Szerzők: DR. BIHARI IMRE

A "Legjobb publikációért"-díj hazai szerzők részére került megállapításra, azok részére, akik újságunk valamelyik rovatában kiváló cikket publikáltak. Ebben az évben került első alkalommal kiosztásra a Szombathelyi Angiológiai Napokon és a továbbiakban a következő ilyen rendezvényeken adjuk át. A díjat a Szerkesztő Bizottság ítéli oda. A legfontosabb elvárás az, hogy a munka a szerző saját alkotása legyen. A díj egy művészi bronz plakettból és egy oklevélből áll.

Érbetegségek: 2001/4. 135-138. oldal

A scientometria egy olyan, ma már önálló tudomány, amely a publikációk értékének mérésével foglalkozik. Soha nem gondoltam, hogy én a tudomány értékelésének tudományával valaha is kapcsolatba fogok kerülni, de az élet kiszámíthatatlan... Azt, hogy ez a tudomány mennyire szubjektív vagy objektív, ítéljék meg Önök az alábbiak alapján.
A ,Legjobb publikációért'-díj demokratikus odaítélésére lapunk Szerkesztő Bizottságának tagjait kértük föl. Az egyik felkért professzorral összefutottam, kérdeztem, hogy áll a jelöléssel, erre megjegyezte: ő nem tud objektív lenni. Mondtam, más sem lesz az - tegye meg a saját javaslatát. Akkor még nem tudtam, mekkora igazság rejlik megjegyzésemben, milyen óriási különbségek találhatók a megítélésekben, milyen elképesztő mértékben szubjektív mindenki - nyilván én is. Ezt példákkal kívánom illusztrálni az alábbiakban: több olyan javaslat érkezett, amelyen az illető saját magát vagy intézményének dolgozóit jelölte a díjra, de mint mondani szoktuk - emberek vagyunk. Ezzel szemben másik véglet is megjelent, aki jelölő listájában sem magát, de még az intézményének vagy városának egyetlen tagját sem említette. Volt továbbá olyan, aki előásott egy régi előadás összefoglalót, amelyik csak annyit tartalmazott, hogy majd a szóbeli előadásban ismertetni fogja az anyagot - meglepő módon ezt jelölte a "Legjobb publikáció" díjára. Meghökkentő volt az alábbi jelölés is: egy gyógyszercégünk reklám céllal íródott felmérését favorizálta, a cikk természetesen mellőzött bárminemű új, vagy újszerű megállapítást, és erősen kétséges, mennyiben tekinthető a szerző saját munkájának. Megint másik lista egy angol nyelvű cikk magyar fordítását jelölte díjazásra, mint önálló munkát.
Azért, hogy a megítélés minden típusú cikkre kiterjedjen, a felkérés két részből állt, az egyik listán kérte annak meg jelölését, hogy egy vagy több meghatározott rovat publikációi közül melyeket jelöli, illetve másik listán közölje azt, hogy az összes többi rovatból melyiket tartja díjazásra érdemesnek. Ezt szinte mindenki megtartotta, és a rovatokra szorítkozva javasolt szerzőket, bővítve vagy szűkítve a jelöltek körét. Meglepő módon azonban volt, aki még véletlenül sem jelölt meg olyan cikket, amelyik a részére meghatározott rovatba tartozott. Mindezek alapján jól látható, hogy a vélemények egyáltalán nem voltak sablonosak, összebeszélésnek nyoma sem mutatkozott, mindenki egyéniségének megfelelően járult hozzá a jelöléshez.
Mindez, amit a visszaérkezett javaslatok furcsaságairól leírtam, feltehetően az itt ismertetendő alapkövetelmények figyelembe vételének hiányával magyarázható, és nem sértő vagy elítélő szándékkal íródott. Meglepetésemnek kívántam hangot adni, amelyet a félreértésekből adódó sokszínűség váltott ki, egy ilyen jól behatárolhatónak tűnő témakörben. Ugyanakkor örvendetes a többsíkúság, ezért a felkért grémiumon a továbbiakban sem kívánunk változtatni, legfeljebb azok helyett kereshetnénk másokat, akik a felkérés ellenére nem osztották meg velünk véleményüket, nem segítették felelősségteljes munkánkat.
A demokrácia, jelen esetben a Bizottság felkérése, távolról úgy tűnhet, segíti a döntést, a gyakorlat azonban erre rácáfol. Egy kicsit mindenki szeretné saját elképzelése szerint módosítani a végeredményt, ezáltal hozzátesz, vagy elvesz mások elképzeléseiből. Ennek előnye, hogy így a végeredmény kiegyensúlyozottabb lesz, hátránya, hogy nem tud igazán irányt mutatni. Van egy találós kérdés: melyik az az állat, amelyiket egy bizottság tervezett? A kacsacsőrű emlős! A találós kérdés kiötlője nyilván már látta egy-két bizottság döntését.
Most már feltehetően érdekli a kedves olvasó és író kollégákat, hogy a díj odaítélésében milyen álláspont kristályosodott ki, milyen szempontjaink vannak, vagyis mit értékelünk pozitívan?
Olyan cikket kívánunk jutalmazni, amelyik saját munkát mutat be és új megállapításokat tartalmaz, olyan szerzőtől, aki az adott témában valóban kiemelkedően járatos. A továbbiakban ezt a meghatározást kívánjuk boncolgatni, elemezni, mit értékelünk pozitívan és mit nem tartunk elegendőnek. Fontos részeleme az értékelésnek az objektivitás, vagyis az, hogy ellenőrizhető legyen. Mindenki, akinek jár a lap, nyomon tudja követni, hogy valóban megérdemelte-e a díjat a kitüntetett, vagyis nincs részlehajlás. A Szerkesztő Bizottság tagjai tehát Társaságunk tagságát és lapunk olvasóit képviselik. Ahhoz, hogy a részletkérdéseket egyértelműen meg lehessen ítélni, igyekeztünk világosan meghatározni a követelményeket az alábbiak szerint:

Pozitívan értékeljük:

 • A cikk saját kísérleti vagy beteganyagra, önálló felmérésre, illetve elemzésre épül.

 • Új módszert mutat be.

 • Új vagy újszerű eredményeket ismertet.

 • Az elemzések, következtetések újak vagy újszerűek.

 • A szerző egy adott résztéma értékes, több éves, saját egyéni vagy csoportos kutatását ismerteti.

 • Összefoglaló cikk esetén saját korábbi eredményeit is idézi.

 • A szerző az "Érbetegségek"-ben más cikkben is, elsővagy társszerzőként bizonyította, hogy az általa közölt témában kiemelkedően járatos.

Nem elegendő a díj elnyeréséhez:

 • A szerző olyan területet ismertet, amelyben tájékozott ugyan, de saját kísérleti vagy klinikai eredményei ebben nincsenek.

 • Cikke idegen nyelvből lefordított anyag, saját megállapítások nélkül.

 • Saját anyagot ismertet, de új megállapításra nem jutott. -Nincs még egy cikke az "Érbetegségek"-ben, amelyben szerző lenne.

Fontos megjegyzés: ahhoz, hogy az olvasók, illetve a Szerkesztő Bizottság megállapíthassa, a jutalmazott valóban járatos-e az adott témában, szükséges olyan cikkek megjelentetése is, amelyek a "nem elegendő' csoportba tartoznak, hiszen fontosak a témában való jártasság bemutatásához.

További fontos információk:

 • Ezt a díjat Magyarországon dolgozó kollégák kapják.

 • Nem szándékozunk ismételten ugyanannak a szerzőnek odaítélni.

 • Kivételesen kaphatja a szerző egyetlen cikk jutalmaként, amennyiben az annyira kiemelkedő, vagyis több kritérium tekintetében is kiváló.

Ezt a díjat értékrendbe kívánjuk állítani a Társaság már meglévő díjai közé. Az ismert "Soltész Lajos-" és "BugárMészáros"-díjak életművet jutalmaznak, a "Legjobb publikációért"-díj ezek mögé sorakozik. Nem egy életművet jutalmaz, hanem egy adott témában alkotó szintű jártasságot, amelyet a szerző lapunkban publikált közleményei igazolnak. Nem kitüntetetten fiatalokat jutalmaz, mint a "Servier" által alapított díj, nem egyetlen előadás és cikk formájában is megjelent alkotást ismer el, mint a "Társaság Tudományos Díj"-a.
Végül, de nem utolsó sorban ki kell emelni a plakett alkotójának odaadó, művészi munkáját, amellyel megörvendeztette a jutalmazottakat, és értéket adott a díjnak. Krasznai János a Magyar Állami Operaházban dolgozik, számos alkalommal készített plaketteket, nagy sikerrel vett részt kisplasztikai kiállításokon, ahol díjakkal tüntették ki munkáit.

A Lejobb Publikációért Díj

Dr.Entz László (balra fent), dr. Sándor Tamás (jobbra fent), prof. dr. Tasnádi Géza (balra lent) és dr. Hetényi András (jobbra lent) átveszi a ,,Legjobb publikációért"-díjat.

A számunkra alkotott plakettről egy példány az Orvostörténeti Múzeumba került. És számos további várja a kiosztást. Folyóiratunk szeretné kihasználni a művésszel elindított sikeres együttműködést és tervezi további plakettek megalkotását is. A szóban forgó plakettet előző, 2001/3. számunkban láthatták, az átadott oklevél egy középkori rajz ihlette komputeres grafika, amely sok kézen csiszolódva nyerte el végső kivitelét.

Jutalmazottak rovatonként

Aktuális

Nemes Attila dr. prof.: "Az érsebészet helyzete Magyarországon"
Meskó Éva dr.: "A belgyógyászati angiológia helyzete Magyarországon."
Sándor Tamás dr.: "Kis molekulasúlyú heparinok."

Alaptudományok

Monos Emil dr. prof.: "Az érrendszeri krónikus adaptáció mechanizmusai"
Tóth Mária dr.: "A humán agyi aneurysmazsákok sztérikusan inhomogen viszkoelasztikus viselkedése."

Artériák betegségei

Kollár Lajos dr. prof.: "AAA új műtéti megoldása: stentgraft"
Lackó Ágnes dr.: "Érsebészeti beavatkozások a felső végtagok artériáinak megbetegedései miatt."
Entz László dr.: "Az everziós és a hagyományos carotis endarteriectomia preoperatív eredményeinek összehasonlílása."

Vénák betegségei

Acsády György dr. prof.: "A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése"
Hetényi András dr.: "Új műtéti eljárás: a feltárt mélyvéna védelme külső PTFE' spirállal."

Gyermekkori érbetegségek

Tasnádi Géza dr. prof.: "A perifériás erek anomáliái, I-II."

Továbbképzés

Olvasztó Sándor dr.: "Fontos-e a thrombocyta aggregáció gátlása már a műtét előtt is?"
Gurzó Zsuzsa dr.: "Változások a diabeteses betegek végtag gangraena miatti amputációjának megítélésében."

Elismerés

Lapunk Szerkesztő Bizottsága elismerő dicséretben részesíti az alábbi szerzőket, akiknek kiváló munkái felkerültek a jelölőlistára, megfeleltek annak a követelménynek is, hogy másik munkájuk is megjelent lapunkban, azonban nem kaptak elegendő szavazatot a díj elnyeréséhez. Kérjük, fogadják elismerésünket és köszönetünket magas színvonalú, eredményes munkájukat folytassák tovább.

Ballagi Farkas dr.: "Az érbetegek rehabilitációjának eszközei."
Daróczy Judit dr. prof.: "A krónikus nyiroködéma szövődményei."
Kaliszky Péter dr.: "Az alsó végtag embolectomiája, thrombectomiája során végzett primer rekonstrukciók és ezt követő reoperációk."
Kovács Viktória dr.: "Az ösztrogen közvetlen érhatásai."
Nádasy György dr.: "A vénák tónusának metabolikus kontrollja."
Rozsos István dr.: "Krónikus érbetegek tartós fájdalomcsillapítása."
Tamás László dr.: "Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgősségi ellátásában."
Visontay Zsuzsanna dr.: "Az artéria pulmonalis rugalmasságának korfüggő változása."

Köszönöm a Szerkesztő Bizottság azon tagjainak segítségét, akik véleményük elküldésével hozzájárultak a díjazottak kiválasztásához. Külön köszönöm a rám szavazók elismerését, de úgy gondolom, nem lehet díjazott az, aki ennyire aktív közreműködője a díj megalkotásának és odaítélésének.
A plakettet alkotó művész az ércnek azonos fénye és minősége érdekében azt javasolta, ne csak egyetlen díjkiosztásra elegendő mennyiségű alkotást készítsünk egyszerre, hanem legyen egy öntésből származóan több tucat plakett. Most ezek mind előkészítve, bekeretezve állnak és várnak a kiosztásra - mi meg a megfelelő cikkeket várjuk, hiszen a kiváló alkotások elismerése nekünk is öröm.
Szándékunkban áll egy további, még értékesebb tudományos díjat kialakítani azok részére, akik a "Legjobb publikációért"-díj elnyerése után is töretlen erővel folytatják sikeres munkájukat, és azt lapunkban teszik közzé. Terveink szerint ezt az újabb díjat az elmélet, vagy gyakorlat területén maradandó értéket alkotó angiológus vagy érsebész tudósoknak szánjuk, és kétévente csak egyet osztunk ki belőle.


Érbetegségek: 2001/4. 135-138. oldal