Szerzők: BARTOS G., BIHARI I., NEMES A., JÁMBOR GY., MARTOS V., MARKOVICS G

A magyarországi érsebészeti prioritások

Munkánk első részében a hazai érsebészeti prioritások közül leírtuk azokat, amelyeket a múltba nyúló, bizonytalan időpontú kezdetektől a modern érsebészeti éráig összegyűjtöttünk. Bemutatjuk az artériák és a nyirokerek egyesítése, a sympathectomiák és az embolectomiák területén úttörő magyar kollégákat. Most ezt a felsorolást folytatjuk a modern kísérletes érsebészet, majd a klinikai érsebészet egyes műtéti típusait elsőként végzőkkel. Akad néhány beavatkozás, amelyeknél nem tudtuk egyértelműen eldönteni a prioritást, ilyenkor mindkét számba vehető szerzőt feltüntettük.

Érbetegségek: 2019/4. 101-111. oldal

Munkánk első részében a hazai érsebészeti prioritások közül leírtuk azokat, amelyeket a múltba nyúló, bizonytalan időpontú kezdetektől a modern érsebészeti éráig összegyűjtöttünk. Bemutatjuk az artériák és a nyirokerek egyesítése, a sympathectomiák és az embolectomiák területén úttörő magyar kollégákat. Most ezt a felsorolást folytatjuk a modern kísérletes érsebészet, majd a klinikai érsebészet egyes műtéti típusait elsőként végzőkkel. Akad néhány beavatkozás, amelyeknél nem tudtuk egyértelműen eldönteni a prioritást, ilyenkor mindkét számba vehető szerzőt feltüntettük.
Megjegyezzük, mivel kétrészes közleményről van szó, a számozások folyamatosak. Itt is megemlítjük, hogy az egyes beavatkozásokat ábrázoló képeket az esetek több - ségében nem a szóban forgó szerző munkájának dokumentációjából vettük, hanem igyekeztünk az adott műtétet legjobban szemléltető ábrát beilleszteni.

f. Desobliteraciók (TEA) szükség szerint foltplasticaval

    76. Nyílt desobliteratio az aortán és bifurcatioján: Soltész Lajos, 1954.

    cit. Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

    77.Nyílt TEA varrattal, ill. foltplasticaval az aortoiliacalis érszakaszon: Papp Sándor, 1963 és 1967 között.

    Papp S., Soltész L., Szabó I., Turbók E., Frank J.: Chronikus verőér - elzáródás miatt végzett helyreállító érműtéteink eredményei. Magy. Sebész. 1968; 21: 15-21.

    78.Nyílt desobliteratio foltplasticaval az aorto-iliacalis érszakaszon: Molnár Lajos, 1967.

Molnár Lajos,

Molnár L., Mester E., Krasznai A.: Desobliteráló érműtéteink. Szegedi Angiológiai Napok. 1968. A Magyar Angiológiai Társaság Kiadványa. Bp. 1970. 23-26 old.

    79.Nyílt desobliteratio foltplasticaval az ilio-femoralis ér szakaszon: Molnár Lajos, 1967.

Molnár Lajos

Nyílt TEA és DeBakey graftból kivágott folt az arteria iliaca communison

Nyílt TEA és DeBakey graftból
kivágott folt az arteria iliaca communison

Molnár L., Mester E., Krasznai A.: Desobliteráló érműtéteink. Szegedi Angiológiai Napok. 1968. A Magyar Angiológiai Társaság Kiadványa. Bp. 1970. 23-26 old.

    80. Nyílt desobliteratio az arteria femoralison: Soltész Lajos, 1954.

Nyílt desobliteratio az arteria
femoralison: Soltész Lajos,

Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

    81. Nyílt desobliteratio az arteria popliteán: (ez volt a legelső hazai reconstructios érműtét.) Nem maradt feljegyzés arról, hogy az érzárás egyszerű varrattal, vagy foltplasticaval történt-e.) Soltész Lajos, 1952.

Soltész Lajos

Art. popl. TEA vénás folttal

Art. popl. TEA vénás folttal

cit. A városmajori klinika első száz éve: mítosz és valóság. Szerk. Dobozi Pálma. Semmelweis Kiadó. Bp. 2012. 128. old.

    82. Nyílt desoblteratio az artéria anonymán homolog vénás, ill. alloplasticus (érprotézis) folttal: Ránki László, 1968.

Ránki László

Ránki L., Thurzó R., Cseh J., Vadász G.: Az aortaív ágainak elzáródása és a sebészi megoldás lehetőségei. Szegedi Angiologiai Napok 1968. A Magyar Angiológiai Társaság Kiadványa 1970. 103-104. old.

    83. Nyílt desoblitertio az arteria carotison: Papp Sándor 1963.

Papp Sándor

cit. Acsády Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Bp. 2001. 22. old.

    84. Arteria coeliaca TEA+foltplastica: Dzsinich Csaba, 1978-1984 között.

    Dzsinich Cs., Papp S, Szlávy L., Dlustus B., Százados M.:A hasi aorta visceralis ágain és az aortoiliacalis szakaszon végzett verőér-reconstructiókról. Magy. Sebész. 1985; 38: 257-264.

    85. Acut, nyílt desobliteratio az arteria mesenterica superioron: Jámbor Gyula, 1972.

Jámbor Gyula

Jámbor Gy.: Az artéria mesenterica superior acut elzáródása miatt végzett sikeres thrombendarteriectomia, Orv. Hetil. 1972; 113: 2757-2760.

    86. TEA Gore-tex foltplasticaval az arteria mesenterica superioron aneurysma miatt: Dlustus Béla, 1985.

Dlustus Béla

arteria mesenterica superioron

Dlustus B., Dzsinich Cs., Százados M., Hüttl K.: Arteria mesenterica superior aneurysma sikerrel operált esete. Magy. Sebész. 1985; 38: 365-369.

    87. Aorto-renalis érszakaszon végzett TEA + érprotézisből kivágott foltplastica. Kudász József, 1965.

Kudász József

kivágott foltplastica

Kudász J., Soltész L., Husvéti S., Diószeghy Gy., Kulcsár A.: A renovascularis hypertonia sebészi kezelése. Orv. Hetil. 1967; 108: 444-448.

    88. Nyílt desobliteratio és foltplastica magyar single velour anyaggal az alsó végtagi arteriákon: Gyurkó György, 1973.

Gyurkó György

Gyurkó Gy., Szűcs J., Noviczky M., Pösze J.: Experiences obtained with polyester velour angioplasty. Vasc. Surg. 1973; 7: 298-304.

    89. Késői TEA ringstripperrel acut artériás thrombosis után az ilio-femoralis érszakaszon: Fontányi Sándor. 1973.

Fontányi Sándor

Fontányi S. Rózsa J.: Acut a. iliaca thrombosis késői thrombendarteriectomiája. Magy. Sebész. 1973; 26: 54-57.

    90. Félig zárt (ringstripperes) desobliteratio az ilio-femoralis érszakaszon: Lakner Géza. 1976.

Ringstripperrel eltávolított intimahenger

Ringstripperrel eltávolított intimahenger

Lakner G., SömjénnGy., Vörös A.: Tapasztalataink ringdesobliterotommal. Magy. Sebész. 1976; 29: 348-350.

    91. Eversios thrombendarteriectomia az artéria femoralis superficialison: Bartos Gábor, 1970.

Bartos Gábor

Eversiós
thrombendarteriectomia

Kiss T., Bartos G., Mayer F.: Eversiós thrombendarteriectomia. Magy. Seb. 1970; 24: 71-74.

    92.Eversios thrombendarteriectomia az arteria carotison: Entz László, 1991.

Entz László

    Entz L., Mogán I., Nemes A., Járányi Zs., Papp S.: Új műtéti technika a carotis interna sebészetében. LAM. 1992; 2: 1032-1036.

eversios endarterectomia

    Entz L.: Egy új műtéti eljárás, az eversios endarterectomia helye a carotis sebészetben. Kandidátusi értekezés. Bp. 1994.

g. Vég a véghez érpótlások (interpositiok)

    93. Aorta thoracalis pótlás érprotézissel coarctatio miatt: Temesvári Antal, 1958. (A legelső hazai érprotézis beültetés).

Temesvári Antal

Temesvári A., Lónayi T., Tarján P., Csipak Zs.: Resecalt aorta isthmus pótlása műanyaggal. Orv. Hetil. 1959; 100: 1516-1517.

    94. Aorta thoracalis pótlás homolog grafttal coarctatio miatt: Kudász József, 1959.

Kudász József

50 éve coarctatio miatt beültetett lyophilizált homograft, amely bár súlyos fali meszesedést mutat, de még működik (2012.)

coarctatio miatt beültetett lyophilizált homograft

Kudász, J.: Die chirurgische Behandlung der Coarctatio aortae durch die Anwendung homoioplastischer lyophilisierter Gefässtransplantate. Zbl. Chir. 1959; 84: 385-388.

    95. Aorta thoracalis pótlás érprotézissel aneurysma miatt: Városmajori munkacsoport,1974. előtt.

Aorta thoracalis pótlás

cit. A városmajori klinika első száz éve: mítosz és valóság. Szerk. Dobozi Pálma. Semmelweis Kiadó. Bp. 2012.

    96. Aorta abdominalis pótlás homolog grafttal aneurysma miatt: Soltész Lajos, 1960.

Soltész Lajos

cit. Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

    97. Aorta abdominalis pótlás dacron érprotézissel aneurysma miatt: Soltész Lajos, 1961.

Soltész Lajos

Aorta abdominalis

cit. Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

    98. Aorta abdominalis pótlás aneurysma miatt: magyar RICO protézissel: Kelemen Endre, 1965.

Kelemen Endre

Kelemen E., Szarka J., Balogh J., Bíró I., Sárdy I.: Szokatlan jellegű hasi aorta-aneurysma resectiója. Orv. Hetil. 1965; 106: 1031-1034.

    99. Arteria femoralis pótlás obliteratio miatt vena saphena interpositiojával: Molnár Lajos, 1967.

v

Molnár L., Mester E., Krasznai A.: Desobliteráló érműtéteink. Szegedi Angiológiai Napok. 1968. A Magyar Angiológiai Társaság Kiadványa. Bp. 1970. 23-26 old.

    100. Arteria femoralis pótlás obliteratio miatt érprotézis interpositiojával: Papp Sándor, 1963-1967 között.

Arteria femoralis

Papp S., Soltész L., Szabó I., Turbók E., Frank J.: Chronikus verőérelzáródás miatt végzett helyreállító érműtéteink eredményei. Magy. Sebész. 1968; 21: 15-21.

    101. Arteria femoralis pótlás obliteratio miatt érprotézissel: Molnár Lajos, 1967.

Molnár Lajos

Molnár L., Mester E., Krasznai A.: Desobliteráló érműtéteink. Szegedi Angiológiai Napok. 1968.A Magyar Angiológiai Társaság Kiadványa. Bp. 1970. 23-26 old.

    102. Arteria poplitea pótlás obliteratio miatt lyophilizált homolog grafttal: Littmann Imre, 1954.

Littmann Imre

Littmann I., Soltész L.: Obliterált arteria poplitea resectioja és sikeres pótlása lyo - philizált emberi arteriával. Orv. Hetil. 1955; 96: 1028-1030.

    103. Arteria poplitea pótlás obliteratio miatt autolog saphena grafttal: Soltész Lajos, 1956.

    cit. Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

    104. Arteria poplitea pótlás aneurysma miatt homolog grafttal: Soltész Lajos, 1957.

    cit. Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

    105. Arteria poplitea pótlás aneurysma miatt érprotézissel: Soltész Lajos, 1959.

Soltész Lajos

Arteria poplitea

cit. Szabó I.: Személyes közlés Bp. 1981.

h. Áthidaló (bypass) műtétek:

    106. Aortaív cseréje: Dzsinich Csaba, 1985.

Dzsinich Csaba

Aortaív csere vázlatos rajz

Aortaív csere

cit. Acsády Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Bp. 2001. 22. old.

    107. Aorto-bicaroticus bypass Y érprotézissel: Papp Sándor, 1980.

    cit. A városmajori klinika első száz éve: mítosz és valóság. Szerk. Dobozi Pálma. Semmelweis Kiadó. Bp. 2012. 128. old.

    108. Thoracalis aortáról indított bifemoralis bypass Y-grafttal (atípusos műtét): Lakner Géza, 1980.

Lakner Géza

Lakner G., Sömjén Gy., Lukács L.: Aorta thoracalis descendens bifemoralis "Y" protézisbeültetés az aorta bifurcatio magas elzáródásának esetében. Magy Seb. 1980; 33: 105-109.

    109. Thoraco-abdominalis aorta resectio, érpótlás műanyag grafftal: Dzsinich Csaba 1980.

Dzsinich Csaba

Thoraco-abdominalis áthidalás a visceralis erek reimplantatiojával

Thoraco-abdominalis aorta

cit. Bartos G., Bihari I., Markovics G.: Tudományos értékeink az artériás sebészetben a nagy elődök után. Érbetegségek. 2012; 19: 87-101.

cit. A városmajori klinika első száz éve: mítosz és valóság. Szerk. Dobozi Pálma. Semmelweis Kiadó. Bp. 2012.

    110. Aorto-bifemoralis bypass érprotézissel: Papp Sándor, 1967.

Papp Sándor

Aorto-bifemoralis

cit. Acsády Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Bp. 2001. 22. old.

    111. Aorto-bifemoralis protézis cseréje: A városmajori munkacsoport, 1974.

    cit. Acsády Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Bp. 2001. 22. old.

    112. Vena femoralis superficialisból készített bifurcatios graft korábbi aorto-bifemoralis érprotézis kicserélése céljából Szeberin Zoltán. 1997.

Szeberin Zoltán

aorto-bifemoralis

Szeberin Z., Bíró G., Százados M., Nemes B., Dzsinich Cs.: Aorto- bifemoralis graft készítése vena femoralis suprficialisból. Érbetegségek. 2007; 14: 7-11.

    113. Suprarenalis aortaszakaszról indított bifemoralis bypass műtétek Y-grafttal: (atípusos műtét): Ádám Attila, 1995.

Ádám Attila

Ádám A., Erdélyi B., Horváth T.: Suprarenalis aortaszakaszról indított bifemoralis bypass műtéteink. Pécsi Angiológiai Napok. 1995.

    114. Aorto-bifemoralis bypass kézzel asszisztált laparoscopos módszerrel: Wéber György, 1996.

Wéber György

Weber G.: Laparoscopic aorto-femoral bypass. Letters ad editors. Ann. Surg. 1997; 1: 133-135.

    115. Aorto-bifemoralis bypass minilaparotomiából. (MIDAS): Wéber György, 1993.

Wéber György

Feltárások MIDAS műtétnél

Aorto-bifemoralis

Weber G., Jako G., Jako R.A.: Minimal access endoscopic exposure of abdominal aorta for aortoiliac reconstructív surgery. Proceedings of XXIst Word Congress of International Society for Cardiovascular Surgery. Lisbon. 1993. p. 674.

   Megjegyzés: A következő, néhány leírásnál (a 116-123. tördelési egységnél) a bypass megnevezés nem biztos, hogy helyes. Az adatokból ugyanis nem derült ki pontosan, részletesen a műtét neme. Lehet, hogy egyszerű interpositio volt, lehet, hogy az egyik anastomosis bypass, a másik end-to-end összeköttetés volt, végül lehetséges, hogy igazi bypassról volt szó. Ez a megjegyzés a műtét lényegét, s az operatőr prioritását azonban nem érinti, ezért egységesen ide soroltuk a szóban forgó beavatkozásokat.

    116. Aorto-renalis érpótlás magyar RICO érprotézissel: Kelemen Endre, 1966.

Kelemen Endre

Baloldali aorto-renalis áthidalás 5 mm-es, magyar RICO érprotézissel.

Aorto-renalis

Kelemen E., Gesztesi T.: Renovascularis hypertonia. Orv. Közlem. 1966; 2: 65-117.

    117. Aorto-renalis áthidalás autolog vena saphenával: Lakner Géza, 1976.

Lakner Géza

Lakner G., Sömjén Gy., Berentey E.: Recansalisatios műtétek zsigeri ereken. Orv. Hetil. 1976; 117: 953-959.

    118. Arteria coeliaca vénás bypass: Dzsinich Csaba,1978-1984 között.

    Dzsinich Cs., Papp S., Szlávy L., Dlustus B., Százados M.:A hasi aorta visceralis ágain és az aortoiliacalis szakaszon végzett verőér-reconstructiókról. Magy. Sebész. 1985; 38: 257-264.

    119. Arteria coeliaca Gore-tex bypass: Dzsinich Csaba,1980-1984 között.

    Dzsinich Cs., Papp S, Szlávy L., Dlustus B., Százados M.:A hasi aorta visceralis ágain és az aortoiliacalis szakaszon végzett verőér-reconstructiókról. Magy. Sebész. 1985; 38: 257-264.

    120.Aorto-mesenterica sup. autolog saphena bypass: Lakner Géza: 1976.

    Lakner G., Sömjén Gy., Berentey E.: Recansalisatios műtétek zsigeri ereken. Orv. Hetil. 1976; 117: 953-959.

    121. Aorto-mesenterica sup. Dacron bypass: Dzsinich Csaba, 1978-1984 között.

    Dzsinich Cs., Papp S, Szlávy L., Dlustus B., Százados M.:A hasi aorta visceralis ágain és az aortoiliacalis szakaszon végzett verőérre constructiókról. Magy. Sebész. 1985; 38: 257-264.

    122. Aorto-mesenterialis bypass Gore-tex érprotézissel: Dzsinich Csaba, 1980-1984 között.

Aorto-mesent. sup. bypass Gore-tex protézissel.

Aorto-mesent. sup. bypass Gore-tex protézissel.

Dzsinich Cs., Papp S, Szlávy L., Dlustus B., Százados M.:A hasi aorta visceralis ágain és az aortoiliacalis szakaszon végzett verőér-reconstructiókról. Magy. Sebész. 1985; 38: 257-264.

    123. Arteria mesentericainf. preventív reimplantatioja: Dzsinich Csaba, 1978-1984 között.

Dzsinich Cs., Papp S, Szlávy L., Dlustus B., Százados M.:A hasi aorta visceralis ágain és az aortoiliacalis szakaszon végzett verőér-reconstructiókról. Magy. Sebész. 1985; 38: 257-264.

    124. Ilio-mesenterialis superior autolog saphena bypass a bal arteria iliaca communisról felvezetve: (egyéni megoldás) Bartos Gábor, 1979.

Bartos Gábor

Autolog vénával készítetett ilio-mesenterica sup. bypass rajza, az anastomosisok és a radiologiai kép ábrázolása

Ilio-mesenterialis superior

Bartos G., Böhm K., Somogyi J., Góg B.: Arteria mesenterica superior occlusio megoldása ilaco-mesenterialis vénás áthidalással. Magyar Sebész Társaság Dél-Dunántúli Csoportja Tudományos Ülése, Pécs, 1979. máj. 25.

    125. Ilio-profunda bypass RICO érprotézissel: Bartos Gábor 1972.

Bartos Gábor

Iliaca communis-profunda bypass RICO érprotézissel

Ilio-profunda

Bartos G., Mayer F., Kiss T.: Az arteria profunda femoris, mint kiáramlási érpálya. A Magyar Angiológiai Társaság Tudományos Ülése. Budapest, 1972. máj. 29.

    126. Femoro-poplitealis bypass megfordított vena saphena magnaval: Soltész Lajos, 1953. (Talán a leggyakoribb hazai érműtét. Szinte minden team ezzel kezdte az érsebészetet.)

Bal oldali femoro-poplitealis véna bypass megfordított saphena magnaval.

Femoro-poplitealis

cit. A városmajori klinika első száz éve: mítosz és valóság. Szerk. Dobozi Pálma. Semmelweis Kiadó. Bp. 2012. 128. old.

    127. Femoro-poplitealis in situ autolog vénás bypass a saphena billentyűk roncsolásával: Mátyás Lajos, 1993.

Mátyás Lajos

Angioscopos kép: "B": Ép saphena billenytyű, "C": Roncsolt billentyű

Femoro-poplitealis

Mátyás L.: Angioscopie beim in situ bypass. Acta Chirurgica Austriaca. 1993; 25: 222-225.

    128. Femoro-poplitealis bypass érprotézissel: Soltész Lajos, 1960.

Femoro-poplitealis

cit. A városmajori klinika első száz éve: mítosz és valóság. Szerk. Dobozi Pálma. Semmelweis Kiadó. Bp. 2012. 128. old

    129. Femoro-poplitealis in situ preformált auto-alloplasticus bypass: Bartos Gábor, 1972.

Bartos Gábor

Sterilizált in situ graft a beültetés előtt

Femoro-poplitealis

Bartos G., Mayer F., Kiss T., Gulácsy I., Szelenczy M., Márk B.: In situ preformed auto-alloplastic replascement in the treatment of femoropopliteal vascular obstruction. Acta Chir. Acad. Sci., Hung. 1975; 16: 51.

    130. Femoro-poplitealis bypass Gore-tex grafttal: Gyurkó György, 1978.

Gyurkó György

A Gore tex graft megjelenése és tulajdonságai.

Gore tex graft

Gyurkó Gy., Ézsely F., Makár V., Kaposi T.: On the Gore-tex prothesis. Congressus Societatis Chirurgicae Hungaricae. Abstracts. Bp. 1978; No. 134.

Gyurkó Gy., Kaposi T., Ézsely F., Makár V.: Első tapasztalataink a Gore-tex prothesissel. Magy. Sebész. 1980; 33: 49-51

    131. Femoro-cruralis autolog vénás bypass: Jámbor Gyula, 1971.

Jámbor Gyula

16 éve működő femoro-tibialis post. saphena bypass color doppler képe (1996.)

femoro-tibialis post. saphena bypass

Jámbor Gy., Stefanics J., Nagy L., Kocsis L.: A rekonstruktív ér - műtétek lábszár-artériákra való kiterjesztéséről. Magy. Sebész. 1971; 28: 337-344.

    132. Femoro-distalis (femoroplantaris, ill. femoro- pedalis) autolog vénás bypass: Jámbor Gyula, 1973.

Jámbor Gyula

A femoro-plantaris bypasst követően a gangraena meggyógyult.

femoro-plantaris bypass

Jámbor Gy., Samu T., Gáti J., Kaliszky P.: Femoro-malleolaris bypass műtétek. Magy. Sebész. 1988; 41: 309-315.

    133. Femoro-tibialis bypass Dardik protézissel: Sömjén György, 1979.

Dardik-graft femorotibialis pozicióban.

Dardik-graft femorotibialis pozicióban.

Sömjén Gy., Lakner G., Lónyai T.: Érpótlás lehetősége v. umbilicalis, mint érprothesis. Orv. Hetil. 1979; 120: 1243-1244.

    134. Femoro-distalis composit bypass dacron velúr érprotézis és nem megfordított, billentyű-roncsolt, autolog véna kombinációjával: Fórizs Zoltán, 1988.

Fórizs Zoltán

Fórizs Z.: A disztális femorocruralis bypassok lehetősége és jelen tősége. Egészségügyi Ifjúsági Napok?88, Egészségügyi Minisztérium, Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége, KISz KB Értelmiségi Fiatalok Tanács Tud. Ülése. Budapest. 1988. Absztraktkönyv. 134. old.

Femoro-distalis composit bypass dacron

Fórizs Z., Havrilla Gy., Bartos G., Darabos Z.: Femorocruralis bypass műtéteink eredményei. Magy. Sebész. 1994; 47: 151.

    135. Felületes karvénák (v. cephalica és v. basilica) felhasználása transplantátumként, secundaer, "redo" mű tétekben alsó végtagi femoro-cruralis és femoro- distalis bypass céljára: Juhász Miklós, 1972.

Juhász Miklós

Jámbor Gy.: Személyes közlés. Bp. 2018.

Samu T., Jámbor Gy., Gáti J., Nagy L.: Reconstructív verőér műtétek karvénák felhasználásával. Magy. Sebész. 1985; 38: 265-270.

    136. Profundo-poplitealis, ill. profundo-cruralis bypass az artéria profunda különböző szakaszairól indított autolog véna grafttal: Jámbor Gyula. 1985.

Jámbor Gyula

Jámbor Gy., Nagy Z., Skoda P., Gáti J., Gyurkovics E.: Az arteria profunda femoris, mint proximalis anastomosis hely. Magy. Sebész, 1999; 52: 11-14.i. Extraanatomicus bypass-ok

    137. Subclavio-subclavia crossover bypass érprotézissel: Frank József. 1968.

Frank József

Subclavio-subclavia

Frank J., Papp S. Soltész L., Szabó I., Turbók E.: Tapasztalataink a keresztezett, megkerülő érösszeköttetésekkel (crossover bypassokkal). Orv, Hetil. 1973; 114: 695-897.

    138. Subclavio-femoralis bypass érprotézissel: Frank József, 1968.

Subclavio-femoralis

Frank J., Papp S. Soltész L., Szabó I., Turbók E.: Tapasztalataink a keresztezett, megkerülő érösszeköttetésekkel (crossover bypassokkal). Orv, Hetil. 1973; 114: 695-897.

    139. Axillo-axillaris bypass magyar RICO protézissel: Gyurkó György, 1973.

Gyurkó György

RICO protézis több méretben

RICO protézis

Gyurkó Gy., Fülöp T.: Arteria subclavia kezelése axillo-axillaris bypassal. Orv. Hetil. 1974; 115_ 2183-2184.

    140. Axillo-femoralis bypass érprotézissel: Frank József, 1968.

Axillo-femoralis

10 mm-es RICO protézissel készített axillo-femoralis bypass után a láb gangraenája meggyógyult.

Frank J., Papp S. Soltész L., Szabó I., Turbók E.: Tapasztalataink a keresztezett, megkerülő érösszeköttetésekkel (crossover bypassokkal). Orv, Hetil. 1973; 114: 695-897.

    141. Femoro-femoralis crossover bypass éprotézissel: Frank József, 1968.

Femoro-femoralis crossover bypass éprotézissel

Frank J., Papp S. Soltész L., Szabó I., Turbók E.: Tapasztalataink a keresztezett, megkerülő érösszeköttetésekkel (crossover bypassokkal). Orv, Hetil. 1973; 114: 695-897.

    142. Femoro-femoralis bypass autolog vena saphena magnaval: Damenija György, 1973.

    Damenija Gy. Balogh Á., Nemes A., Tóth L.: Femoro-femoralis subcutan vénás bypass. Orv. Hetil. 1974; 115: 1892?1694.

    143. Prothetico-femorális crossover bypass éprotézissel baloldali aorto-fem. bypass protézisszáráról indítva: Frank József, 1974.

    Frank J., Papp S. Soltész L., Szabó I., Turbók E.: Tapasztalataink a keresztezett, megkerülő érösszeköttetésekkel (crossover bypassokkal). Orv. Hetil. 1973; 114: 695-897.

    144. Obturator bypass éprotézissel: Papp Sándor,1974.

Papp Sándor

Obturator bypsss rajza és az anasto mosisok képe.

Obturator bypsss és az anasto mosisok

Papp S., Mogán I., Turbók E., Frank J.: Az obturator bypass indikációi és műtéti technika. Magy. Sebész. 1980; 33: 213-216.

    145. Axillo-bifemoralis bypass autolog vénával, a bal artéria peroneára kiterjesztve, a korábbi, inficiált axillobifemoralis érprotézis eltávolítása után: (A maga korában világirodalmi unikum volt.) Jámbor Gyula, 1981.

Jámbor Gyula

A bal képen a jobb odalról vezetett axillo-bifemorali vénás bypass. A jobbodali képen az érpótlás kiterjesztése látható a bal arteria peroneara.

Axillo-bifemoralis

Jámbor Gy., Nagy L., Gáti J., Kocsis L., Stefanics J.: Axillo-peronealis crossover autolog saphena bypass. Magy. Sebész. 1981; 34: 298-302.

j. Minimálisan invazív érműtétek

    146. Percutan transluminalis angioplastica (PTA): Horváth László, 1976.

Horváth László

A Dotter katéter működése.

Dotter katéter

Fenti képek: Arteria carotis interna PTA előtt és után

Lenti képek: Kétoldali arteria iliaca externa stenosis PTA előtti és a kezelés utáni állapot

v

Horváth L.: Az alsó végtagartériák röntgenvizsgálata és katéteres (Dotter féle) angioplastica. Radiológiai Közlemények. 1976. 3: 255-285.

    147. Új típusú ballon katéter megalkotása ITA-hoz: Wéber György, 1985.

Wéber György

Új típusú ballon katéter

Wéber Gy.: Új típusú ballon katéter alkalmazása intraoperatív angioplastica során. Orv. Hetil. 1985; 126: 1165-1166.

    148. Intraoperatív transluminalis angioplastica (ITA): Márk Bertalan, 1985.

Márk Bertalan

Wéber Gy., Horváth L., Kollár L., Márk B., Lelkes J., Kiss T.: Helyreállító érműtétek és ballonkatéteres angioplastica együttes alkalmazása. Magy. Sebész. 1985; 38: 31.

Wéber Gy.: Személyes közlés. Bp. 2018.

    149. Stentbeültetés az arteria iliaca communisba. Szlávy László, 1992.

Szlávy László

Stentbeültetés az arteria iliaca communisba.

Hüttl K.: Személyes közlés. Bp. 2019.

    150. Stent beültetés az arteria carotisba: Kollár Lajos. 1997.

Kollár Lajos

Carotis stent

Carotis sten

Kollár L., Kasza G., Rozsos I., Menyhei G., Szabó M., Horváth L: Intraoperatív carotis interna stent implantatio video-angioscopos kontroll mellett. Érbetegségek. 1997; 4: 15-18.

    151. Palmaz-stent beültetés vena brachialisba: Hüttl Kálmán, 1996.

Hüttl Kálmán

Gyánó M.: Személyes közlés. Bp. 2019.

    Megjegyzés: A PTA és az ITA, majd a stent gyorsan elterjedt bár eleinte voltak viták és feszültségek az érsebészek és angio-radiologusok között e módszerek indikációját, ill. hatékonyságát illetően. Hamarosan kiderült azonban, hogy az érsebészeti műtétek és a minimalisan invazív beavatkozások jól kiegészítik egymást.
    Itt csak néhány olyan úttörő nevét említjük meg, akiknek nagy szerepük volt e módszerek elterjesztésében, mint Szlávy László, Hüttl Kálmán a Városmajorból, Berentey Ernő az Orvostovábbképző Intézetből, és Fazakas Péter Egerből. (Az ő első arteria iliaca extena PTA-val kezelt betegének 30 év múltán is átjárható volt a rekanalizált ütőere. Fazekas P.: Személyes közlés, Salgótarján. 2019.)

Szlávy László, Hüttl Kálmán, Berentey Ernő, Fazakas Péter

    Az érgyógyászat legutóbbi, s talán legnagyobb jelentőségű technikai újdonsága az endoluminalis stentgraft, amely a stent és az érprotézis kombinációja. Ez a módszer forradalmasította az aneurysmák sebészetét, a korábbiakhoz képest jelentősen lecsökkentve a beavatkozás kockázatát.

    152. Stentgraft beültetés hasi aorta aneurysma esetén: Mátyás Lajos, 1998.

Mátyás Lajos

Stent graft hasi aorta aneurysmánál

Stent graft

cit. Acsádí Gy., Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina Bp. 2001. 22. old

    153. Sürgősségi stentgraft beültetés baleseti eredetű, rupturált mellkasi aortánál: Dzsinich Csaba 1998.

Dzsinich Csaba

Stent graft a mellkasi aortában

Stent graft a mellkasi aortában

cit. Bartos G., Bihari I., Markovocs G.: Tudományos értékeink az artériás sebészetben a nagy elődök után. Érbetegségek 2012; 19: 87-101.

    154. Stentgraft beültetés a bal artéria carotis és subclavia szájadékán ülő aneurysma megoldására: Kollár Lajos, 2004.

Kollár Lajos

Kollár L., Menyhei G., Grexa E:, Gussmann A.: A bal artéria subclavia és carotis szájadékot involváló aneurysma megoldásastentgrafttal. Orv. Hetil. 2004; 145: 119-122.

k. Hybrid műtétek

    Ezt a fogalmat a kétezres évek elején kezdték el használni, amikor a stent graftok beültetésével egyidőben más, hagyományos érsebészeti műveletre is sor került. Munkánk szerkesztésekor ezt a fogalmat mi is így használtuk.
    Valójában azonban ezt a fogalmat ma már tágabban értelmezzük, hybrid beavatkozásnak tekinthető az a műtét, amelynek során a hagyományos és a minimálisan invazív technikát együttesen alkalmazzuk. Ilyen értelemben a fentebbi, 148. tördelési egységnél leírt, a pécsi munkacsoport 1985. évi közlését lehet tekinteni az első ilyen hazai publikációnak.

    155. Stentgraft és Goretex protézis kombinációja: Kollár Lajos. 2005.

Kollár Lajos

Aorto-uni-iliacalis stentgraft és jobbról-balra vezetett Goretex crossover bypass

Aorto-uni-iliacalis stentgraft

Kollár L.: "Hybrid" érsebészeti beavatkozások. Érbetegségek. 2005; 12: 39-45.

    156. Hybrid műtét az aorta íven: Dzsinich Csaba, 2007.

Dzsinich Csaba

Aortaív aneurysma hybrid műtéte stentgrafttal és carotico-caroticus érprotézissel

Aortaív aneurysma hybrid műtéte

Dzsinich Cs., Hüttl K., Bodor E., Nemes A., Bíró G., Szebeni Z., Windisch M., Gálfy I., Széphelyi K.: Hybrid megoldások az aortaív sebészetében. Magy. Sebész. .2007; 60: 494-500.

    157. Hybrid műtét thoraco-abdominalis aneurysma miatt: Dzsnich Csaba, 2007.

Stentgraft és aorto-lienalis áthidalás

Stentgraft és aorto-lienalis áthidalás PTFE grafttal, a tripus Halleri retrograd töltésére.

Dzsinich Cs., Hüttl K., Cavarra G., Dzsinich M.: Thoracoabdominalis aneurysma hybrid megoldása. Magy. Sebész. 2008; 61: 71-75-

Epilógus

Itt és most munkánk végére értünk. Nemcsak jelen közleményünket fejeztük be, hanem azt a majdnem harminc publikációból összeállt cikksorozatot is, amelyben, a kétezer-tízes évekig bezárólag, megkíséreltük mozaik - szerűen, de azért minél teljesebben, összefoglalni a magyarországi ütőeres érsebészet történetét.
Ezt a munkát 2003-ban kezdtük el. Mi, az időnként változó összetételű, s ma már a hetedik-kilencedik évtizedükben járó szerzői csapatunk tagjai kortárs tanúi és képességeink szerint aktív, lelkes résztvevői, voltunk ennek a múlt század ötvenes éveiben kialakult, új sebészeti szakág hazai megszületésének, gondoktól sem mentes fel - virágzásának. Ma már, többségünkben csak szemlélőként látjuk a jelenkor problémáit, a változás, az átalakulás, az új útkeresés gondjait, folyamatát.
Mivel ebben már nem tudunk személyesen részt venni, segíteni, úgy döntöttünk, itt letesszük tollunkat. Jöjjenek utánunk az arra hivatottabb, fiatalabb, új krónikások.
Amit eddig leírtunk, igyekeztünk lelkiismeretesen, hitelesen papírra vetni nemcsak a történeti megörökítés céljából, hanem azért is, hogy emléket állítsunk annak a sok-sok kollégánknak, akik ebbe az új gyógyítási lehetőségbe vetett hittel, idejüket és erejüket nem kímélve, értékes életüket a magyar érsebészetnek szentelték.
A lap szerkesztője és a cikk-sorozat egyik társszerzőjeként (B.I) legyen szabad két gondolatot hozzáfűzni az itt leírtakhoz. Az első: remélem nincs vége a történetnek és a történetírásnak sem, reménykedem még abban, hogy még ez a team is talál közlendőt. A másik: fel szeretnénk hívni a figyelmet a szerzők és a helyszínek sokaságára, ami a magas színtű képzésre és a hazai kollégák kiemelkedő képességére utal.

Függelék

Helyreigazítások: Sajnos, minden igyekezetünk ellenére munkáinkban követtünk el tévedéseket, elírásokat. Ennek ódiuma a munkák első szerzőjét (Bartos G.) terheli. A napvilágra került hibák késői helyreigazítását a következőkben soroljuk fel:

  1. Jelen munkánk első részében (Érbetegségek 2019/1 számában) az 5. oldal 13. tételénél névelírás történt. Helyesen: Hültl Hümér (Hüttl Hümér helyett).
    Ugyanezt a hibát elkövettük korábban is az Érbetegségek 2017/4. számában, a Magányos farkasok I. című közlemény 84. oldalán, ahol mind a fénykép alatti névaláírásban, mind a szövegben tévesen írva szerepel Hültl Hümér neve.

  2. Több munkánkban írtunk eddig Kovács József (1832-1897) egyetemi tanárról. Ő végezte az első hazai érvarratokat nagy vénák oldalsérüléseinél. Két alkalommal (Érbetegségek 2010/3 száma 42. oldalán és az Érbetegségek 2017/4 lapszám 79. oldalán) tévesen azt írtuk, hogy varratait finom horgolótűvel végezte. Valójában és helyesen varratait finom hímzőtűvel készítette. A két fogalom összekeverése a kézimunkázás fajtáit illető felületes ismereteink következménye.

Köszönetnyilvánítás:

A szerzők köszönettel tartoznak prof. dr. Dzsinich Csaba és néhai prof. dr. Hüttl Kálmán egyetemi tanár uraknak, Horváthné Veres Krisztinának, a pécsi Pekár Mihály Egyetemi Könytár könyvtáros nőjének, továbbá Dr. Ádám Attila, valamint Dr. Fazekas Péter kolléga uraknak munkájukhoz nyújtott értékes segítségükért.

BARTOS G., BIHARI I., NEMES A., JÁMBOR GY., MARTOS V., MARKOVICS G.


Érbetegségek: 2019/4. 101-111. oldal