Szerzők: DR. GALAMBOS BARNABÁS, DR. FÜRTÖS ANDRÁS, DR. KOVÁCS SÁNDOR, DR. RAKOS GYULA

Háttér. Az ilio-femoralis okkluziv betegségeknél, az ilio-femoralis endarterektomia (TEA) stenttel, a tradicionális nyitott műtéteknek reális alternatívája. Retrospektív vizsgálatunkban, a 2010-2015 között elvégzett ilio-femoralis hybrid műtéteinket elemeztük.
Módszer. 5 éves periódusban vizsgáltuk a technikai sikerességet, klinikai és haemodinamikai eredményeket, a nyitva maradást pedig life-table method segítségével analizáltuk.
Beteganyag. 119 betegnél (átlagéletkor: 65,6+/- 10 év; 30% nő), 133 hybrid műtétet végeztünk. Az indikáció 21,84%-ban nyugalmi fajdalom, 18,48%-ban gangraena, 59,68%-ban klaudikáció volt. Az arteria iliaca externa (AIE) szűkülete 48,73%-ban, kombinált arteria iliaca communis (AIC) és AIE szűkülete 74,78%- ban volt kimutatható. Komplett AIC/AIE okklúzió az esetek 26,05%-ában volt jelen.
Eredmények. 88,72%-os műtéti technikai sikeres - séget értünk el a boka-kar index átlagosan 89%-kal nőtt. Az átlagos kórházi tartózkodás 4 nap (1-51), a 30 napos mortalitás 1,68%, reokklúzió 0,84%, végtag - vesztés 1,68%, az 5 éves túlélés 69% volt. 5 éves primer, primer-asszisztált és szekunder nyitva maradás aránya 71%; 98%; 98% volt retrospektíve. Endovaskularis reintervencióra az esetek 16,8%-ában, nyitott műtétre 11,76%-ban kényszerültünk.
Következtetés. Az ilio-femoralis TEA stent implan - tációval hosszútávon (60+/-13 hó) is megfelelő eredményeket produkál, reális alternatívája a tradicionális érműtéteknek, jóval kisebb műtéti meg - terheléssel és kórházi tartózkodással.

Érbetegségek: 2016/4. 91-96. oldal

KULCSSZAVAK

iliofemoralis okklúzió, femoralis endarterektómia, primer stenting, hybrid műtét

Bevezetés

Az arteria femoralis communis (AFC) okklúzióban szenvedő betegeknek gyakran többlépcsős szűkületük van, különösen kritikus végtag ischemiában. A módosított Trans Atlantic Society Consensus (TASC II) az iliacat is érintő elváltozásokra TASC C és D klasszifikációt használ, ennek megfelelő terápiás ajánlásokat fogalmaz meg. Ezekben az esetekben nyitott érműtétet, aorto-femoralis, ilio-femoralis bypasst vagy aorto-iliacalis thrombendarterektómiát (TEA-t) javasol. Endovaszkularis megoldás a magas rizikójú TASC C iliofemoralis okklúzióknál opcionális (1,2). A Vollmar által ugyanerre a csoportra kifejlesztett félig zárt gyűrűs endarterektómia során a proximalis exploratio megszűnt, de relatíve ép arteria iliaca externa (AIE) szegmens kellett a nyitvamaradáshoz (3). Az endovaszkuláris és a Vollmar-technika ötvözése kapcsán létrejött hybrid megoldással kiváló eredmények érhetők el, mely során az ilio-femoralis TEA utáni proximalis intimalépcsőt stenttel fixálva vagy a relatíve stenotikus kiáramlási pályát dilatálva megelőzhetjük a korai és a késői restenozist (4). Vizsgálatunkban ezen hybrid technika hosszútávú nyitvamaradására voltunk kíváncsiak. Retrospektiv vizsgálatunkban elemeztük 2010-2015 között elvégzett ilio-femoralis hybrid műtéteinket. Egyedcentrikus, non-randomizált tanulmányunkban vizsgáltuk a technikai sikerességet, a klinikai és a haemodinamikai eredményeket, a nyitvamaradást pedig life-table method segítségével analizáltuk.

Beteganyag

Olyan arteria iliaca (AI) obliterativ verőérbetegségben szenvedő, tünetes betegeket kezeltünk, akiknek az arteria femoralis communis (AFC) is érintett volt és akiknél iliofemoralis TEA-t végeztünk stent implantációval. 2010. januártól - 2015. januárig 119 beteg 133 műtétét vizsgáltuk meg. A Rutherford-klasszifikáció (5) szerinti II/b-III-IV ? es stádiumú esetekben az ilio-femoralis rendszer morfológiai elemzéseinél a TASC-II szerint leírt elvek voltak iránymutatóak (1). Hosszú szakaszú AIC okklúzió, sztenotikusan vagy aneurizmatikusan degenerált aorta, kontraindikációt képzett. A preoperatív vizsgálatok ABPI (boka kar index) mérésből, CTA-ból vagy DSA-ból álltak.

Módszerek

Műtét (ilio-femoralis TEA, stent implantációval). A beavatkozás spinalis vagy általános anesztéziában történik. Kipreparáljuk a femoralis villát, 5000 NE iv. heparinizáció és kirekesztés után hosszanti arteriotomiát ejtünk az AFC-on. 0,035-ös hidrofil drót felvezetését követően 7F-es sheathet juttatunk az AFC lumenébe. Elvégezzük az iniciális angiográfiát, meggyőződünk arról, hogy a drót az aorta lumenében van. Ha kétségeink vannak, szelektív diagnosztikai katétert (egyenes, kobra, vertebralis, pigtail) is felvezetünk, majd angiográfiát végzünk. Ha a drót subintimalis pozícióban van, vissza kell vezetnünk a lumenbe, majd angiográfiával győződünk meg az intraluminalis pozícióról. Ha a vezetődrótot nem tudjuk vissza - juttatni a valódi érlumenbe, először Vollmar-féle endarterektomia elvégzését javasoljuk. Az intima henger eltávolítása után a lumen megnyílását visszavérzés jelzi, ezután megkíséreljük a drót felvezetését az AIC-ba illetve az aortába. Ha ez mégsem sikerül, meg - próbáljuk az ellenoldali arteria femoralison vagy az arteria brachialison keresztül antero - grad bevezetni a drótot, hogy sikeresen megnyithassuk az arteria femoralist. Az elmúlt években megjelent eszközök segítségével hosszabb iliaca okklúziók is rekanalizálhatóvá váltak (Pioneer Reentry Catheter; Medtronic, Santa- Rosa, Calif. USA., Outback Reentry Catheter; Cordis, MiamiLakes, Flo. USA, Offroad Reentry Ballon - katheter; Boston, Galway, Ireland.)
A sheath eltávolítása után rögzítjük a vezetődrótot, majd a hosszanti arteriotomiát kiterjesztjük az AFC-on. Ezután hagyományos módon körkörös intima-hengert képzünk, kiterjesztjük a rétegképzést proximális irányban és ebben a rétegben a vezetődrótra ráhúzva gyűrűs strippert (Vollmardissectort) vezetünk fel (over the wire technika) (1. ábra). Az intimahenger átvágását a Vollmar-dissector metsző drótjának meghúzásával, vagy óvatos forgatásával végezzük el.

Ilio-femoralis hybrid műtéteink hosszútávú eredményei

Ezután a 7 F-es introducer sheath-t visszahúzzuk a vezetődrótra és hagyományos angiográfiát végzünk, megnézzük az endarterectomia helyének proximális végét. Residuumot, illetve szűkületet keresünk, majd egy megfelelő méretű stentet helyezünk be, mellyel megerősítjük a proximalis intimalépcső helyét (2. ábra). Rövid szakaszú léziók esetén, illetve ha az aortabifurkáció közelsége miatt rendkívül pontos stent beültetésre van szükség, ballonnal tágítható stentet részesítünk előnyben. Ha a megerősítendő transszekciós zóna-, illetve az AIC lézió hosszú szakaszú, akkor öntáguló Nitinol stentet használunk. Végül befejező angiográfiát végzünk, és ha ez megfelelő eredményt mutat, eltávolítjuk a sheath-t és a vezetődrótot. A műtétet a kiáramlási pályára vezetett AFC/AFS endarterektomiával és/vagy profundaplasztikával komplettáljuk. A disztális intimalépcsőt 6/0-s Prolene-nel levarrjuk és az arteriotómiát foltplasztikával, illetve hosszabb léziók esetén interponáttal zárjuk. Ha foltplasztikára van szükség, akkor autológ vénafolt vagy xenopatch használatát részesítjük előnyben. A tanulmányunkban szereplő betegek a műtét után egy hétig naponta terápiás szintű Enoxaparin injekciót kapnak és ezután folyamatosan acetilszalicilasavat (100 mg/nap) és clopidogrelt (75 mg/nap) szednek.

Ilio-femoralis hybrid műtéteink hosszútávú eredményei

Nyomonkövetés. A korai (30 napos) postoperatív eredményeket és a klinikai tünetek változásait osztályoztuk (6). A betegek kontroll vizsgálatát a műtétet követően 1, 2, 6, 12 hónappal végeztük el, majd ezután évenkénti kontrollra rendeltük őket vissza. A kontroll vizsgálat fizikális vizsgálatból, pulzus tapintásból, illetve a boka-kar index meghatározásából állt. Amennyiben újabb tünetek jelentkeztek vagy a boka-kar index jelentősen csökkent, duplex-UH vagy CTA elvégzését javasoltuk.
Kedvezőtlen kimeneteleket, mint pl. sebfertőződést, végtagvesztést, resztenozist vagy reokkluziót dokumentáltuk. A klinikai sikerességet és a nyitva maradást a Rutherfordféle klasszifikáció szerint határoztuk meg (5). A statisztikai analízist a Statistical Package of Social Sciences (SPSS) Statistics software segítségével hajtottuk végre. A nyitva maradást pedig lifetable method segítségével analizáltuk.

Eredmények

Osztályunkon 2010. januártól 2015. januárig összesen 119 beteg 133 műtétét vizsgáltuk. 119 betegnél (83 férfi és 36 nő, átlagéletkoruk 65,6+/- 10 év) 133 hybrid műtétet végeztünk. Az indikáció 26 betegnél (21,84%) nyugalmi fajdalom, 22 betegnél (18,48%) gangrena, 71 betegnél (59,66%) klaudikáció volt. Az arteria iliaca externa (AIE) szűkülete 58 betegnél (48,73%), kombinált AIC és AIE szűkülete, mely 89 betegnél (74,78%) volt kimutatható. Komplett AIC/AIE okklúzió az esetek 26,05%-ában volt jelen (31 beteg). 118 esetben (88,72%) műtéti technikai sikerességet értünk el. A 15 sikertelen esetből 6 esetben a subintimalis pozícióba került drótot nem sikerült vissza - vezetnünk a lumenbe, 3 sikertelen eset oka az adventitia réteg rupturája volt, további 4 esetben a masszívan meszesedett intima réteg miatt nem sikerült a beavatkozás. 2 esetben a vezetődrót valós helye rosszul került meg - határozásra, így a stent subintimalis helyzetbe került és ez okozta az intraoperatív érelzáródást. Minden sikertelen esetben hagyományos extraperitoneális feltárásból végeztük el a megfelelő ilio-femoralis rekonstruktív érműtétet.
Az endarterectomiát az arteria profunda femorisra 94 betegnél terjesztettük ki, 22 betegnél az arteria femoralis superficialisra és 17 betegnél mindkettőre. A stentasszisztált ilio-femoralis TEA műtétet számos esetben követte kiegészítő revaszkularizációs eljárás: 23 beteg kapott ilio-femoralis crossover Dacron bypasst, 6 esetben anterograd arteria femoralis superficialis endarterectomia történt, mely során a disztális intimalépcsőt stenttel fixáltuk, supragenualis pozícióba vezetett femoro-poplitealis VSM bypasst 4 beteg kapott és infragenualis VSM bypass 8 esetben történt.
A proximalis intimalépcsőt 104 betegnél acél ballonos stenttel erősítettük meg (Express; Boston, Massachusetts, USA, Genesis; Cordis, East Bridgewater, NJ, USA), míg 29 betegnél öntáguló Nitinol stentet (Epic; Boston, Massachusetts, USA, Smart; Cordis, EastBridgewater, NJ, USA) alkalmaztunk. Kiegészítő AIC stentet 11 esetben használtunk. A záró angiográfiával az arteria iliaca interna nyitva maradásában történt változásokat nem vizsgáltuk.
Korai postoperativ szövődmények. A korai postoperatív (30 napon belüli) szövődményként akut miokardialis infarktussal (AMI) egy esetben (0,84%), intracerebrális vérzésssel egy esetben (0,84%), stroke-kal egy esetben (0,84%), sebfertőződéssel négy esetben (3,36%), varratelégtelenség okozta vérzéssel három esetben (2,52%) és akut ilio-femoralis reokklúzióval egy esetben (0,84%) találkoztunk. A korai szakaszban 30 napos mortalitás 1,68% volt (2 beteg). Akut reokklúzió 1 esetben történt (0,84%). A korai postoperatív szakaszban 2 betegnél (1,68%) volt szükség major amputációra (1 cruralis, 1 femoralis). Mindkét beteg diabeteses volt, előrehaladott necrosissal. A 30. napon 71 beteg (59,66%) tünetmentes volt és tapintható perifériás pulzusa vagy >0,9 ABPI-je volt, 48 betegnek (40,33%) mérsékelten vagy minimálisan javultak a tünetei és 2 eset kivételével az összes túlélőnek meg - mentettük a végtagját.

Ilio-femoralis hybrid műtéteink hosszútávú eredményei

Ilio-femoralis hybrid műtéteink hosszútávú eredményei

Késői kimenetel. Az átlagos nyomonkövetés 60 hónap (13-72 hónap) volt. A perioperatív szakaszban elhunyt betegeket kivettük az analízisünkből. A műtétet sikeresnek tartottuk, ha a nyomonkövetés alatt a járástávolság vagy az ABPI nem változott és a femoralis pulzus tapintható volt. Az 5 éves túlélés 69% volt (82 beteg) (3. ábra). Az 5 éves primer és primer-asszisztált nyitva maradás aránya 71% és 98% volt retrospektíve (4. ábra). Endovascularis reintervencióra (percutan ballonos angioplastica, stent implantációval) 20 betegnél (16,8%), nyitott műtétre 14 betegnél (11,76%) kényszerültünk. A reintervenciók indikációja több mint 70%-ban romló járástávolság és reokklúzió voltak. 1 betegnek volt resztenozisa az AIE endarterektómia oldalán, esetében sikeres re-endarterektomiát hajtottunk végre. Reokklúzió miatt további 13 betegnél volt szükség rekonstruktív érműtétre, 11 páciens esett át aorto-bifemoralis bypass műtéten, 1 ilio-femoralis bypasst kapott és 1 esetben volt szükség nyílt ilio-femoralis re- endarterektomiára a stent eltávolítása mellett. Az 5 éves szekunder nyitva maradás aránya 98% volt retrospektíve.

Megbeszélés

Az endovaszkuláris technikák és a műérgraftok megjelenése előtt az iliofemorális okklúzióban szenvedő betegeknél a revaszkularizációs technikák standardja a nyílt endarterektomia volt (7,8). Később, ha az AIE is érintett volt, félig zárt vagy gyűrűsstripping desobliteráció (Vollmar) is elérhetővé vált (3). A műérgraftok megjelenésével a nyitott rekonstrukcióknak, mint például az aorto-bifemoralis bypass vagy ilio-femoralis bypass műtéteknek az 5 éves nyitvamaradási aránya 85-90% feletti, ugyanakkor relatíve magasak a morbiditási mutatóik (7-19%) és a késői szövődmények aránya is magasabb (graft infekció, pseudo-aneurysma képződés, reokkluzió) (9). Az endovaskuláris technika manapság a "first line" módszer a legtöbb intézetben, de az AFC érintettsége esetén a hosszútávú nyitvamaradási eredmények szerények (10). A stent-asszisztált arteria iliaca endarterectomia kombinálja a nyitott és endovaszkuláris eljárások előnyeit. A perioperatív szövődmények aránya kicsi és a technika sikerességét nem befolyásolják az esetleges hasüregi vagy pulmonalis megbetegedések jelenléte, továbbá a műér graftok beültetése elkerülhetővé válik (11,12). A hagyományos gyűrűs-stripping endarterectomia is egy minimál-invazív beavatkozás, de a perioperatív és a korai postoperatív szövődmények aránya magasabb és a hosszútávú eredmények is elmaradnak a hybrid műtétekétől, mert ez az eljárás az endarterektomia proximális végét nem tudja ellenőrizni. Mivel a transszekciós zónában a visszamaradó intima réteg nem kapcsolódik szorosan az adventitia rétegéhez, így a turbulens áramlás megakadályozza az újrakapcsolódást a lebegő intimalépcső és az érfal között, ezért a restenosis és thrombusképződés aránya magas (13).
Ezen adatok ismeretében érthető, hogy miért a transszekciós zóna területén szokott kialakulni a legtöbb restenosis, és ezek a tények megerősítik a transszekciós zóna primer stentelésének szükségességét, mellyel megerősítjük és kihorgonyozzuk az intimalépcsőt és a visszamaradó részeket, így elimináljuk a restenosis kialakulását elősegítő tényezőket.
Martin és mtsai javasolták először a proximális transszekciós zóna primer stentelését, majd Nelson és mtsai relatíve nagyobb beteganyag alapján hangsúlyozták, hogy a nyílt AFC endarterektomia és AIE stentelés során a stent distális végpontjának a proximális transszekciós zónától éppen distálisan kell elhelyezkednie (14,15).
A kombinált AIE/AFC léziók kezelésének egy másik kevésbé invazív műtéti típusa az AFC nyílt endarterektómiája AIE-AIC stent vagy stent graft beültetéssel. Chang és mtsai tanulmányában az 5 éves primer, primer-asszisztált és szekunder nyitvamaradási arány 60%, 97% és 98% voltak, míg Nelson és mtsai 84% és 97%-os korai (12 hónapos) primer és primer-asszisztált nyitvamaradási arányról számoltak be Vollmar gyűrű használata nélkül (14,15,16).
Simó és mtsai ring stripperrel elvégzett iliaca endarterektomiát végeztek over the wire technikával, stent fixációval viszonylag nagy számban. Az 1, 3 és 5 éves primer, primer-asszisztált és szekunder nyitvamaradási arányuk 69,3 és 84,8, illetve 82,4% volt, az AFC arteriotomiát direkt varrattal zárták ez esetek jelentős részében (4).
A saját eredményeink hosszabb követési periódust vizsgálva megegyeznek ezekkel az eredményekkel, de nemcsak a megfelelő beáramlási pályára, hanem a kiáramlási pályára is gondosan ügyeltünk. Minden esetben foltplasztikával zártuk a TEA-zott femorális villát vagy mély profundára varrt interpozíciót végeztünk, és ha kellett az interponátról indítottunk disztális autológ bypasst vagy crossovert.
A félig zárt endarterektómia technikája nem terjedt el széles körben, ennek oka a gyűrűs stripper proximális felvezetése során adódó nehézségektől való félelem. Esetünkben ez a probléma csak három esetben fordult elő a tanulmány során, de ruptura miatt bekövetkezett haláleset nem történt A leggyakoribb hiba, ami történt, hogy a vezetődrótot nem sikerült visszavezetni a valódi érlumenbe. Ennek oka, hogy a tanulási idő a sebész számára rendkívül fontos és hosszadalmas.
A fő hátránya ennek az eljárásnak az, hogy csak specifikus patológiájú és elhelyezkedésű esetekben nyújt jó eredményeket. Az eljárás kedvezőtlenebb kimenetelű az erősen kalcifikálódott AIE elváltozások esetén, mint a nem kalcifikált elváltozásoknál, mert a gyűrűs stripper elakadhat az előbbi esetben. Az utóbbi időben megjelent re-entry katéterek segítségével relatíve hosszabb okklúziók is nyithatóvá váltak, illetve a piacon megjelent xenograftok az autológ érpótló anyagok hiánya esetén jól használhatóak gangraenás betegek hybrid műtéteinél (17).

Következtetés

Bemutatott tanulmányunk azokra az esetekre korlátozódik, ahol kombinált AIE/AFC megbetegedés miatt olyan nyílt műtétek elvégzésére kényszerültünk, melyeket kizárólag endovaszkuláris megoldással nem lehetett volna elvégezni. Nyílt femoralis rekonstrukció szükségessége esetén az okkluzív iliaca megbetegedések hybrid endovaszkuláris módszerekkel történő kezelése megfelelő választás lehet a minimál-invazivitás megtartása és a műérgraftok használatának elkerülése érdekében, elfogadhatóan alacsony perioperatív komplikációs aránnyal és hosszútávú nyitvamaradással.

Irodalom

 1. Norgren L, Hiatt Wr, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, et al.: Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33(Suppl. 1): S1-75.

 2. Timaran CH, Prault TL, Stevens SL, Freeman MB, Goldman MH: Iliac artery stenting versus surgical reconstruction for TASC (TransAtlantic Inter Society Consensus) type B and type C iliac lesions. J Vasc Surg 2003;38(2):272-8

 3. Vollmar J, Laubach K, Gruss JD: The technique of thrombendarterectomy (spiral ring desobliteration). Bruns Beitr Klin Chir 1969;217(8):678-90.

 4. Simo G, Banga P, Darabos G, Mogán I: Stent-assisted Remote Iliac Artery Endarterectomy: An alterenative approach to treating combined external iliac and common femoral artery disease.Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;42,648-655

 5. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Ernst C, Johnston KW, Porter JM, Ahn S, et al.: Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg 1997; 26(3):517-38. Erratum in: J Vasc Surg 2001; 33(4):805.

 6. Pentecost MJ, Criqui MH, Dorros G, Goldstone J, Johnston KW, Martin EC, et al. Guidelines for peripheral percutaneous transvessels. A statement for health professionals from a special writing group of the councils on Cardiovascular Radiology, Arteriosclerosis, Cardio-Thoracic and Vascular Surgery, Clinival Cardiology, and Epidemiology and Prevention, the American Heart Association Members. J Vasc Interv Radiol 2003;14:S495-515.

 7. Connolly JE, Price T: Aortoiliac endarterectomy: a lost art? Ann Vasc Surg 2006;20(1):56?62.

 8. Chiu KW, Davies RS, Nightingale PG, Bradbury AW, Adam DJ: Review of direct anatomical open surgical management of atherosclerosic aorto-iliac occlusive disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010;39(4):460-71.

 9. De Vries SO, Dunink MG: The results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive disease: a meta-analysis. J Vasc Surg 1997;26(4):558-69.

 10. Powell RJ, Fillinger M, Bertmann M, Jeffery R, Langdom D, Walsch DB: The durability of endovascular treatment of multisegment iliac occlusive disease. J Vasc Surg 2000;31:1178-84

 11. Smeets L, de Borst GJ, de Vries JP, van den Berg JC, Ho GH. Moll FL: Remote iliac artery endarterectomy: seven-year results of a less invasive technique for iliac artery occlusive disease. J Vasc Surg 2003;38(6): 1297-304.

 12. Schröder A, Mückner K, Riepe G, Siemens P, Gross- Fengels W, Imig H: Semiclosed iliac recanalisation by an inguinal approach-modified surgical techniques integrating interventional procedures. Eur J Vasc Endovasc Surg 1998;16(6):501-8

 13. Derom A, Vermassen F, Ongena K: PTA and stenting after previous aortoiliac endarterectomy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;22(2):130-3.

 14. Martin JD, Hupp Ja, Peeler Mo, Warble PB: Remote endarterectomy: lessons learned after more than 100 cases. J Vasc Surg 2006;43(2):320-6.

 15. Nelson PR, Powell RJ, Schermerhorn ML, Fillinger MF, Zwolak RM, Walsh DB, et al.: Early results of external iliac artery stenting combined with common femoral artery endarterectomy. J Vasc Surg 2002;35:1107-13.

 16. Chang RW, Goodney PP, Beak JH, Nolan BW, Rzucidlo EM, Powell Rj: Long-term results of combined common femoral endarterectomy and iliac stenting/stent grafting for occlusive disease. J Vasc Surg 2008;48:362-7.

 17. Jacobs DL, Motaganahalli RL, Cox DE, Wittgen CM, Peterson GJ: True lumen re-entry devices facilitate subintimal angioplasty and stenting of total chronic occlusions: initial report. J Vasc Surg. 2006; 43:1291?1296.

Levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Érbetegségek: 2016/4. 91-96. oldal