Szerzők: K. GREESKE, B.-K. POHLMANN

Egy németországi megfigyeléses vizsgálat keretében több mint 800 praktizáló háziorvos 5429 krónikus vénás elégtelenségben (KVE) szenvedő beteget kezelt standardizált vadgesztenyemag-kivonattal (Venastat). A cikk beszámol a vizsgálat céljáról paramétereiről és annak eredményeiről.

Érbetegségek: 2006/1. - 30-31. oldal

Bevezetés

Egy németországi megfigyeléses vizsgálat keretében több mint 800 praktizáló háziorvos 5429 krónikus vénás elégtelenségben (KVE) szenvedő beteget kezelt standardizált vadgesztenyemag-kivonattal (Venastat).

A vizsgálat célja

A megfigyeléses vizsgálat célja az volt, hogy a mindennapi gyakorlatban, nagy betegpopuláción dokumentálják a tünetek változását, illetve a vadgesztenyemag-kivonat (HCSE) tolerálhatóságát és nem kívánatos mellékhatásait.

A vizsgálat paraméterei

A vizsgálatban résztvevők 76,5%-a nő, 23,5%-a férfi, az átlagéletkor 55,3 év volt. A terápia megkezdése előtt egy állapotfelmérő kérdőív segítségével a beteg alapadatain (életkor, nem, súly, magasság) kívül dokumentálták a diagnózist, a betegség súlyosságát, a megelőző betegségeket, a kísérő betegségeket, a kísérő terápiát, a kezelés időtartamát. A megfigyeléses vizsgá lat további szakaszában három alkalommal ellenőrizték a betegek állapotát, dokumentálták a tünetek változását, a készítmény tolerálhatóságát és nem kívánatos mellékhatásait A vizsgált tünetek: alsó végtagi fájdalom, alsó végtagi fáradékonyság, alsó végtagi feszülésérzet, alsó végtagi duzzadás, viszketés és ödémára való hajlam voltak. A betegek naponta kétszer kaptak egy kapszula HCSE-t, amit kétszer 75 mg escinnek felelt meg. A compliance kitűnőnek bizonyult, a betegek 95%-a az előírtaknak megfelelően szedte a gyógyszert. A betegek 79%-ánál négy-tíz hétig tartott a kezelés (99%-ánál 1-26 hétig).

Eredmények - a vizsgált tünetek változása

Lábfájdalom
Az erős/elviselhetetlen fájdalmakban szenvedő betegek száma már az első hét után (első kontrollvizsgálat) körülbelül a felére csökkent 31,2%-ra. Két hét elmúltával ez az arány 21,6%-ra csökkent, három hét múlva pedig már csak 14,1%-ot mutatott.

Feszülésérzet a lábban
Összességében az alsó végtagi feszülésre panaszkodó betegek 89,8%-a számolt be a tünetek javulásáról, 9,8%-uknál a tünet nem változott, és csak 0,4%-uk számolt be a tünetek rosszabbodásáról.

Ödémára való hajlam
A kezelés előtti és utáni állapot összehasonlításából kiderült, hogy a kezelés előtt a betegek 40%-a erősen, 52,9%-a pedig mérsékelten hajlamos volt az ödémásodásra. Ezzel szemben a terápia végén a betegek közel 70%-ának már nem volt ödémája.

Lábfáradékonyság és lábduzzadás
Összességében a betegek több mint 80%-a észlelte a tünetek a tünetek javulását mind a két tünet esetében.

Viszketés
Az erős/elviselhetetlen viszketést panaszoló betegek aránya 24,1%-ról 1,8%-ra csökkent a kezelés végére.

Az orvosok összesített értékelése

Az orvosok több mint 94%-a összességében "nagyon jónak vagy ,jó"-nak értékelte a Venastat terápia eredményességét.

Tolerálhatóság

A Venastat-kezelés tolerálhatóságát az orvosok 70%-a ítélte meg "nagyon jó"-nak, 24%-uk pedig " jó"-nak. A betegek mindössze 0,6%-a, azaz 5429 beteg közül csak 33-an számoltak be nem kívánatos mellékhatásokról. A 33 beteg közül csak 8 esetben mutatott ki a vizsgáló orvos valószínű vagy lehetséges ok-okozati összefüggést a Venastat-kezeléssel.

Összefoglalás

A per os Venastat-kezelés a gyakorlatban kiválóan enyhítette az 5429 KVE-ben szenvedő beteg összes vizsgált tünetét (táblázat), ugyanakkor nagyon jól tolerálhatónak bizonyult. A tünetek javulása már igen korán megmutatkozott, és a kezelés ideje alatt folyamatos volt. Az erős és elviselhetetlen tünetek gyakorisága már a kezelés első hete után legalább a felére csökkent. Az eredmények igazolják, hogy a standardizált vadgesztenyemag-kivonat nem szelektált, nagy betegcsoportban is javítja a szubjektív és objektív tüneteket.

Konklúzió

A fentiekben bemutatott megfigyeléses vizsgálat megerősítte a korábbi HCSE-vizsgálatok eredményeit: a Venastat hatékony, jól tolerálható és a compliance-t elősegítő terápiás lehetőségnek bizonyult a krónikus vénás elégtelenségben szenvedő betegek számára.

K. Greeske, B.-K. Pohlmann
Fortschr. Med. 1996; 114(15): 196-200.


Érbetegségek: 2006/1. 30-31. oldal