Szerzők: DR. ACSADY GYÖRGY, DR. LACZKO ÁGNES, DR. BIRO GÁBOR, DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. HÜTTL KÁLMÁN ÉS DR. NEMES ATTILA

A szerzők kiterjedt irodalmi elemzés alapján összefoglalják a vena cava superior syndroma etiológiáját és klinikumát. Részletesen ismertetik az érsebészeti megoldások lehetőségeit és típusait. Saját 5 esetük elemzése kapcsán bemutatják az általuk kidolgozott és 3 esetben alkalmazott "T" formájú interpositum műtéti készítését. Ennek lényege az, hogy a kétoldali vena brachiooephalica közé előbb egy vízszintes, haránt interpositumot implantáLnak, majd ennek középső szakaszáról vezetnek egy függőleges interpositumot a vena cava superior pitvari csonkjára vagy magára a pitvar falára. Az egyik ilyen "T" formájú implantatum 2 évvel a beültetés után reoc- cludált, de fíbrinolysissel sikerült ismét átjárhatóvá tenni. Az öt eset közül 4 malignus betegség következtében alakult ki, azonban az 1 jóindulatú elváltozás önmagában is világirodalmi ritkaságnak számít, mert szövettanilag a v. cava superior falából kiinduló leiomyomának bizonyult.

Érbetegségek: 1994/1. 14-23. oldal

KULCSSZAVAK

vena cava superior syndroma, etiológia, therapiás algoritmus, "T" formájú interpositum, vena falból kiinduló leiomyoma

 

Bevezetés

A felső testfél vénás vérét összegyűjtő vena cava superior elzáródása jelentősen ritkább az alsó testfél gyűjtőereinek hasonló megbetegedéseinél. A vénás véráramlást befolyásoló anatómiai és fiziológiai tényezők az alábbiakban különböznek a vena cava superior és az inferior rendszerében:

1. a felső testfél gyűjtőeres főtörzsében a véráramlás nem a nehézségi erő ellen történik;

2. a vena cava superior gyűjtőterületének jelentős részén (fej, nyak, váll) szintén nem a gravitációval szemben kell a vénás vért a jobb szívfél felé továbbítani;

3. a felső végtagoknak a váll szintje fölé emelése mindennapi mozgásforma, így a vénás visszaáramlás gyakorta kap segítséget e mozdulatok által;

4. a vena cava superior gyűjtőterülete, tehát ennek megfelelően a szállítandó vérvolumen is kisebb, mint a vena cava inferior ágrendszere és kapacitása;

5. maga a vena cava superior is rövidebb vénatörzs, mint a vena cava inferior.

A vena cava superior centralis mediastinalis elhelyezkedése miatt számos megbetegedés áldozata lehet. Az ér primer megbetegedése irodalmi ritkaság, leginkább egyéb betegségek következménye a vénatörzs elzáródása. Az alapbetegség a vena cava superiort az alábbiak szerint érintheti [91]:

 1. külsőleg:
  • kompressio,
  • direct ráterjedés útján;
 2. belsőleg:
  • intima sérülés,
  • thrombogen folyamatok megindítása,
  • a vena falból kiinduló primer megbetegedések révén.

A vena cava superior elzáródása történhet akut [103, 138], szubakut és krónikus formában.
Az etiológia megoszlása [96, 100, 119]:
malignus betegség 80%,
benignus betegség 20%.

Malignus kórokok:

 1. bronchus-carcinoma [32, 36, 43, 54, 68, 72, 76, 94, 97, 109, 111, 123, 130],
 2. mediastinalis lymphoma [16, 28, 76, 118, 123, 135],
 3. mediastinalis tumorok
  • malignus thymoma [23, 81, 86, 93, 118],
  • teratoma [144], ,
  • malignus struma [28, 71, 120]
 4. mediastinalis nyirokcsomó metastasisok [16, 60, 72, 76, 123],
 5. . v. cava superior falából kiinduló tumorok [1, 88],

Benignus kórokok:

 1. mediastinitis kórformái
  • tuberculosis [50, 78, 85, 98, 128],
  • histoplasmosis [41, 50, 79, 102, 136],
  • actinomycosis [85],
  • syphilis [65, 85, 98],
  • pyogen-fertőzés [67, 98],
  • post irradiatios [124],
  • idiopathiás fibrotizáló [38, 45, 52, 57, 87],
 2. mediastinalis tumorok
  • substernalis struma [16, 39, 49, 71, 79, 92, 95, 120, 121],
  • cysticus lymphangioma [26],
  • benignus teratoma [40],
  • dermoid cysta [78],
  • benignus thymoma [6, 49, 78],
  • granuloma [31, 33, 34, 35],
  • intravascularis papiliaris endothel hyperplasia [101],
  • v. cava superior falából kiinduló benignus tumor (saját eset).
 3. vascularis
  • aorta aneurysma [9, 79, 85, 126, 129],
  • arteriovenosus fistula [11],
  • vasculitis [21],
  • congenitalis v. cava superior aneurysma [73, 122],
  • v. cava superior fejlődési rendellenesség [61, 69],
  • idiopathiás v. cava superior thrombosis [4, 30, 42, 58, 140],
  • polycythaemia okozta v. cava superior thrombosis [40, 95, 140],
  • centralis vena kanülök [61],
  • Takayasu betegség [10].
 4. cardialis
  • pitvari myxoma [135],
  • intrapericardialis köteg [19, 133],
  • pericarditis [85, 115],
  • mitralis stenosis [115],
  • nagyér transpositio korrekciós műtéte [18, 84],
  • pitvar-kamrai shunt [44, 99],
  • pacemaker beültetés [17, 141],
  • jobb art. coronaria aneurysma [19].
 5. pulmonalis
  • silicosis [104],
  • sarcoidosis [51],
  • pneumothorax [115],
  • mediastinalis emphysema [8],
 6. traumás
  • mediastinalis haematoma [83, 98, 103],
 7. egyéb
  • - Behget syndroma [22, 70],
  • - retroperitonealis folyadékgyülem [42, 55],
  • clavicula osteomyelitis [139],

A vena cava superior syndroma tünetei [2, 3, 76, 95, 135]:

 1. duzzanat, cyanosis, tágult vénahálózat
  • arcon,
  • nyakon,
  • mellkasfalon,
  • vállakon,
  • Felső végtagokon.
 2. felső légúti tünetek
  • orrdugulás,
  • orrvérzés,
  • rekedtség,
  • stridor,
  • stridor,
  • dyspnoe,
  • apnoe,
  • glottis oedema,
  • larynx oedema.
 3. központi idegrendszeri tünetek
  • szédülés,
  • fejfájás,
  • hányinger,
  • nyelési nehézség,
  • szikralátás,
  • amaurosis fugax,
  • kettős látás,
  • somnolencia,
  • eszméletvesztés,
  • coma,
  • intracerebralis vérzés.

A tünetek súlyossága az alapbetegség kifejlődésének előrehaladottságán túl a kialakuló kollaterális keringés kompenzáló kapacitásától függ. Klinikai megfigyelések alapján megfelelő teljesítményű kollaterális hálózat csak az esetek felében alakul ki. A dekompen- zált esetek a fokozatosan súlyosbodó tünetek miatt hamarabb kerülnek észlelésre.

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

1. ábra
V. cubitalis felől végzett felső cavographia: a vena cava superior törzsének csaknem teljes elzáródását mutatja

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

2. ábra
Mindkét oldali v. cubitalis felől végzett felső cavographia: a vena cava superior csaknem teljes elzáródását mutatja közvetlenül az összeömlés után

A diagnózis felállítására az alábbi eszközök állnak rendelkezésre [2, 16, 36, 56, 64, 72, 95, 113, 127]:

 1. mindkét vena cubitalis felől végzett kontrasztanyagos felső cavographia (1-2. ábra),
 2. izotópos felső cavographia,
 3. felső testféli vénás nyomásmérés,
 4. mellkas röntgen, CT, MR,
 5. bronchoscopia,
  TILOS! Mediastinoscopia vagy thoracoscopia végzése a tágult vénahálózat okozta fokozott vérzésveszély miatt!
 6. diagnosztikus thoracotomia.

A vena cava cuperior syndrorna kezelési lehetőségei:

 1. gyógyszeres
  • kórokozó elleni [41, 50, 65, 85, 98, 102, 128, 136],
  • vénás hypertonia csökkentése [39, 75, 109, 115],
  • thrombus-képződés gátlása [21, 59, 115, 140],
  • chemotherápia [32, 75, 77, 109, 115]
 2. besugárzás [29, 75,77, 93, 109,113, 118],
 3. sebészi
  • onkológiai [27, 28, 37,49, 75, 93, 94, 143],
  • érsebészeti [33, 34, 35,43, 48, 54, 61, 71, 81, 91, 112, 118, 137],

Az esetek legnagyobb részében a fenti kezelési módok kombinációját kell alkalmazni. A túlélést befolyásolják:

 1. a kiváltó ok jó-, illetve rosszindulatú volta,
 2. a betegség kezdeti vagy előrehaladott stádiumában kezdődött-e a kezelés,
 3. életkor, társbetegségek, szövődmények,
 4. utókezelés, rendszeres ellenőrzés.

BETEGANYAG
Kisszámú operált beteganyagunk érsebészeti szempontból való elemzése előtt tekintsük át a vena cava superior syndroma sebészi kezelésének lehetó'- ségeit, amelyek a következők [5, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 46, 47, 60, 62, 63, 66, 74, 80, 89, 90, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 116, 117, 125, 131, 132, 134, 142]:

 1. Radikális műtéti megoldások:
  1. a tumor resectioja által a vena cava superior kompressiojának megszüntetése, szükség szerint thrombectomiával kiegészítve,
  2. a tumornak és az általa infiltrált vena cava superiornak a resectioja, majd "in situ" érpótlás.
 2. Palliatív műtéti megoldások:
  1. intramediastinalis megkerülő bypassok

   1. műér

   felhasználásával artéria készített bypass a vena jobb fülcsére

      artéria

      vena

  2. vena cava superior endvenectomia thrombectomia
  3. extramediastinalis femoro-jugularis bypass

   1. v. saphena

   felhasználásával

   2. műér

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

I. sz. táblázat
Beteganyag

Beteganyagunkban, amint az az I. táblázatból (ld. a 20. oldalon) kitűnik, 2 palliatív műtéti beavatkozást végeztünk, azaz 1 extramediastinalis és 1 intramediastinalis műanyag bypasst készítettünk. Mindkét esetben az előrehaladott stádiumban lévő malignus alapbetegség következtében kialakult vena cava superior syndroma szövődményeként súlyos, irreversibilis cardiorespiratoricus elégtelenség lépett fel és a korai postoperatív szakban mindkét betegünket elveszítettük.

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

3. ábra
A 2. ábrán bemutatott eset intraoperatív képe: a tumor által komprimált vena cava superiort ábrázolja

3 betegünknél a tumorosán infiltrált falu vena cava superior resectioját végeztük, 2 esetben makroszkóposán in toto eltávolítva a daganatot is (3. és 4. ábra), míg 1 esetben csupán a tumor részleges megkisebbítésére volt lehetőség. Mindhárom esetben a vena cava superiort "T" alakú interpositummal pótoltuk. Ennek lényege az, hogy a kétoldali vena brachiocephalica közé előbb egy vízszintes, haránt interpositumot vezettünk a vena cava superior pitvari falára (5. és 6. ábra). A postoperatív szakban a mindkét vena cubitalis felől végzett kontrasztanyagos phlebographiával igazoltuk a "T" formájú interpositumok átjárhatóságát (7. és 8. ábra). A három beültetett "T" formájú implantatum közül egy, 2 évvel a beültetés után reoccludált, de az időben megkezdett fibrinolysissel sikerült ismét átjárhatóvá tenni. Ez az eset a sikeres lysisen túl azért is világirodalmi ritkaságnak számít, mert szövettanilag a vena cava superior falából kiinduló benignus leiomyomának bizonyult. A másik két esetben malignus tumor volt a vena cava superior syndroma tüneteit kiváltó alapbetegség. Mindkét beteget a sebgyógyulás után onkológiai kezelésre továbbítottuk. Későbbi sorsukról tudjuk, hogy a bronchus adenocarcinomás beteg 4 hónap múlva generalizált metastasisok következtében exitált, míg a mesothelioma malignum miatt operált beteg a műtét óta, azaz 5 hónapja még él.

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

4. ábra
Az eltávolított mediastinalis tumort, valamint az általa infiltrált és ezért resecalt vena cava superior darabot mutatja. A vena cava superior lumenébe demonstratív céllal gumicsíkokat húztunk

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

5. ábra
A resecalt vena cava superior szakasz "T" formájú interpositummal történt pótlásának intraoperatív képe

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

6. ábra
"T" formájú interpositum műtéti képe

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

7. ábra
Postoperatív felső cavographia: a jól funkcionáló "T" formájú interpositumot ábrázol ja

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

8. ábra
Postoperatív felső cavographia: az átjárható "T" formájú interpositumot ábrázolja

MEGBESZÉLÉS

A vena cava superior syndroma kezelésének javasolt taktikája irodalmi adatok alapján:

 1. a tünetek jelentkezésétói a pontos diagnózis megállapításáig diuretikus kezelés és sószegény diéta,
 2. a nem daganatos eredetű kórok esetén az alapbetegség kezelése, és ha szükséges, a vena cava superior reconstructioja,
 3. a benignus tumorok esetén azok sebészi eltávolítása, és ha szükséges, a vena cava superior pótlása,
 4. az operabilis malignus tumorok esetén azok sebészi eltávolítása és a vena cava superior pótlása, postope- rative a histológiai eredménytói függően mérlegelendő az irradiatio vagy chemotherapia szükségessége,
 5. az inoperabilis malignus tumorok estén irradiatio és chemotherapia, amely jó therapiás effektus esetén ismételendő,
 6. az inoperabilis malignus tumorok esetén, ha a vena cava superior syndroma tünetei az előző pontban ismertetett kezelés ellenére progre- diálnak, palliativ sebészi beavatkozás is szükséges az akut életveszély elhárítására.

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

9. ábra
Dartevelle ábrája az eddig alkalmazott vena cava superior pótlásokról

A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a

10. ábra
Az előző ábra sémás rajzát felhasználva mutatjuk be az általunk bevezetett "T" formájú interpositumot

Jelen dolgozatunkban a fenti kezelési séma érsebészeti vonatkozásaihoz kívántunk adalékot szolgáltatni. A 9. ábrán bemutatjuk Dartevelle és munkatársai [27] által 1987-ben a J. Thoracic and Cardiovascular Surgery 94. számában a 363. oldalon megjelentetett ábrát, amelyen összefoglalták az addig alkalmazott és az irodalomban közölt vena cava superior reconstructio-típusokat. Látható, hogy az általunk bevezetett "T" alakú interpositumot előttünk nem alkalmazták, de legalábbis nem közöltek hasonlót sem. A 10. ábrán az említett szerző sematikus ábráját felhasználva demonstráljuk ezt az általunk kidolgozott új interpositum- technikát, amely jó megoldási lehetőséget teremtett a tumoros infiltráció miatt resectiora kerülő vena cava superior haemodynamikailag megfelelő reconstructiojára.

Irodalom

 1. Abratt, R, Williams, M, Raff, M, Dodd, N, Uys, C.: Angiosarcoma of the superior vena cava. Cancer, 52: 740-3. (1983)

 2. Acsády Gy.: A vénák betegségei. Angiológia, szerk.: Szabó Z. - Solti F. - Nemes A. Medicina, Budapest, 221-237. (1990)

 3. Ahmann, F. R.: A reassessment of the clinical implications of the superior vena cava syndrome. J. Clin. Oncol., 2: 961. (1984)

 4. Anderson, A. H, Hansen, A.T, Husfeldt, E, Pederson, A, Thomsen, G. P.: Superior vena cava syndrome - three cases pre- sum-ably due to thrombosis. One case tre- ated by anastomosing the azygos vein to the right auricle. Acta Med. Scand., 150: 81. (1954)

 5. Anderson, R. P., Li, W.: Segmental replacement of superior vena cava with spiral vein graft. Ann. Thorac. Surg., 36: 85-8. (1983)

 6. Arai, T., Inagaki, K" Hala, E., Hirata, M., Onous, Y., Morimoto, K.: Reconstruction of the superior vena cava in a patient with a thymoma. Chest. 73: 230-31. (1978)

 7. Avasthi, R. B., Moghissi, K.: Malignant obstruction of the superior vena cava and its palliation. Report of four cases. J. Thorac Cadiovasc. Surg., 74: 244-248. (1977)

 8. Ballon, H. C., Francis, B. F.: Consequences of variation in mediastinal pressure: mediastinal and subcutaneous emphyse- ma. Arch. Surg. 19: 1627-165. (1929)

 9. Banker, V. P., Maddison, F. E.: Superior vena cava syndrome secondary to aortic disease: report of two cases and review of the literature. Dis. Chest. 51: 662. (1967)

 10. Bardi, K., Bouziri, S., Jaafoura, II., Camillieri, J. P., Bennaccur, M., Mzabi, R.: Venous involvement in Takayasu's disease: does it exist? Ann. Vasc. Surg., 2: 231-4. (1988)

 11. Barker, J. M., Yater, W. M.: Arteriovenous fistula between the ascending aorta and the superior vena cava. Med. Ann. DC 11: 439. (1942)

 12. Bass, J. Jr., Pan, H. C" Goltesman, L: Superior vena cava syndrome: report of a new operatíve technique. S. Int. Med. As- soc., 72: 1105-9. (1980)

 13. Benvenuto, R., Lewis, F. J.: Anastomosis between the superior vena cava and the right átrium: A new technique and new application. Surgery, 45: 173. (1959)

 14. Benvenuto, R., Rodman, F. S. B., Gilmour, J., Phillips, A. F., Callaghan, J. C.: Com- posite venous graft for replacement of the superior vena cava. Arch. Surg., 84: 570- 3. (1962)

 15. Bergeron, P" Reggi, M., Jausseran, J. M., et al.: Our experience in superior vena cava surgery (in French.) Ann. Chir.: Chir. Thorac. Cardiovasc., 39: 485-91. (1985)

 16. 1Besznyák I.: A mediastinum tumorainak diagnosztikája, sebészi patológiája és műtéti kezelése. Doktori disszertáció. Budapest. (1981)

 17. Blair, T. P., Seibel, J. Jr., Goodreau, J" Groves, R" Ashworth, H. E" Baker, W. P.: Surgical relief ot thrombotic superior vena cava obstruction caused by endocardial pacing catheter. Ann. Thorac. Surg., 33: 511-5. (1982)

 18. 1Boruchow, J. B., Bartley, T. D., Elliot, L P. et al.: Late superior vena cava syndrome after superior vena cava-right pul- monary artery anastomosis. Report of four cases. N. Engl. J. Med., 281: 646- 650. (1969)

 19. Boruchow, I., Johnson, J.: Obstructions of the vena cava. Surg. Gynecol. Obstet. 134: 115-121. (1972)

 20. Brandt, BIII., Hiratzka, L. F" Marvin, W. J. Jr.: Spirál vein graft; an alternative method for relief of superior vena caval obstruction following the Mustard repair. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 89: 943-5. (1985)

 21. Carton, R. W., Wong, R.: Multífocal fibrosclerosis manifested by vena caval obstructions and associated with vasculitis. Ann. Intern. Med., 71: 81-86. (1969)

 22. Chajek T., Fainaru M.: Behcet's disease with decreased fibrinolysis and superior vena caval occlusion. Br. Med. J., 1: 782- 783. (1973)

 23. Chiou, G. T., Chen, C. L., Wei, ]., Hwang, W. S.: Reconstruction of superior vena cava in invasive thymoma. Chest., 97: 502-503. (1990)

 24. Chiu, C. J., Terzis, J., MacRae, M. L: Replacement of superior vena cava with the spirál composite vein graft. A versatile technique. Ann. Thorac. Surg., 17: 555- 560. (1974)

 25. Cooley, D. A., Hallrnan, G. L: Superior vena caval syndrome treated by azygos vein-inferior vena cava anastomosis. J. Thorac. Cardiovasc. Surg, 47: 325. (1964)

 26. Dániel, T. M., Staub, E. W" Clark, D. E.: Symptomatic venous compression írom a mediastinal cystic lymphangioma. Chest., 63: 834-835. (1973)

 27. Dartevelle, P. G., Chapelier, A. R" Nava- jas, M., Levasseur, P., Rojjas, A., Khalife, J., Lafontaine, E., Merlier, M.: Replacement of the superior vena cava with polytetrafluoroethylene grafts combined with resection of mediastinal-pulmonary malignant tumors. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 94: 361-366. (1987)

 28. Dartevelle, P. G., Chapelier, A. R, el al.: Long-term follow-up after prosthetic replacement of the superior vena cava combined with resection of mediastinal-pulmonary malignant tumors. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 102: 259-265. (1991)

 29. Davenport, D., Ferree, C., Blake, D., Raben, M.: Radiation therapy in the treat- ment of superior vena caval obstruction. Cancer, 42: 2600-2603. (1978)

 30. Davies, F. C.: A case of thrombosis of the superior vena cava and great veins. Lancet, Lond., 1: 1345. (1911)

 31. Dines, D. E" Payne, W. S" Bernatz, P. E" Pairolero, P. C.: Mediastinal granuloma and fibrosing mediastinitis. Chest., 75: 320-324. (1979)

 32. Dombernowsky, P., Hansen H. II.: Combination chemotherapy in the management of superior vena caval obstruction in small-cell anaplastic carcinoma of the lung. Acta. Med. Scand., 204-513-516, 1978.

 33. Doty, D. B" Baker, W. H.: Bypass of superior vena cava with spirál vein graft. Ann. Thorac. Surg., 22: 490-493. (1976)

 34. Doty, D. B.: Bypass of superior vena cava: Six years experience with spirál vein graft for obstruction of superior vena cava due to benign and malignant disease. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 83: 326-38. (1982)

 35. Doty, D. B., Doty, ]. R., Jones, K. W.: Bypass of superior vena cava. Fifteen years experience with spirál vein graft for obstruction of superior vena cava caused by benign disease. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 99: 889-896. (1990)

 36. Dyet, J. F., Moghissi, K.: Role of veno- graphy in assessing patients with superior caval obstruction caused by bronchial carcinoma for bypass operations. Thorax, 35: 628-630. (1980)

 37. Effeney, D. I., Windsor, H. M., Shanahan, M. X.: Superior vena cava obstruction. Resection and bypass for malignant lesions. Aust. N. Z. J. Surg, 42: 231-237. (1973)

 38. Effler, D. B., Groves L. K.: Superior vena caval obstruction. J. Thorac. Cardiovasc. Surg, 43: 574-584. (1962)

 39. Ehrlich, W., Balloon, H. C., Graham, E. A.: Superior vena caval obstruction with a consideration of the possible relief of symptoms by mediastinal decompression. J. Thorac. Surg., 3: 352-364. (1934)

 40. Failor, H. J., Edwards, J. E., Hodgson C. H.: Etiologie factors in obstruction of the superior vena cava. A pathologic study. Proc. Staff. Meet., Mayo Clin., 33: 671- 678. (1958)

 41. Fairbank, J. T., Tampas, J. P., Longstreth, G.: Superior vena caval obstruction in histoplasmosis. AM J. Roentgenol Rádium Ther. Nucl. Med., 115: 488-494. (1972)

 42. Fonkalsrud, E. W, Lind, L. M, Longmire, W. P Jr.: Portai hypertension from idipa- thic superior vena caval obstruction. JA- MA, 196: 129-132. (1966)

 43. Fraedrich, G., Schlosser, V. : Chirurgische Therapiemöglichkeiten maligne. Tumor-invasion in die Vena cava. Angio., 8: 391- 394. (1986)

 44. Gabriele, O. F, Clark, D.: Calcified thrombus of the superior vena cava. Complication of ventriculoatrial shunt. Am. J. Dis. Child., 117: 325-327. (1969)

 45. Garcia, J., Ramirez, R-, Bacos, ]., Abso lon, K.: Technique for reconstruction of superior vena cava in fibrosing mediastiní- tis. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 65: 547- 51. (1973)

 46. Garcia-Rinaldi, R., Zarnora, J. L, Torres- Salichs, M., DeSantos, L., Vaughan III G. D.: Four-year patency of PTFE grafts after replacement of the superior vena cava and the innominate veins. Tex. Heart. Inst. J., 15: 192-194. (1988)

 47. Gladstone, D. J., Pillai, R., Paneth, M" Lincoln, J. C. R.: Relief of superior vena cava syndrome with autologous femoral vein used as a bypass graft. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 89: 750-752. (1985)

 48. Gloviczky, P., Pairolero, P. C., Cherry, K. J., Hallett, ]. W.: Reconstruction of the vena cava and of its primary tributaries. J. Vasc. Surg., 11: 373-380. (1990)

 49. Gomes, M. N., Hufnagel, C. A.: Superior vena cava obstruction. A review of the literature and report of 2 cases due to benign intrathoracic tumors. Ann. Thorac. Surg., 20: 344-359. (1975)

 50. Goodwin, R. A., Nickell, J. A., Des Prez, R. M.: Mediastinal fibrosis complicating healed primary histoplasmosis and tuberculosis. Medicine, 51: 227-246. (1972)

 51. Gordonson, J., Trachtenberg, S., Sargent, E. N.: Superior vena cava obstruction due to sarcoidosis. Chest, 63: 292-293. (1973)

 52. Gray, H. K., Skinner, I. C.: Constrictive occlusion of the superior vena cava. Surg. Gynec and Obst, 72: 923. (1941)

 53. Greenberg, A. G., Beal, D. D.: Obstruction of the superior vena cava with 28-year survival. Ann. Thorac. Surg., 1: 444-447. (1965)

 54. Groh, W., Baranyai, L, Rigrer, A., Kas, J.: Management and replacement of the innominate vein during surgery for mediastinal tumours. Proc. Eur. Congr. Inter- nat. Union Phlebol., Budapest. Multi-Sci- ence, 250-252. (1993)

 55. Grubbs, N. C.: The vertebral vein system and superior vena caval obstruction. Anesth. Analg., 48: 25-30. (1969)

 56. Hanlon, C. R., Danis, R. K.: Superior vena cava obstruction: indications for diag- nostic thoracotomy. Ann. Surg., 161: 771. (1965)

 57. Hansen, H. K.: Idiopathic fibrosis of the medastinum as a cause of superior vena caval syndrome. Radiology, 85: 433-438. (1965)

 58. Haran, P. H., Darling, D. B, Fisher, J. H.: Superior vena caval thrombosis in a 7- year old child. JAMA, 195: 319-320. (1966)

 59. Hasegawa, T., Matsumoto, II., Yamamoto, M.. Fuse, K., Mizuno, A., Saigusa, M.: Prosthetic replacement of superior vena cava. Anti-platelet-adhesive drug influ- ence. Arch. Surg., 106: 848-850. (1973)

 60. Herreros, J., Glock, Y., Fuente, A. de la, et al.: The superior vena cava compression syndrome. Our experience of twenty six cases (in French). Ann. Chir.: Chir. Thorac. Cardiovasc., 39: 495-500. (1985)

 61. Herse, B., Hannekum, A., Hugel, W., Dalichau, H.: Occlusion of the vena cava superior: an overview of therapeutic surgical options (in Germán). Chirurg., 57: 565-72. (1986)

 62. Heydorn. W. G., Zajtchuk, R" Miller, J., Schuchrnann, G. F.: Gore-Tex grafts for replacement of the superior vena cava. Ann. Thorac. Surg., 23: 539-544. (1977)

 63. Holman, C. W., Steinberg, I.: Treatment of superior vena caval occlusion by arteri- al graft. JAMA, 155: 1403. (1954)

 64. Howard, N.: Phlebography in superior vena caval obstruction. Radiology, 81: 380-384. (1963)

 65. Iwawashi, Y.: Superior vena caval obstruction probably due to syphilis congenita. Report of one case. Jap. Arch. Intem. Med., 8: 366-373. (1961)

 66. Jain, K. M., Smejkal, R.: Use of spiral vein graft to bypass occluded subclavian vein. J. Cardiovasc. Surg., 29: 572-3. (1988)

 67. Kamiya, K., Nahata, Y., Naiki, K., et al.: Superior vena cava syndrome. Vasc. Dis., 4: 59-65. (1967)

 68. Kane, R. C., Cohen, M. II, Broder, L. E., Bull, M. I.: Superior vena caval obstruction due to small-cell anaplastic lung carcinoma. Response to chemotherapy. JAMA, 235: 1717-1718. (1976)

 69. Kanick, V.: Unilateral superior vena caval obstruction in a case of bilateral superior vena cavae. Radiology, 80: 81-83. (1963)

 70. Kansu, E., Ozer, F. L., Akaiin, E. et al.: Behcet's syndrome with obstruction of the vena cavae. Q. J. Med., 41: 151-168. (1972)

 71. Kudász J., Húsvéti S., Besznyák I.: Surgical management of the superior vena cava syndrome. Act. Chir. Acad. Sci. Hung., 13: 419-431. (1972)

 72. Kulka F., Lélek L: Vena cava superior syndrome. Radiol. Aust., 17: 201-206. (1967)

 73. Lawrence, G. II., Burford, T. II.: Congenital aneurysm of the superior vena cava. J. Thorac. Surg., 31: 327-328. (1956)

 74. Lee, A. W., Reed, C. E., Kratz, J. M.: Superior vena cava bypass: use of the azygos vein. Ann. Thorac. Surg., 46: 686-7. (1988)

 75. Levitt, S. H., Jones, T. K Jr., Kilpatrick, S. J., Bogardus, C. R.: Treatment of mali- gnant superior vena caval obstruction. A randomized study. Cancer, 24: 447-451. (1969)

 76. Lochridge, S. K" Knibbe, W. P., Doty, D. B.: Obstruction of the superior vena cava. Surgery, 85: 14-24. (1979)

 77. Lokich, J. J., Goodman, R.: Superior vena cava syndrome. Clinical management. JA- MA231: 58-61. (1975)

 78. Lowenberg, E. L., Hotchkiss, W., McDaniel, S.: The superior vena cava syndrome. Dis. Chest., 47: 323-333. (1965)

 79. Mahajan, V., Strimlan, V., Van Ordst rand, H. S., Loop, F. D.: Benign superior vena cava syndrome. Dis. Chest., 47: 323- 333, (1965)

 80. Marshall, W. Jr., Kouchoukos, N. T.: Management of recurrent superior vena caval syndrome with an externally supported femoral vein bypass graft. Ann. Thorac. Surg., 46: 239-41. (1988)

 81. Masuda, H., Ogata, T., Kikuchi, K., Taka gi, K., Tanaka, S.: Totál replacement of superior vena cava because of invasive thymoma: seven years's survival. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 95: 1083-5. (1988)

 82. Masuda, H., Ogata, T., Kikuchi, K., Tana- ka, S.: Longevity of expanded polytetra- fluoroethylene grafts for superior vena cava. Ann. Thorac. Surg., 48: 376-80. (1989)

 83. Mayer, J. H., Benoit, H. W Jr., Crow, M. L.: Old intrapleural hematoma with recent superior vena caval obstruction. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 45: 725-729. (1963)

 84. Mazzei, E. A., Mulder, D. G.: Superior vena cava syndrome following complete correction (Mustard repair) of transposi- tion of the great vessels. Ann. Thorac. Surg., 11: 243-245. (1971)

 85. Mclntire, F. T., Sykes, E. M. Jr.: Obstruction of the superior vena cava. A review of the literature and report of two personal cases. Ann. Intern. Med. 30: 925-960. (1949)

 86. Mendez-Fernandez, M. A., Kremen, A. F., Geis, R. C., Henly, W. S.: Reconstruction of the left innominate vein in a patient with invasive thymoma undergoing coro- nary artery bypass surgery. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 27: 351-54. (1986)

 87. Miller, R. E., Suliivan, F. J.: Superior vena caval obstruction secondary to fibrosing mediastinitis. Ann. Thorac. Surg., 15: 483-492. (1973)

 88. Miller, M., Munnel, M., Poston, A., Har key, M., Nathan Grantham, R.: Primary angiosarcoma of the innominate vein: a case report with resection and long-term survival. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 90: 148-50. (1985)

 89. Moghissi, K.: Technical considerations in stage III disease: the superior vena caval syndrome. In: Delarue, J., Eschapasse H. eds. International trends in generál thoracic surgery; vol. 1: Lung cancer. Philadelphia: WB Saunders, 148-53. (1985)

 90. Moore, T. C., Riberi, A.: Superior vena caval replacement. III Successful use of fresh autogenous aorta. Surgery, 4: 898. (1958)

 91. Moore, W. M., Hollier, L. II., Pickett, T. K.: Superior vena cava and central venous reconstruction. Surgery, 110: 35-41. (1991)

 92. Murdock, W. R., Will, G.: Benign superior mediastinal syndrome. Scott. Med. J., 5: 37-41. (1960)

 93. Nakahara, K., Ohno, K., Hashimoto, J., et al.: Thymoma: results with complete resection and adjuvant postoperative irradiation in 141 consecutive patients. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 95: 1041-1047. (1988)

 94. Nakahara, K., Ohno, K., Mastumura, A. et al.: Extended operation for lung cancer invading the aortic arch and superior vena cava. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 97: 428-33. (1989)

 95. Nemes A.: Vena cava superior syndroma. A vénák betegségei és kezelésük. (Szerk.: Nemes A. Medicina, Budapest, 157-162. (1986)

 96. Nieto, A. F., Doty, D. B.: Superior vena cava obstruction: clinical syndrome, etio- logy, and treatment. Curr. Probl. Cancer, 10: 441. (1986)

 97. Nogeire, C., Mincer, F., Botstein, C.: Long survival in patients with bron- chogenic carcinoma complicated by superior vena caval obstruction. Chest., 75: 325-329. (1979

 98. Ochsner, A., Dixon, J. L: Superior vena caval thrombosis. Review of the literature and report of traumatic and infectious ori- gin. J. Thorac. Surg., 5: 641-672. (1936)

 99. Overton, M. C, Derrick, J., Snodgrass, S. R.: Surgical management of superior vena cava obstruction complicating ventriculo- atrial shunts. J. Neurosurg., 25: 164-171. (1966)

 100. 100. Parish, J. M., Marschke, R. F., Dines, D. E., et al.: Etiologic considerations in superior vena cava syndrome. Mayo Clin. Proc., 56: 407. (1981)

 101. Park, J. Y., Chung-Park, M" Snow, N.: Intra-vascular papillary endothelial hyper- plasia of superior vena cava: a rare cause of the superior vena caval syndrome. Tho- rax, 46: 272-273. (1991)

 102. Pate, J. W., Harnmon, J.: Superior vena cava syndrome due to histoplasmosis in children. Ann. Surg., 161: 778-787. (1965)

 103. Quigley, W. F.: Acute superior vena caval compression. Hawaii Med. J., 20: 337- 338. (1961)

 104. Ray, R. L.., Truscott, D. E.: Silicosis as a cause of superior vena caval obstruction. Br. J. Dis. Chest., 57: 210-212. (1963)

 105. Reveno, W. S., Reynolds, L., Dodrill, F. D.: Occlusion of both innominate veins. Restoration of blood flow by arterial graft. JAMA, 159: 1192. (1955)

 106. Rheinlander, II.: Superior vena cava replacement: report of a successful autogenous composite vein graft. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 57: 774-7. (1969)

 107. Ricca, J. J. : Obstruction of the superior vena caval system. An extensive review. N. Y. State J. Med., 59: 4171-4177. (1959)

 108. Ricci, C., Benedetti, D., Valentini, F., Colini, G. F., Gossetti, B., Mineo, T. C.: Reconstruction of the superior vena cava. Fifteen years experience with different types of prosthetic materials (in French). Ann Chir: Chir Thorac Cardiovasc, 39: 492-5. (1985)

 109. 109. Roswit, B., Kaplan, G., Jacobson, H. G.: The superior vena cava obstruction syndrome in bronchogenic carcinoma. Pathologic physiology and therapeutic management. Radiology, 6: 722:737. (1953)

 110. Salsali, M., Cliffton, E. E.: A technique for end-to-end anastomosis of the superior vena cava and the right pulmonary artery without clamp occlusion of the superior vena cava. J. Thorac. Surg, 47: 480. (1964)

 111. Salsali, M., Cliffton, E. E.: Superior vena caval obstruction with lung cancer. Ann. Surg., 6: 437-442, (1968.)

 112. Scannell, J. G., Shaw, R. S.: Surgical reconstruction of the superior vena cava. J. Thoracic Surg., 28: 163-174. (1954)

 113. Scarantino, C., Salazar, O. M., Rubin, P., Wilson, G., Macintosh, P.: The optimum radiation Schedule in treatment of superior vena caval obstruction. Impor- tance of 99m Tc scintiangiograms. J. Ra- diat. Oncol. Biol. Phys., 5: 1978-1995. (1979)

 114. Schramel, R.. Olinde, H. D. H.: A new method of bypassing the obstructed vena cava. J. Thor. and Cardiovasc. Surg., 41: 375. (1961)

 115. Schechte MM., Ziskind MM.: The superior vena cava syndrome. Therapeutic consideration. AM J. Med., 18: 561. (1955)

 116. Scherk JP., Kerstein MD., Stansel HC Jr.: The current status of vena caval replacement. Surgery, 76: 209. (1974)

 117. Semb G., Eie II.: Superior caval obstruction. Innominate vein to right atrial shunt with a composite autologous vein graft. Scand J. Thorac Cardiovasc Surg, 8: 196- 200. (1974)

 118. Shimizu N., Date H., Moriyama S., Ando A., Teramoto S.: Reconstruction of the superior vena cava in patients with mediastinal malignancies. Eur J. Cardiothorac Surg, 5: 575-578. (1991)

 119. Shimm D., Logue GL., Rigsby LC.: Evaluating the superior vena cava syndrome. JAMA, 245: 951-953. (1981)

 120. Siderys II., Rowe GA.: Superior vena caval syndrome caused by intrathoracic goiter. Am Surg, 36: 446-450. (1970)

 121. Silverstein GE" Bürke G" Goldberg D" et al.: superior vena caval system obstruc- tion caused by benign endothoracic goiter. Dis Chest, 56: 519-523. (1969)

 122. Skillen PG Jr.: An aneurysmal obstruction of the vena cava superior with especial reference to the caval syndrome. Inter- nat Clin, s. 27, I: 75. (1917)

 123. Skinner DB., Salzman EW., Scannel JG.: The challenge of superior vena cava obst- ruction. J. Thorac Cardiovasc Surg, 49: 824. (1965)

 124. Smith AR., Richards V.: Superior vena caval obstruction. Am J. Surg 96:353-359, 1958.

 125. Smith ER., Brantigan CO.: Bypass of superior vena cava obstruction using spirál vein graft. J. Cardiovasc. Surg., 24: 259- 61. (1983)

 126. Spiekerman, R. E., McGoon, D. C.: Ane- urysm of the ascending aorta with obstruction of the superior vena cava. Report of a case with resection using extracorporeal circulation. Dis. Chest., 37: 675-679. (1960)

 127. Stanford, W" Doty, D. B.: The role of venography and surgery in the manage- ment of patients with superior vena cava obstruction. Ann. Thorac. Surg., 41: 158. (1986)

 128. Steinberg, J.: Superior vena caval syndrome due to tuberculosis. Report of three cases. Am. J. Roentgenol. Rádium. Ther. Nucl. Med., 98: 440-446. (1966)

 129. Strax, T. E, Ryvicker, M. J, Eguezabal, A.: Superior vena caval syndrome due to a mediastinal hematoma secondary to a dis- secting aortic aneurysm. Dis. Chest., 55: 338-341. (1969)

 130. Szur, L., Bromley, L. L: Obstruction of the superior vena cava in carcinoma of bronchus. Br. Med. J., 2: 1273. (1956)

 131. Tanabe, T., Kubo, Y, Hashimoto, M., Sugie, S.: Patch angioplasty of the superior vena caval ostruction. J. Cardiovas. Surg., 20: 519-22. (1979)

 132. Templeton, J. Y. III.: Endvenectomy for the relief of the superior vena caval obstruction. Am. J. Surg., 104: 70. (1962)

 133. Tilney, N. J., Dainko, E. A.: Occlusion of the superior vena cava by a pericardial band. Report of a case. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 47: 544-548. (1964)

 134. Trainini, J. C., Auricchio, R., del Bagno H. A., Federico, V., Acrich, MV., Osorio, J. N.: Superior vena cava bypass (PTFE). Tex. Heart. Inst. J. 10: 201. (1983)

 135. Urschel, H. C. Jr., Paulson, D. L: Superior vena caval canal obstruction. Dis. Chest., 49: 155-164. (1966)

 136. Urschel, H. C Jr., Razzuk, M. A., Netto, G. J., Disiere, J., Chung, S. Y.: Sclerosing mediastinitis: improved management with histoplasmosis liter and ketoconazole. Ann. Thor. Surg., 50: 215-221. (1990)

 137. Vince K., Kulka F., Csorba L: Saphenous-jugular bypass as palliative therapy of superior vena cava syndrome caused by bronchialcarcinoma. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 83: 272. (1982)

 138. Vollmar, J., Loeprecht, H., Nadjafi, A. S.: Die akuté Vena cava superior-Unterbrechung: Ligatur oder Rekonstruktion? Münch. Med. Wochensch., 115: 978. (1973)

 139. Wakatsuki, T., Yamada, M., Kanayanna, R., et al.: A case of superior vena caval syndrome presumed to result from the postoperative disorder of bilateral clavicular osteomyelitis. Jap. Heart. J., 4: 378- 385. (1963)

 140. Walsh, G. C., Norton, G. I., Daird, M. M, et al.: Idiopathic thrombosis of the superior vena cava. Can. Med. Assoc. J., 76: 292. (1957)

 141. Wertheimer, M., Hughes, R. K., Castle, C. H.: Superior vena cava syndrome. Complication of permanent transvenous endocardial pacing. JAMA, 224: 1172- 1173. (1973)

 142. Yong, N. K, Klein, N., Moore, T. C.: Superior vena caval replacement. Brit. J. Surg., 51: 374, 1964.

 143. Yoshimura, H., Kazama, S., Asari, II., ltoh, 11., Tominaga, S., Ishihara, A.: Lung cancer involving the superior vena cava: Pneumonectomy with concomitant partial resection of superior vena cava. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 77: 83-6. (1979)

 144. Zembala, M., Kustrzycki, A., Ostapczuk, S., Dutkiewicz, R., Hirnle ,T.: Pericardial tűbe for obstruction of superior vena cava by malignant teratoma. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 91: 469-471. (1986)

Dr. Acsády György

SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.


Érbetegségek: 1994/1. 14-23.. oldal