megfogalmazottak célja gondolatébresztés a fejlődés lehetőségeinek közös kimunkálásához.

Érbetegségek: 2005/4. - 107-111. oldal

Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Nemes Attila a 2003. évi magyarországi érsebészeti statisztikát ismerteti cikkében.

Érbetegségek: 2004/4. - 111-113. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Folyóiratunk, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság lapja - eddig 47 kiadvánnyal, 1818 oldalon - tíz éve jelenik lncg. Első lapszámunkat 1994-ben adtuk ki, abban az időszakban, amikor a folyóiratok megszünése volt jellemző. Számos elismerést kaptunk, amelyet a legjobb cikkek íróival egy díj odaítélésével osztottunk meg. Köszönjük mindazok támogatását, akik ebben az időszakban kiálltak mellettünk. Jelentős tapasztalatokkal felvértezve, a régihez hasonló, de részben megújult formában kezdjük a következő tíz évet.

Érbetegségek: 2004/3. - 79-81. oldal

Szerzők: DR. GLOVICZKI PÉTER

Beszámoló az Amerikai Vénás Fórum 2003. február 20-23-án Cancumban (Mexikó) tartott éves kongresszusán elhangzott elnöki előadásról.
Az Amerikai Vénás Fórum gondolata 1987-ben született meg. Olyan időszakban, amikor a vénabetegségek és vénasebészet kevésbé lényegesnek tííntek, mint az artériásak. Ma azonban kétségkívül a vénabetegségek és kezelésük hasonlóan megbecsültek, mint az artériáké. Abban a szerencsében részesülhettem, hogy az utóbbi két évtized változásait követhettem. A Mayo Klinikán jelentős történelmi örökséget találtam. Itt a vénasebészet két útról indult. Az egyik a varicosus vénasebészet egyedülálló öröksége, amely Charles H. Mayo-val kezdődött, aki az első visszérműtétet végezte az Egyesült Államokban 1888-ban. A másik a modern kardiovaszkuláris sebészet, amely az 1950-es években indult útjára. Amikor 1983-ban az érsebészeti osztály rnegalakult, akkor az érsebészek átvettek minden véna sebészeti beavatkozást, beleértve a felületes, nyílt és endo-scopos perforans sebészetet és a mély-, valamint centrális vénák rekonstrukcióját is. Ma a Mayo Klinika Gonda Ércentruma a koordinált, átfogó és multidisciplinaris betegvizsgálat és -kezelés egyedülálló központja. Az Amerikai Vénás Fórum feladata továbbra is a véna betegségek alap- és klinikai kutatásának támogatása, színvonalas ülések és továbbképzések szervezése, oktatóanyagok kiadása a társaság tagjai és az érdeklődő kollégák részére.

Érbetegségek: 2004/2. - 33-46. oldal

KULCSSZAVAK

vénabetegségek, epidemiológia, szervezés, kezelés, történet

Szerzők: DR. ACSÁDY GYÖRGY, A MAÉT ELNÖKE

1994-ben indult útjára a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság szakfolyóirata "Érbetegségek" címmel. Azóta 10 év telt el, és ez a lap már elválaszthatatlan információforrása hazánkban az érgyógyászattal foglalkozó valamennyi szakembernek.

Érbetegségek: 2004/2. - 31. oldal