Szerzők: SZEBERIN ZOLTÁN - a MAÉT Elnöke

Nemes Attila professzor, a MAÉT korábbi elnöke nyolcvan éves.

Érbetegségek: 2018/4. 120-121. oldal

Nemes professzor mindig kedvelte az idézeteket. Ez pályám kezdetén ünnepi beszédeit hallgatva, később írásait olvasva is feltűnt. Ezért álljon itt Kosztolányi Dezsőtől egy, mely szerintem rá is vonatkozik:

"A stílus mögött egy ember van, az ember mögött egy élet van."

Több mint 20 év ismertem meg őt a Városmajori Klinikán, ahova érsebész szakorvosjelöltként kerültem 1996-ban Sebestyén Miklós (régi munkatársa) ajánlásával. A szakvizsga megszerzése után éltem a lehetőséggel, hogy klinikáján dolgozhassak. A magas szakmai színvonal mellett a városmajori "stílus" vonzott. Ezt a környezetet érezhetően Nemes professzor és elődei, illetve az egész városmajori kollektíva alakította. A betegközpontúság, a társszakmák együttműködése, a következetesség és kitartás, a kor szellemének megfelelő változásra való igény és képesség, a demokratikus vezetési elvek voltak a stílus fő jellemzői.

Nemes Attila professzor, a MAÉT korábbi elnöke nyolcvan éves

Mindenki érezheti, hogy e jellemzőket megtartani nehéz feladat. Különösen igaz volt ez abban az időben, amikor Nemes professzor volt a klinika vezetője: 1992 és 2003 között változó politikai erőtérben kellett a klinikát vezetni, az érsebészet érdekeit országosan képviselni.

De ő nemcsak a Semmelweis Egyetem klinikáját igazgatta sikerrel. Szélesebb körű feladatai közül álljon itt néhány:
1982-1992 között az Angiológiai Szakmai Kollégium titkára, majd elnöke volt. Az Országos Érsebészeti Intézet Metodikai Osztályának vezetője, majd az intézet igazgatója volt annak 2005-ben történt megszűntéig. A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnökének 1997-ben választották, mely pozíciót 2001-ig töltötte be, és 2015-ig volt aktív vezetőségi tag. Az érsebészeti és angiológiai szervezetek mellett a Sebész és Kardiológiai Szakmai Kollégiumok állandó meghívottjaként igyekezett szakmánk kapcsolatait szélesíteni. 2000 és 2002 között a MOTESZ elnökeként dolgozott. 2001 és 2004 között a Nemzeti Egészségügyi Tanács illetve az Egészségügyi Minisztérium Szakképzési és Továbbképzési Tanácsának tagja volt. 2006-2007-ben a Budapesti Orvosi Kamara elnöke volt.
Az évek során számos kitüntetés jelezte, hogy sokrétű feladatát magas szintű és széles körű elismeréssel látta el. A legmagasabb érsebészeti díjat 1997-ben (Soltész Lajos Emlékérem), a legrangosabb sebészi kitüntetést (Balassa János Emlékérem) 2000-ben nyerte el. Ezek mellett neki ítélték 2003-ban a Batthyány-Strattmann László Díjat, mely azok életműdíja, akik szakmai és közszolgálati munkájukkal hozzájárultak a hazai egészségügyi ellátás fejlesztéséhez. Legmagasabb állami kitüntetése a 2014-ben kapott Magyar Érdemrend Középkereszt a Csillaggal, melyet a Magyarország érdekeit előmozdító példamutató tevékenységért adományozott a köztársasági elnök.

A fenti ? korántsem teljes ? felsoroláson túl álljon itt életútja a rá jellemző egyszerű stílusban:

Nemes Attila 1938-ban született Budapesten.
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1963-ban kitüntetéssel diplomázott.
1963 óta a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján dolgozik (tanársegédként kezdte-most emeritus professzor).
Három szakvizsgát tett: sebészet, mellkas- és érsebészet.
1972: az orvostudományok kandidátusa.
1988: az orvostudományok doktora.
Publikációs tevékenysége: 27 könyv, 48 könyvrészlet, 2 egyetemi jegyzet és 329 közlemény.
1970 óta oktat medikusokat magyar és angol nyelven.
1995-2003. között 38 hallgatója végzett TDK munkát, 28 nyert helyezést TDK Konferencián.
15 éven keresztül érsebészeti szakvizsgabizottsági volt elnök.
Az európai UEMS szervezetben dolgozott az érsebészeti szakvizsga elismertetéséért.
A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem és a Semmelweis Egyetem közös M.Sc. Egészségügyi Mérnökképzés szervezője, előadója és vizsgáztatója.
Ph. D. programjában 3 téma vezetője, 7 hallgatója szerzett tudományos fokozatot.

Közéleti tevékenységei az előzőekben felsoroltakon kívül:

 • 1991-1995 a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános rektorhelyettese,
 • 1996-2005 budapesti szív- és érsebész szakfelügyelő főorvos,
 • 1997-2001 a Magyar Akkreditációs Bizottság Plénumának tagja,
 • 1998-2009 a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja,
 • 2000-2004 az ÁOK Kari Állandó Klinikai Bizottságának elnöke, a Kurrikulum Bizottság, valamint a Szak- és Továbbképző Bizottság tagja,
 • 2001-2008 az Érsebészeti Szakmai Grémium elnöke,
 • 2003-tól bejegyezett igazságügyi orvosszakértő,
 • 2006-2008 az MTA Orvosi Osztály II. Klinikai Bizottságának tagja,
 • 2006-2010 ismételten az ÁOK Szak- és Továbbképző Bizottságának tagja,
 • 2007-től a MOK Budapesti Területi Szervezetének titkára,
 • 2009-től a MOTESZ Felügyelő Bizottságának tagja,
 • 2009-2012 a Városmajori Klinikai Tömb Igazgató Tanácsának tagja,
 • 2011-től a MOTESZ elnökségének tagja,
 • 2018-tól a Professzorok Semmelweis Kollégiumának tagja.

A MAÉT jelenlegi elnökeként az én tisztem köszönteni őt 80. születésnapja alkalmából az érbetegeket ellátó orvosok (elsősorban az érsebészek, angiológusok, radiológusok) nevében. A gazdag életutat olvasva és azt részben személyesen követve az alábbi, általa fontosnak tartott elveket ajánlom az utódok figyelmébe:

 • a társszakmákkal való együttműködés a betegek és az orvostársadalom alapvető érdeke (angiológia, radiológia, kardiológia),
 • alapvető megtartani a nyitottságot az új eljárások irányában, haladni a kor technikai-szervezési újdonságaival (pl. endovascularis technika alkalmazása, homograft bank létrehozása, a városmajori Cardiovascularis Centrum megépítése),
 • kulcsfontosságú az országos feladatok megszervezése, a megfelelő érdekképviselet biztosítása (ld. Országos Érsebészeti Intézet, MAÉT, szakmai kollégium, Orvosi Kamara, MOTESZ).Mindezt tiszta lelkiismerettel végezni embert próbáló feladat. Köszönöm Nemes professzornak, hogy mindezt egyenes tartással vitte véghez, példát mutatva és erőt adva ezzel mindannyiunknak, a következő generációknak.

Sok energiát és jó egészséget kívánunk a további feladatokhoz!

"A 80 éves kor előnye, hogy sok ember van, akit szerethetsz." (Jean Renoir)

Dr. Szeberin Zoltán

a MAÉT Elnöke


Érbetegségek: 2018/4. 120-121. oldal