Szerzők: PROF. DR. DZSINICH CSABA, DR. VALLUS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE

Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Érsebészeti Részlegének vezetőjeként, 2011-től értékesen járult hozzá a főváros lakosságának ellátásához. Ki meríthetetlen szakmai hivatástudata, szinte korlátlan terhelhetősége, mindannyiunk számára példamutató volt.

Érbetegségek: 2019/3. - 48. oldal

Eltávozott Dr. Tóth Gyula érsebész főorvos

A megdöbbentő és fájdalmas hírt 2019. június 25.-én reggel kaptuk.
Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte. A diploma megszerzése után érdeklődése hamar az érsebészet felé fordult. Kiképzését a Honvédkórház Érsebészeti Osztályán Dr. Dlustus Béla főorvos úr vezetésével kapta, majd szakvizsgáját a Városmajori Érsebészeti Klinikán tette le. Ezt követően, 25 éven át a Honvédkórház érsebészeti csapatának értékes tagjaként tevékenykedett. Új munkahelye mellett is mindvégig rendszeres szakmai és baráti kapcsolatban maradtunk. Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Érsebészeti Részlegének vezetőjeként, 2011-től értékesen járult hozzá a főváros lakosságának ellátásához, különös tekintettel a baleseti sebészeti komplex műtétekre.
Értékes tevékenységére, hirtelen elvesztése döb bentett rá mindenkit. Ki meríthetetlen szakmai hivatás - tudata, szinte korlátlan terhelhetősége, mindannyiunk számára példamutató volt. 64 évet élt, nyugdíjba készült. Rendkívüli szakmai erényei mellett, az emberekre odafigyelő, barátságos, érzékeny egyéniség volt, akinek emlékét szeretettel megőrizzük.

Prof. Dr. Dzsinich Csaba
Dr. Vallus Gábor
Dr. Bihari Imre


Érbetegségek: 2019/3. - 48. oldal