Szerzők: DR. BIHARI IMRE

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság "Érbetegségek" című folyóirata új díjat alapít a "Legjobb publikációért" néven.

Érbetegségek: 2001/3. 73. oldal

Legjobb publikációért díj A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság folyóirata, a Társaság elnökének eszmei támogatásával, új díjat alapít a "Lcgjobb publikációért" néven. A jutalmazás gondolata azért merült fel, mert folyóiratunk számos elismerést kap, mind hazai mértékadó szakemberektől, mind külföldi kollégáktól, s ezt az elismerést szeretnénk megosztani azokkal, akiket ez leginkább megillet. A MAÉT lapja rangot vívott ki magának, és ezt elsősorban a kiváló szerzőgárda magas színvonalú munkáinak köszönheti. A díj odaítélése során tehát a folyóiratunkban nyomtatásban már megjelent, maradandó értékű közlemények közül válogatunk és azok első szerzőit jutalmazzuk. Az értékelést a szerkesztőbizottság végzi, a díj átadására a kétévenként megrendezésre kerülő Angialógiai Napokon kerül sor, első alkalommal Szombathelyen. A nagyobb rovatok egy-egy díjat kapnak, a kisebbekből többet vonunk össze és értékelünk, így kétévente maximum 5 díj kerül átadásra.
Az első díjátadásra, az eddig megjelent csaknem 8 évfolyamunk 30 lapszámának összes cikkét áttekintve, gazdagabb kínálatot kapunk, ezért most az említettnél több jutalom átadását tervezzük. A díj egy bronz plakettból, egy oklevélből és a szponzor cégek által adományozott pénzjutalomból áll. Az odaítélés kizárólag a cikk értékei által történik, a szerző életkora, rangja, tudományos fokozata, egyéb kitüntetései vagy az adott témára kapott korábbi elismerések nem releváns tényezők. Ez az értékelés visszajelzés a szerzők részére, amely súlyt ad a megjelent cikkeknek, rangot és elismerést azok szerzőinek, egyúttal irányt mutat a folyóirat elvárásait illetően is.
Célunk a Társaság folyóiratában közzétett, értékalkotó publikációk jutalmazása.
Köszönettel tartozunk a Gore, a Kéri Pharma és a Novartis cégeknek, amelyek a hazai angiológia és érsebészet szakmai fejlődését önzetlenül támogatják.

Dr. Bihari Imre
főszerkesztő


Érbetegségek: 2001/3. 73. oldal