Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Kollár Lajos, a MAÉT elnöke a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT) tagjain kívül a MACIRT tagságát is arra kéri, hogy folyóiratunkba egyre nagyobb számban küldjenek mindkét szakma számára érdekes és tanulságos publikációkat.
Dr. Battyáni István, a MACIRT elnöke, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság vezetőségének nevében kifejti: kötelességének érzi, hogy aktív tevékenységgel segítse elő az intervenciós radiológiai szakma legújabb eredményeinek és terápiás lehetőségeinek rendszeres megjelentetését lapunkban.

Érbetegségek: 2006/2. - 39-42. oldal

Szerzők: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. BATTYÁNI ISTVÁN

Dr. Kollár Lajos, a MAÉT elnöke a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT) tagjain kívül a MACIRT tagságát is arra kéri, hogy folyóiratunkba egyre nagyobb számban küldjenek mindkét szakma számára érdekes és tanulságos publikációkat.
Dr. Battyáni István, a MACIRT elnöke, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság vezetőségének nevében kifejti: kötelességének érzi, hogy aktív tevékenységgel segítse elő az intervenciós radiológiai szakma legújabb eredményeinek és terápiás lehetőségeinek rendszeres megjelentetését lapunkban.

Érbetegségek: 2006/1. - 3. oldal

Szerzők: DR. ACSÁDY GYÖRGY

Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központokat több helyen racionalizálni kell. Olyan egységek kerüljenek kialakításra, amelyekben megfelelő létszámú (szak)orvos, betegágy és kivizsgálási lehetőség van. A diagnosztikai, illetve invazív radiológiai beavatkozáshoz szükséges műszereket az országban a lakosság arányának megfelelően, az ellátó osztályokhoz csatlakozóan kell telepíteni. Mindezekhez indokolt lenne a népesség egészét reprezentáló epidemiológiai felmérés. Az intervencionális beavatkozások és a műtétek arányában változás várható. Eddig hozzávetőleg a műtétek 25%-át váltották ki a pertutan technikák. Fontos a betegek primer és szekunder prevenciója, a betegek utánkövetése, gondozása és rehabilitációja. Nehéz, de elengedhetetlen a folyamatosan változó finanszírozási feltételekhez alkalmazkodnunk. Az alapkutatasok eddig két ígéretesnek tűnő gyógyítási lehetőséget mutattak fel: az angiogenesist és az őssejt-beültetést. Csatlakozásunk az Európai Unióhoz szakmánk oktatásában is változást hozhat. Az előadásban megfogalmazottak célja gondolatébresztés a fejlődés lehetőségeinek közös kimunkálásához.

Érbetegségek: 2005/4. - 107-111. oldal

Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Nemes Attila a 2003. évi magyarországi érsebészeti statisztikát ismerteti cikkében.

Érbetegségek: 2004/4. - 111-113. oldal

Szerzők: DR. BIHARI IMRE

Folyóiratunk, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság lapja - eddig 47 kiadvánnyal, 1818 oldalon - tíz éve jelenik lncg. Első lapszámunkat 1994-ben adtuk ki, abban az időszakban, amikor a folyóiratok megszünése volt jellemző. Számos elismerést kaptunk, amelyet a legjobb cikkek íróival egy díj odaítélésével osztottunk meg. Köszönjük mindazok támogatását, akik ebben az időszakban kiálltak mellettünk. Jelentős tapasztalatokkal felvértezve, a régihez hasonló, de részben megújult formában kezdjük a következő tíz évet.

Érbetegségek: 2004/3. - 79-81. oldal

Szerzők: DR. GLOVICZKI PÉTER

Beszámoló az Amerikai Vénás Fórum 2003. február 20-23-án Cancumban (Mexikó) tartott éves kongresszusán elhangzott elnöki előadásról.
Az Amerikai Vénás Fórum gondolata 1987-ben született meg. Olyan időszakban, amikor a vénabetegségek és vénasebészet kevésbé lényegesnek tííntek, mint az artériásak. Ma azonban kétségkívül a vénabetegségek és kezelésük hasonlóan megbecsültek, mint az artériáké. Abban a szerencsében részesülhettem, hogy az utóbbi két évtized változásait követhettem. A Mayo Klinikán jelentős történelmi örökséget találtam. Itt a vénasebészet két útról indult. Az egyik a varicosus vénasebészet egyedülálló öröksége, amely Charles H. Mayo-val kezdődött, aki az első visszérműtétet végezte az Egyesült Államokban 1888-ban. A másik a modern kardiovaszkuláris sebészet, amely az 1950-es években indult útjára. Amikor 1983-ban az érsebészeti osztály rnegalakult, akkor az érsebészek átvettek minden véna sebészeti beavatkozást, beleértve a felületes, nyílt és endo-scopos perforans sebészetet és a mély-, valamint centrális vénák rekonstrukcióját is. Ma a Mayo Klinika Gonda Ércentruma a koordinált, átfogó és multidisciplinaris betegvizsgálat és -kezelés egyedülálló központja. Az Amerikai Vénás Fórum feladata továbbra is a véna betegségek alap- és klinikai kutatásának támogatása, színvonalas ülések és továbbképzések szervezése, oktatóanyagok kiadása a társaság tagjai és az érdeklődő kollégák részére.

Érbetegségek: 2004/2. - 33-46. oldal

KULCSSZAVAK

vénabetegségek, epidemiológia, szervezés, kezelés, történet

Szerzők: DR. ACSÁDY GYÖRGY, A MAÉT ELNÖKE

1994-ben indult útjára a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság szakfolyóirata "Érbetegségek" címmel. Azóta 10 év telt el, és ez a lap már elválaszthatatlan információforrása hazánkban az érgyógyászattal foglalkozó valamennyi szakembernek.

Érbetegségek: 2004/2. - 31. oldal

Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Nemes Attila a 2002. évi magyarországi érsebészeti statisztikát ismerteti cikkében.

Érbetegségek: 2003/1. 3-5. oldal

Szerzők: DR. NEMES ATTILA

Dr. Nemes Attila a 2001. évi magyarországi érsebészeti statisztikát ismerteti.

Érbetegségek: 2002/2. 38-39. oldal

Szerzők: DR. DIRK A. LOOSE, DR. TASNÁDI GÉZA, DR. STEFAN BELOV, DR. RAOUL MATTASI, DR. MASSIMO VAGHI, DR. ANDREAS REHDER

Az utóbbi évtizedekben erőfeszítések történtek az ér malformációk különböző formáinak osztályozására. A világrahozott ér malformációk "Hamburgi Osztályozása" lehetővé teszi a pontos kliniko-anatómiai diagnózist, segíti a sebészi taktika, a műtéti technika kialakítását és a tudományos feldolgozást. Jelen retrospektív, multicentrikus tanulmányban 1378 beteg adatait dolgozzák fel, akiknél az utóbbi 45 évben sebészi vagy intervencionális radiológiai beavatkozásra került sor, és hangsúlyozzák a hosszútávú követés jelentőségét. A centrumok Budapesten, Hamburgban, Milánóban és Szófiában vannak. Mindnyájan a "Hamburgi Osztályozás" szerinti terápiás taktikákat és technikákat alkalmaznak az eredmény összehasonlíthatósága érdekében. Az adatokat a jelen tanulmányra kidolgozott kérdőíven rögzítették. Az 1378 betegnél 1852 intervenció történt, amelyek az alábbiak voltak: rekonstruktív műtétek, érdefektust eltávolitó műtétek, haemodynamikai aktivitást csökkentő beavatkozások, egyedi műtétek, multidisciplinaris műtétek és kombinált kezelések. Láthatóvá vált, hogy a betegek döntő többségének előnyére vált a beavatkozás: 15%-ban kitűnő, 42%ban jó állapotot értek el, összesen 91%-ban eredményes volt a beavatkozás. Eredményeik alátámasztják azt, hogy az ér malfornlációk modern kezelésének korainak, aktívnak és okinak kell lennie.

Érbetegségek: 2002/1. 3-11. oldal

KULCSSZAVAK

Ér, malformációk, terápia, sebészet, késői eredmények, osztályozás