Szerzők: DR. KRISTÓF VERA, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PENCZ ZOLTÁN, DR. VARGA ERZSÉBET, DR SZÁZADOS MARGIT, DR. SÁSDI ANTAL

A perifériás artériás megbetegedések kezelése mindig több szakterület együttműködését igényli. A Semmelweis Egyetem Ér-és Szívsebészeti Klinikája és a Péterfy S. utcai Kórház angiológiai profilú C Belosztálya évek óta szorosan együttműködik az érbetegek ellátásában. A rászoruló betegek a rekonstruktív beavatkozás előtt vagy után, vagy nem kivihető rekonstrukció esetén - a helyett - komplex angiológiai belgyógyászati kezelést kapnak. E betegek nagy többsége Fontaine III-IV. stádiumban kerül felvételre Az alkalmazott gyógyszeres kezelés, a trophicus zavarok szakszerű ellátása, a szakgyógytornász munkája egyénre szabott és időveszteség nélkül kivihető. Ennek következtében magas a javulási arány és alacsony az amputációk száma. Ez pedig javítja a beteg ember esélyét a jó életminőség megtartásához, és csökkenti a családra és a társadalomra háruló terhet is, amit a mozgáskorlátozottság és a végtagvesztés jelent.

Érbetegségek: 2007/1. 45-48. oldal

KULCSSZAVAK

angiológia, perifériás artériás megbetegedések, komplex kezelés, vasoaktív prostanoidok

Bevezetés

A szív- és érbetegségek évtizedek óta a fejlett országokban, a morbiditás, illetve mortalitás tekintetében az első vagy második helyen állnak. Annak ellenére nem változik ez a helyzet, hogy mérhetetlenül nagy anyagi és szellemi erőfeszítéssel próbálják a megelőzést hatékonyabbá tenni (1).
A perifériás artériás megbetegedések kezelése mindig több szakterület együttműködését igényli. A kórfolyamat non-invazív kezelési periódusában a beteg ellátásában együttműködik háziorvos, angiológus, diabetológus, lipidológus, hypertonológus, kardiológus etc.
A betegség azon szakaszában, amikor rekonstruktív beavatkozás válik szükségessé, a főszerep nyilvánvalóan az érsebésznek és az intervenciós radiológusnak jut. A beteg sorsának alakulását azonban jelentősen befolyásolhatja, ha a rekonstruktív beavatkozást indokolt esetekben kiegészítjük angiológiai belgyógyászati kezeléssel is. Így a haemorheológiai, haemostaseológiai szempontból is optimalizált állapot javítja a szöveti oxigenizációt, ami megelőzheti a definitív szövetelhalást, és időt biztosít a szöveti regenerációnak, a mikrocirkuláció szintű revascularisatiónak.
Angiológiai hospitalizációra szükség lehet rekonstrukció előtt, ha a beteg cardiopulmonalis, vagy egyéb belszervi előkészítése szükséges a műtéti rizikó minimumra csökkentéséhez, miközben a végtagi keringés is támogatást igényel, és szükség lehet a rekonstrukció után is, különösen cukorbetegeknél és szegényes kiáramlási pálya esetén.
Sajnálatosan a betegek egy részénél az angiographia alapján nincs rekonstrukciós lehetőség, illetve a beavatkozás kizárólag biztos végtagvesztés alternatívájaként kísérelhető meg a csekély várható eredményesség miatt. Az angiológiai kezelés még ezekben az esetekben is hozhat jelentős javulást, és elkerülhetővé teheti a fenyegető amputációt.

Az angiológiai ellátás struktúrája

A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikája (továbbiakban: Érsebészeti Klinika) és a Péterfy S. utcai Kórház angiológiai profilú C Belosztálya (továbbiakban: Erzsébet Kórház) között évek óta szoros az együttműködés az érbetegek ellátásában. Az Erzsébet Kórházban 30 speciális angiológiai ágy áll rendelkezésre. A komplex érgyógyászati ellátás részeként a gyógyszeres kezelés mellett biztosított a speciálisan képzett gyógytornász és a sebellátásra képzett szaknővér is.

Betegek

2005-ben az Érsebészeti Klinikáról összesen 211 beteget irányítottunk felvételre az Erzsébet Kórházba. Az artériás perifériás érbetegségek alábbi 4 fő csoportjába tartoztak betegeink:

  1. arteriosclerosis obliterans,
  2. diabeteses angiopathia,
  3. thromboangiitis obliterans (Buerger-kór),
  4. Raynaud-phenomen.

22 esetben súlyos, nyugalmi fájdalmat, trophicus zavart okozó Raynaud phenomen, illetve autoimmun vasculitis kivizsgálása és kezelése volt a beutalás indoka.
48 beteg a tervezett műtéti beavatkozás előtt érkezett (1. ábra). Ezeknél a betegeknél rossz általános állapot, cardialis állapot, vagy infekció miatt volt szükséges a hoszszabb műtéti előkészítés, miközben az operálandó végtag állapota miatt angiológiai kezelésre is feltétlenül szükség volt. Azok a betegek is ebbe a csoportba tartoztak, akiknél az érsebész csak abban az esetben akart műtéti beavatkozást végezni, ha a nem invazív, kis megterhelést jelentő módszerekkel nem érhető el megfelelő effektus, de ugyanakkor a felesleges időveszteség megengedhetetlen. Ezek általában Fontaine III-IV. stádiumú betegek.
141 beteg angiographia, illetve rekonstrukció után került át-, vagy felvételre. Itt élesen elkülöníthetünk két csoportot. A legnagyobb kihívást azok a betegek jelentették, akiknél nem volt mód semmilyen érsebészeti vagy intervenciós beavatkozásra az elvégzett angiographia alapján (1. ábra).

vvvv

1. ábra.
Az Erzsébet Kórházba 2005-ben az Érsebészeti Klinikáról felvett betegek megoszlása az aktuális kezelési stádium és betegségtípus szerint.

A betegek nagyobb része rekonstruktív beavatkozás, műtét vagy intervenció, esetleg lumbalis sympathectomia után érkezett, de állapotuk még szükségessé tette a cruralis érterület, illetve a mikrocirkuláció javítására szolgáló angiológiai kezelést.
A 141 beteg közül 97 volt cukorbeteg.
56 beteg került Fontaine IV. állapotban, gangrénával felvételre.

Az angiológiai kezelés eszközei és módszere

A komplex, egyénre szabott kezelés egyenrangú része a gyógyszeres kezelés, a beteg állapotának megfelelő mozgásterápia, a trophicus elváltozások gondos, szakszerű ellátása, a műtéti terület gondozása, és utoljára, de nem utolsósorban a beteg pszichés támogatása. A pszichés támogatás körébe tartozik az is, hogy a korábban dohányzó beteget tiltással, a körülmények alakításával és példamutatással tartsuk távol a dohányzástól. Ha bármelyik tényező elmarad, vagy nem megfelelő színvonalú, az veszélyezteti az egész terápiás eredményt.

Alkalmazott gyógyszeres kezelések

Thrombocyta aggregáció-gátlók - aspirin, ticlopidin, clopidogrel.
Anticoagulansok - LMWH, coumarinok.
Hemodilutio - HAES, Rheomacrodex.
"Klasszikus" értágító, haemorheológiai szerek, izomlazítók - pentoxifyllin, pentosan-polysulfat, guafenesin, bemcyclan etc. (továbbiakban klasszikus kezelés).
Vasoaktív prostanoidok - alprostadil, iloprost.
Calcium antagonisták.
Magnéziumpótlás.
Diabetes rendezése inzulinnal és/vagy oralis készítménnyel.
Lipid status rendezése - statinok, fibrátok, ezetimibe. A vasoaktív prostanoidok kiemelkedő szerepe kritikus végtag ischemia esetén.
Külön hangsúlyt érdemel a vasoaktív prostanoidok szerepe a Fontaine III-IV stádiumú betegek ellátásában (2, 3). Kevés olyan gyógyszerrel rendelkezünk, ami jól kontrollált klinikai vizsgálatok alapján ezekben a súlyos esetekben hatékonyan alkalmazható. A vasoaktív prostanoid készítményekről mind a szakirodalom, mind saját tapasztalatunk alapján kimondhatjuk, hogy a kritikus végtag ischaemiában eredményesen alkalmazhatók normoglycaemiás betegeknél és cukorbetegeknél egyaránt. Példaként említeném Duthois és munkacsoportja eredményeit, amelyek szerint a prostaglandin responder csoport 79,3, míg a nonresponderek 31,4%-a kerülte el az amputációt Fontaine III. és IV. állapotú diabeteses betegek közül. Ezt az eredményt tulajdonképpen "placebo kontroll vizsgálatnak" tekinthetjük, ami messze szignifikánsan igazolja az iloprost hatékonyságát ebben a súlyosan veszélyeztetett betegpopulációban. Hasonló eredményekről számolt be ez a munkacsoport nem diabeteses betegek esetén is.
A vasoaktív prostaglandinok relatíve magas ára miatt különösen jelentős a responder-nonresponder beteg kérdése. Tudjuk, hogy majdnem minden gyógyszerre van olyan ember, aki jól reagál, és van, aki egyáltalán nem reagál. Feltehetően milliárdok folynak el hatástalan kezelésekkel. A pharmacogenetika és pharmacogenemica fejlődésétől remélhetünk ebben alapvető változást. A prostaglandin kezelés esetében azonban már egy hét után a kezelésben gyakorlott orvos nagy biztonsággal meg tudja állapítani, hogy ki a responder és ki nonresponder, így a fölösleges költségek kiküszöbölhetők. Ugyancsak egyénre szabott a napi dózis, amit a végtagi állapot, a vérnyomás, jelentéktelen, de informatív mellékhatás (például flush) szoros követésével tudunk helyesen megválasztani.

A kezelési mód megválasztásának irányelvei

A fentiekből nyilvánvaló, hogy betegeink többsége testi és lelki szempontból súlyos állapotban kerül ellátásra. Kezelésük megtervezéséhez sok szempontot kell figyelembe vennünk. Az aktuális keringési állapot, a kísérőbetegségek, a fájdalom mértéke, a rekonstruktív beavatkozás eredménye, a vasospasmus mértéke, a beteg lelki állapota, a korábbi terápiás tapasztalatunk az adott beteggel mind befolyásolják az alkalmazandó kezelést. Néhány példával illusztráljuk a döntés komplexitását.
Ha korábban már effektus nélkül alkalmaztuk a klasszikus kezelést, és a rekonstrukció nem javította érdemben a beáramlást, vasoaktív prostanoidot alkalmazunk. Ugyanakkor, ha a beáramlás felszabadult, és "csak" a periféria keringésének javítása a célunk, megkísérelhetjük a korábban hatástalan gyógyszerkombinációt, mert lehet, hogy most kitűnően hat, megfelelő vérkínálat mellett. Ha korábban a páciens a prostanoidra nonrespondernek bizonyult, nem próbálkozunk vele ismételten. Ha azonban korábban a. iliaca szintű beáramlási akadály mellett kapott a beteg (helytelenül) prostaglandint, a rekonstrukció után, azaz megfelelő indikációval, kiváló terápiás eredményt hozhat.
Aktiválódott thromboangiitis obliteransban a klasszikus kezelésnek nincs indikációja, bizonyítottan hatástalan. Ezeknél a betegeknél a vasoaktív prostaglandin az első választandó szer.
Vasospasmus hajlam esetén fontos a magnéziumpótlás, az izomrelaxáns alkalmazása és a bétablokkoló helyes megválasztása. Rossz cardialis állapot esetén természetesen kerüljük a plazma expandereket.
Törekednünk kell arra, hogy a diabetes, illetve a lipid status rendezését legalább elindítsuk, és felhasználjuk a beteg felfokozott lelkiállapotát a dohányzásról való leszokásra.
Fenyegető amputáció esetén pszichiáter segítségére lehet szükség, de gyakran akkor is, ha a további jó kilátású kezeléséhez a beteg optimista közreműködése kell - viszont a korábbiak felemésztették a beteg testi-lelki erejét.
A mozgásterápia minden betegnél állapotra szabva javasolt, de kivitelezése gyakran ütközik ellenállásba.

Eredmények

Betegeink zárójelentésének epikrízisében szereplő javult, vagy nem javult besorolás alapján a 211 betegből 132 beteg állapota javult, míg 69 betegé nem javult, 10 betegnél nincs erre vonatkozó adat (2. ábra).
56 beteg Fontaine IV. állapotban, gangrénával került felvételre (3. ábra). Közülük 20 betegnél történt necrectomia, vagy legfeljebb 1 lábujjat érintő minor amputáció. 14 betegnél végül maior amputáció történt. 22 beteg elkerült mindenféle csonkoló beavatkozást.

2. ábra.
A betegek állapota elbocsátáskor.

 

3. ábra.
A Fontaine IV. stádiumú betegek állapota elbocsátáskor.

Megbeszélés

Az érsebészeti és érbelgyógyászati kezelés összehangolt alkalmazása javítja a súlyos és kritikus végtag ischaemiában szenvedő beteg gyógyulási kilátásait, csökkenti a végtagvesztés arányát. A 132 javuló beteget és az összesen 14-re visszaszorított maior amputációt ezen igen súlyos betegcsoportnál rendkívül jó eredménynek tarthatjuk. A különböző disciplinák együttműködése és a megfelelő színvonalú komplex kezelés alkalmazása javítja a beteg ember esélyét a jó életminőség megtartásához, és csökkenti a családra és a társadalomra háruló terhet is, amit a mozgáskorlátozottság és a végtagvesztés jelent.

Irodalom

  1. Meskó É., Farsang Cs., Pécsvárady Zs.: Belgyógyászati angiológia. Medintel Könyvkiadó. Budapest. (1999).

  2. Creutzig A, Lehmacher W, Elze M.: Meta-analysis of randomised controlled prostaglandin E1 studies in peripheral arterial occlusive disease stages III and IV. Vasa. 33(3): 137- 44, (2004).

  3. Duthois S, Cailleux N, Benosman B, Lévesque H.: Tolerance of Iloprost and results of treatment of chronic severe lower limb ischemia in diabetic patients. A retrospective study of 64 consecutive cases. Diabetes Metab. 29. 36-43. (2003).

Dr. Kristóf Vera

Ér-és Szívsebészeti Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.


Érbetegségek: 2007/1. 45-48. oldal