Szerzők: DR. MESKÓ ÉVA

Aktualitások Covid-19 járvány idején

Az érrendszeri betegségek ellátásának fontos tényezője a betegellátók együttes munkája, szakmai felkészültsége és a beteggel való együttérzése. Erre utalt a 300 érbeteg vizsgálatát követően megírt beszámoló, mely rámutat arra, hogy az összehangolt, betegek érdekeiért, egészségéért önfeláldozóan dolgozó munkacsoport komoly eredményt tud elérni. A Covid idején a gondozás feladatát megnehezítette az a tény, hogy az ambuláns körülmények között gyakorolt munkamenetet megzavarta az ambulanciák átmeneti leállása. Az elmúlt években a vizsgált 300 beteg 2016-tól napjainkig, két egészségügyi intézmény érambulanciáján, átgondolt, egyénileg betartott rendszer mellett, eredményesen, jó közérzettel járt a rendelésekre. A Covid mindenki számára komoly erőpróbát jelentett, de hazai viszonylatban, együtt dolgozásunk szerencsésen támogatta céljaink megvalósítását.

Érbetegségek: 2021/3. - 69-74. oldal

 

Bevezetés

Mint ismeretes, az érelváltozások az életkor növekedésével egyre gyakoribbá válnak. Ez vonatkozik az alsóvégtagi perifériás érbetegségre, az artáriák és részben a vénák és nyirokrendszer eltéréseire is. Irodalmi adatok utalnak arra, hogy esetenként a Covid-fertőzéshez társuló thrombophiliás állapot milyen komoly szövődményekhez vezet. A szív és a végtagok ereinek érintettsége az érfal remodellingje nyomán vénás és artériás klinikai tüneteket eredményezhet. Számos esetben ez a Covid-hoz társuló thromboemboliás események számának növekedésével jár, s az egyes cardialis vagy végtagi érobliteraciók szokványos kezelése kapcsán is megnő a lokális trombózishajlam (1).
Napjainkban, a ránk törő Covid-járvány számos váratlan és újabb problémát tárt elénk. A súlyos betegség klinikai összetettsége nehezíti a helyzetet. A diagnózis, a terápia, a kezeléshez kapcsolódó utókezelés és rehabilitáció, valamint gondozás mindeddig ismeretlen területek feltárását igényelte (2).
Az alábbiakban, a 2020-ban Magyarországon is megjelenő világjárvány nyomán fellépő problémákról, nevezetesen a gondozás területéről közöljük angiológiai észrevételeinket.
A vizsgálat, diagnózisalkotás és gondozás feladatát 300, általunk részben több éve ismert, ellátott és részben az elmúlt 5 évben első vizsgálatra beutalt betegen végezzük, napjainkban is. 200 beteg Pest megye és a főváros vonzáskörzetéből, 100 pedig a budapesti III. kerületi rendelőkből került ambulanciánkra. Utóbbiak döntő többsége végtagi érelváltozás szakvizsgálatán máshol még nem járt.
Munkánk során célul tűztük ki, hogy az eddigiekben bevált kezelési és ellenőrzési rendszerünkben, a Covid-járvány idejében váratlanul fellépő akadályokat észrevegyük és elhárítsuk. Ezáltal az érbetegek ellátását folyamatosan tudjuk biztosítani. A járvány legnagyobb veszélye a gyors terjedés és a szokatlanul nagy fertőzésveszély. Emiatt az eddigi ellátási renden világszerte sürgősen változtatni kellett. Hazánkban is átalakult a kezelés rendje, számos rendelő működését és időpontját kellett átszervezni.
A kezelt betegségek nagy része rendszeres vizsgálatra, ellenőrzésre szorul, ugyanakkor a már meglévő kórházi férőhelyek, ambuláns betegellátó pontok kapacitása természetszerűleg nem változik. Ilymódon a generalizációra hajlamos betegségek pl. a szív-és érrenszeri kórképek javuló tendenciája csak komoly szakmai odafigyeléssel és az egészségügyi munkatársak rendkivüli igénybevételével biztosíthatók. Másrészről a betegek számára sem könnyű a hosszútávú vonatozás vagy gyaloglás terhe.
Az illetékes szakrendelőkkel történt előzetes megállapodás nyomán, hetente mindkét rendelőben 1-1, összesen 2 alkalommal, előjegyzéssel, több órás szakorvosi angiológiai rendelést végzünk. A beteg csak az első alkalommal hoz beutalót, a továbbiakban bemutatja a másolatban nálunk is meglévő előző ambulans lapot.

I. Minden betegen elvégezzük a következő vizsgálatokat

   1./ Lehetőleg 12 elvezetéses EKG-t készítünk, itt történik a pulzoxymetrias mérés és az első vérnyomásmérés is mindkét felkaron. Az EKG elkészítése egy általános angiológiai vizsgálatban, ha a betegnek nincs szívpanasza, nem mindenhol rutinszerű. A mi gyakorlatunk néha kiváltja a betegek csodálkozását mondván "3 hónapja, vagy 1 éve már volt EKG-m miért van most erre szükség?". Ezt a gyakorlatot már több éve követjük, és évente legalább 5 panaszmentes ritmuszavart fedezünk így fel, amelyet részletes kardiológiai vizsgálat és terápia követ. Néhány hónapja az egyik, ugyancsak panaszmentes betegen, hosszú QT-syndroma miatt, mentőkkel kórházba szállítás, majd pacemaker beültetés történt! A kardiologiai és perifériás érbetegség közvetlen kapcsolatára a 2017-es ESC ajánlás is felhívja a figyelmet. A kérdés jelentőségét Soltész Pál professzor is értékelte közleményében (3).
   2./ Ha a beteg az EKG szalaggal az angiologiai vizsgálóban megjelenik, ülő vagy fekvő helyzetben (állapottól függően) mindkét felkaron ismét vérnyomást mérünk. Csaknem rendszeres, hogy a két felkaron az egyik vérnyomás 10-20 Hgmm-el magasabb. Ilyenkor megmérjük újból a magasabb értéket, s rendszerint mindkét felkaron azonos, normalizálódott értéket kapunk. Ezt általában a vizsgálat okozta stress hatásnak tulajdoníthatjuk, ugyanis a beteg a vizsgálat előtt kissé izgatott, vagy járnia kell a néhány méterre lévő angiologiai vizsgálóig és esetenként sietve teszi meg ezt a távolságot. Természetesen számolnunk kell azzal is, hogy az egyik oldalon akár az a. subclavián, vagy az a. axillarison stenosis van, melyet érzörej megjelenésekor, arterias duplex vizsgálattal is megerősíthetünk.
   3./ A hanyattfekvő beteg előzetesen derékig levetkőzik, s a harisnya eltávolítása után csak az alsónadrág marad fenn. Esetenként a beteg azon is csodálkozik, hogy csak a bal lábán van seb és az fáj, miért kell mindkét lábát megvizsgálni? Ez a kérdés a második vizsgálatnál már elmarad.
Ezután a fizikai vizsgálat szokásos sorrendjét követjük, közben utalva az anamnesisre. Megtekintjük a bőrfelület állapotát, színét, a rajta lévő bőrelváltozásokat (pigmentáció, trichosis, suffusio, stb.), ennek okára, keletkezésére mindjárt rákérdezünk. A bőrgyógyászati szakvizsgálat sok esetben deríthet fényt évek óta tisztázatlannak tűnő keringési zavarokra. Megtapintjuk az alsóvégtagi ereket (a. dorsalis pedist, a. tibialis posteriort, a. popliteát, a. femoralist). A lábfej arteriáknál az esetek néhány %-ában a beteg lefektetése után az ADP-n vagy ATP-n pulzus nem tapintható. Ennek ellenére javasolt a beteg hanyattfekvő helyzetét fenntarttatni, és tovább haladni az a. popliteák és a. femoralisok tapintásával, ezt követi a kétoldali a. radialis és ulnaris megtapintása, majd a szivhallgatás (radialis pulzus synchron tapintása), végül az a. carotisok palpálása. Külön megvizsgáljuk az abdominalis aorta vetületét (zörej?). Ezt követően az a. carotisok és a. subclaviák felett, az a. femoralisok, esetleg az a. popliteák felett (pl. aneurysma esetén) hallgatódzva zörejt is hallhatunk.
Doppler készülékkel (CW, azaz folyamatos hullámú Doppler) az a. supraorbitalis felett detektálva, közben az a. temporalis spf. külső compressiójával valószinűsíthetjük az a. carotis interna intracranialis szakaszának keringési zavarát is (Brockenbrough test)(4).
Ezt követően, visszatérve az alsó végtagokra, ismét megtapintjuk a lábfej artériáit (ADP, ATP) és ritkán, de tapasztalhatjuk, hogy a pulzus a várakozás ideje alatt visszatért! Erre azért fontos gondolni, mert ha a negatív tapintási leletet a statusban rögzítjük, és a Doppler indexet (boka-kar index) ezzel számítjuk ki, s lényegesen alacsonyabb értéket mérhettünk volna kezdetben, akkor téves következtetésre juthatunk. Érdekes módon, a tapasztalatok szerint ezekben az esetekben a pulzus eltűnési helyétől proximálisan stenosis vagy rövid érocclusio van, amelyet nyugalomban az előzetesen kifejlett collateralisok kompenzálni tudnak. Ezt a jelenséget a statusban feltétlenül rögzíteni kell!
   4./ A végtagi arteriákban perifériásan mérhető systoles vérnyomás komoly diagnosztikus értékű. Lényege: a Doppler szondával felkeressük a detektálható ADP-t és ATP-t, majd Riva-Rocci módszerével a detektorként használt szondával meghatározzuk a vizsgált érben lévő systoles nyomást. Amennyiben a pulzus nem tapintható, de a szonda az ér vetületében áramlást jelez, a mérést elvégezhetjük. Csökkent pulzusamplitúdó vagy lassult keringés mellett, arrhythmias szívműködés esetén a mérés csak megközelítően pontos. A lábszáron és a boka magasságában általában 8 MHz-es szondát alkalmazunk. Ha a distalis artériákat nehezen találjuk meg, akkor mérést végezhetünk a lateralisabban fekvő art. peronea felett is. Ez kiegészíthető az öregujjon mért nyomásértékkel.
Egészséges egyéneken, a lábon-bokákon mért systoles nyomás 10-20- Hgmm-rel magasabb, mint a felkaron. Ebből a vizsgálatból származik a Doppler index (DI) meghatározás, mely az alsó és felső végtagon mért nyomás hányadosa. Normál körülmények között 1,0-1,3 a számított érték. A 0,4-es DI már komoly lokális keringési zavarra utal.
A súlyos haemodynamikai helyzet megállapítása a DI segítségével összehasonlítható eredményt adhat. Ezért szükséges minden kontrollnál lelkiismeretesen megvizsgálni a DI értékét, mert igy az alapbetegség progressziójára következtethetünk. Többször láthatjuk, hogy az 1 alatti DI 1-2 hónap múlva megváltozik, az érték rendeződik. Ilyenkor pl. a discopathiához társuló súlyos vasospasmus okozott DI érték csökkenést. Ezért, ha először vizsgáljuk a hozzánk beutalt betegen a DI-t, és az csak minimalisan csökkent, vagy szabályos érték, lehetőleg ne úgy engedjük haza a beteget, hogy "érbetegség kizárható". Jobb, ha az ezt követő második és harmadik DI mérés és a beteg fizikai vizsgálata határozza meg döntésünket. Ilyenkor csak annyit célszerű leírni, hogy „érbetegség jelenleg nem igazolható”. A végleges eredményt az ismételt vizsgálatok határozhatják meg. Angiopathia diabetica fennállásakor gyengén tapintható periférias ér mellett 1,0 - 1,3-as DI-t is mérhetünk, amely az érfal merevségét is jelzi (Mönckeberg sclerosis). Mindezek a megfigyelések hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy minden beteg vizsgálatakor a felkarokon mért vérnyomás érték mellett, a kórlapon szükségszerű lenne a DI-k adatainak rögzítése is. Ez a jelenlegi panaszmentesség mellett is, 1-2 év múlva, az adatok megváltozásakor, felveti az induló perifériás érbetegség gyanúját.

A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában

1. ábra.
Hangvilla.

   5./ A Doppler értékek meghatározása után, a Rydel-Seiffer féle 128Hz-re kalibrált hangvillával az öregujj tövében, a térd alatti regióban, és a comb lateralis felén értékeljük a vibráció érzetet, mely különösen a diabeteses betegek követésében fontos, de nagyfokú ischaemiában és discopathiában is kóros értéket kapunk (1.ábra).

A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában

2. ábra.
Ratschow próba.

   6./ Az alsóvégtagon megnézzük a Ratschow féle funkcionális próbát, mely a reaktív hyperaemia késésével jelzi a végtag ischaemiáját (2, 3. ábra).
Az alsóvégtag megtekintése után megmérjük a két lábszár körfogatát. Ha oedemát találunk, akkor a hason fekvő betegen, a v. popliteára helyezett Doppler készülékkel, kézi kompresszióval megvizsgáljuk a distalis pozitív A hang kiválthatóságát. Észlelése alátámasztja a felületes vénarendszer és a vena poplitea folyamatos kapcsolatát.
Amennyiben az anamnézis thoracic outlet syndromára utal (TOS), az ezzel kapcsolatos funkcionális próbák fontosak (5). Az a. radialis és ulnaris valamint az artériás tenyéri ív keringését az Allen teszttel vizsgálhatjuk.
A járástávolság pontosabb meghatározására a járópadló szolgál (treadmill test).

A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában

3. ábra.
Ratschow próba.
A beteg lábon a talp elhalványul.

A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában

4. ábra.
Ép kapilláris.

Komoly jelentősége van a kapillármikroszkópos eljárásnak, mely az immunpathologiai kórképekben és a diabeteses angiopathiában nyújt nagy segítséget (4, 5.ábra). Mindezek a legtöbb rendelőben elvégezhető fizikai vizsgálaalt="A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában" title="A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában"tok kiegészülnek a duplex UH (artériás, vénás) vizsgálattal, amelyben az érlefutást, az érfal jellegét, esetleges thrombus jelenlétét is vizsgálhatjuk.
Az állapottól függően a beteget érsebészeti konzíliumba küldjük annak érdekében, hogy a fennálló status indokol-e érsebészeti beavatkozást.

A gondozás szerepe a perifériás végtagi érbetegségek ellátásában

5. ábra.
Kóros kapilláris Raynaud syndromában.

A fentiekben felsorolt általános vizsgálatok (anamnesis, fizikai status, stb.) általános belgyógyászati jellegűek, de a tünetek értékelése angiológiai szakorvosi képzettséget igényel, különös tekintettel a további teendők megállapítására (5,7,8).
Ha a belgyógyász-angiológus által történt vizsgálattal megállapítást nyert az érbetegség alapos vagy vélt gyanúja, dokumentálásra kerül a feltételezett vagy bizonyított diagnózis. A vizsgáló a beteg gyógyszeres kezeléséről, az elvégzendő további műszeres és laboratóriumi kiegészítő klinikai vizsgálatok szükségességéről, a leletben értesíti a kezelőorvost.
Fontos 3, de legalább 6 havonta ellenőrző adatokat kérni a cholesterin, Tg, húgysav, vércukor, GFR, CN, creatinin értékekről. A hazai és nemzetközi irodalom tanulmányozása során gyakran tapasztaljuk egy-egy lipidérték meghatározásának fontosságát. Karádi István professzor közleményében jelzi, az LDL molekula szerepét a lokális gyulladásos érfolyamatok elinditásában (6). Ezáltal már az LDL cholesterin csökkenő tendenciája elindíthatja az atherosclerosis folyamatának regresszióját. A szakirodalom tanulmányozása jelentős támaszt nyújt az érbetegségek gyógyításához, különösen az interdisciplinaritas figyelembe vételével (8.9,10,11).

II. A gondozó orvos feladatai

Miután elvégeztük a kötelező gyakorlatokat, áttekintjük a beteg eddigi, máshol végzett vizsgálatainak eredményeit is, meghatározzuk a beteggel kapcsolatos további teendőket, elsősorban a még hiányzó műszeres vizsgálatok pótlását. Ebben további segítséget nyújthatunk a betegnek. Tehát: a gondozást kiegészíti a gondoskodás.
A tervezett radiológiai vizsgálat (pl. duplex UH) gyors ügyintézése érdekében minden esetben telefonon felhívjuk a vizsgálatot végző orvost és referáljuk a beutalónkra felírt és általunk feltételezett diagnózis megállapításának fontosságát. Számos esetben az UH- vizsgáló kollégától kapott telefonszámon a beteg is felhívhatja ránk való hivatkozással a radiologust, s ily módon 1-2 napon belül megvan a kért eredmény. Covid-járvány idején a belgyógyász angiologust a beteg bármikor megkeresheti és megbeszélheti a radiológus által közölteket, előjegyzést kap a következő napok valamelyikére. Az angiológus az eset súlyosságától függően azonnal, vagy mihamarabb felhívja az érsebészt, aki szintén soron kívül megnézi a súlyosabb beteget. Így, ebben az időszakban 2 betegünk érsebészeti beavatkozását végezték el sürgősséggel, s ezzel a végtagot, valamint a beteg életét is megmentették.
Az elmúlt, Coviddal terhelt évben előfordult, hogy a kötelező karantén miatt (pl. életkor) a belgyógyász nem rendelhetett. Ezt úgy oldottuk meg, hogy felkértük egyik kórházban dolgozó belgyógyász angiológus szakorvos kolléganőnket, aki soron kívül vállalta a sürgősen rászoruló betegek vizsgálatát, irányítását. Erre a járvány idején 10 esetben volt szükség.
A Covid járvány miatt szünetelő ambuláns rendelést tehát részben személyesen, részben telefonösszeköttetéssel, értékes szakértők (belgyógyász, sebész, radiológus) igénybevételével hiánytalanul elláttuk. Ezen túlmenően a rendelés szünetében a vezető angiológus szakorvos telefonja bármikor rendelkezésre állt, melynek számát minden esetben a vizsgálati lelet utolsó mondatában rögzítjük, továbbá jelezzük a 3 hónapra vagy néhány hétre, esetleg napra meghatározott kontroll időpontját. A járvány miatti esetleges változásokról külön értesítettük az érintetteket. A két vizsgáló intézet asszisztense, ill. vezető főorvosa rendelkezésre állt beutalók, gyógyszer engedélyek, leletek soron kívüli kiadásában, ill. a beteg lakására küldésében. Ezzel a gyakran életveszélyes állapotban lévő betegek ellátása az ambulancia működési szünetében is ellátta a sürgős feladatokat.
Az asszisztencia, a vezető orvos és a beteg együttes munkája, az Intézetek mindegyik dolgozójának szakmai ismerete és ügyszeretete elnyerte a betegek kiemelt bizalmát. A két intézetben nálunk is az első cél a beteg jólléte, egészségének megtartása, életének megvédése. Fontosnak tartjuk, hogy az asszisztens együtt gondolkodjék az orvossal, szakmai tudásával elsajátítsa a feladatvégzés egyes fázisait, segítse az orvost abban, hogy közösen győződjenek meg a beteg gyógyításának eredményes - ségéről. Nagyon fontos, hogy az asszisztens szaktudása jelenjen meg a vizsgálat ideje alatt, ugyanakkor meg - nyugtató személyével kifejezze a várakozókat támogató együttérzését is (12).
Az eddigiekben felsorolt tennivalók minden alkalommal, mindegyik betegünkön évek óta megtörténnek. Az első vizsgálat összes részletét még felsorolni is nehéz, a megvalósítás időigényes, de ez az idő megtérül, az állapot javulása, a gyógyulás vagy a beteg életének megmentése révén. Érdekes emberismeretről, megfigyelésről kaptunk ilymódon információt:
- Volt olyan beteg, aki az első vizsgálat eredményének lapját szerette volna saját maga helyett kontrollra beküldeni a vizsgálóba, megnyugtatva minket, hogy ő jelenleg kifogástalanul van. Kicsit megdöbbent akkor, amikor ismételten végigvizsgáltuk az egész érrendszerét, ugyanúgy, 3 havonként mint első alkalomkor, és az újabb észre - vételeket vele meg is beszéltük. Tapasztalatunk szerint a 3 havonkénti teljes ellenőrzés rendkívül fontos. Helyes, ha rutinszerüen, mindig ugyanaz az orvos vizsgálja a beteget.
Néha a legnagyobb odafigyelés mellett is gondolnunk kell arra, hogy ne felejtsünk ki egy adatot, vegyünk észre valamilyen változást a tünetekben, melyek a beteg számára kiemelten fontosak lehetnek. Ha az egyik kontrollt máshol kell végeztetni, az eredményezheti ugyanakkor egy újabb tünet, jelenség felderítését is.
Természetesen a túlzsúfolt területi rendelőkben nem képzelhető el ilyen igényes feladatrendszer elkészítése, és évekig tartó véghezvitele. Ezt a nagy terjedelmű idő - felhasználást a gondozási rendszeren belül, az időpontok betartásával, előre megtervezve, a betegek érdekeit figyelembe véve lehet csak teljesíteni.
Mivel az érbetegség bámennyire generalizált formákat ölt, minden beteg szervezete másképp reagál a jelenségekre, ezt látjuk a Covid-fertőzésben is. Ezért nem lenne helyes a vizsgálatok rövidítésével, gyors ügyintézésével kihagyni valamit, ami számunkra, de főleg a beteg számára tragédiához vezetne.
Két esetben a rendelőből mentővel szállitottunk 1-1 beteget sürgős kórházi elhelyezésre, vénás thrombosis tüneteivel. Rendelőnk már régen kiürült, amikor este 9-kor a fáradt és túlterhelt mentők megérkeztek, s meghatva nyugtázták, hogy asszisztensemmel együtt a késő esti órákban vártuk őket, vigyáztunk a betegre, s a liftig kisértük őket, jobbulást kívánva.
A betegnek éreznie kell, hogy mi mindannyian érte vagyunk, s fő célunk a gyógyulás, jóllét elérése legyen. Nagyon megható volt hallani a betegek telefonjait, a rendelés szünetelése idején. A 300 gondozott betegből 60-an hívtak fel, s első kérdésük volt: "hogy van főorvosnő, mert mi jól vagyunk, csak nagyon vigyázzon magára, hogy mielőbb találkozhassunk, mert sok mindent kellene még a vizsgálatokból megbeszélnünk."
A betegek ellátása bonyolult, összetett, megtisztelő feladat. Erre utal E. Trudeau megszívlelendő mondása: "ahhoz, hogy néha gyógyítsunk, sokszor kell segítenünk és mindig vigasztalnunk".
A fentiekben kialakított betegellátási rendszer több évtizedes gyakorlata érvényesült részben az említett 300 gondozott, s Budapesten 2016 óta vizsgált érbeteg ellátásában. A Pest megyei betegeink továbbkezelése Budapesten folytatódik. A hosszú évek tapasztalatával szerzett ismeretanyag lehetővé tette, hogy a vizsgált és általunk kezelt érbetegeken eddig amputáció nem történt.

Köszönetnyílvánítás: ezúton is kifejezzük köszönetünket az ambulans betegellátás konzultatív feladatainak értékes munkájáért Dr. Sófalvy Zsuzsanna angiologus főorvosnőnek (MÁV kórház Bp.), Dr. Dzsinich Csaba, professzor úrnak (Központi Honvéd kh), Dr. Banga Péter adjunktus úrnak (SE Érsebészeti klinika), Dr. Bárány Tamás PhD kardiologus, orvosigazgató főorvos úrnak (IMS Bp.), Dr. Csépányi Attila radiologus főorvos úrnak (IMS Bp.). Hálásan köszönjük évek óta segítséget nyujtó bőrgyógyász főorvosunknak: Dr. Szabó János orvosigazgató úrnak (SE Szt. Rókus Klinikai tömb) és Dr. Búza Tibor kardiologus főorvos úrnak (SE Szt Rókus klinikai tömb) értékes segítségét, tanácsait és betegeink ellátását.
Dicsérettel köszönjük meg Molnár Erika és Jánosi Sebők Éva asszisztensek áldozatkész munkáját.
Ezúton köszönjük meg a SE Szt. Rókus Klinikai tömb Igazgatóságának és vezetőségének, az IMS intézet - vezetőségének, és munkatársainak kiemelt támogatását és segítségét.

Irodalom

 1. Laczik R, Gál K, Soltész P: Cardiovascularis betegségek és a COVID 19 fertőzés kapcsolata. Érbetegségek. XXVIII évf.I. 28(1):5-8. (2021)

 2. Ballagi F: Angiologiai betegek rehabilitaciója, gondozása. In:Angiologia. Élettani, klinikai ismerete/ Szerk. Meskó É. GYemszi Főigazgatóság. Budapest 2013 P: 176-192./

 3. Soltész P: Új szempontok és hangsúlyok az alsóvégtagi artériás érbetegség/ LEAD/ diagnozisában és kezelésében a 2017 ESC ajánlás alapján. Érbetegségek. 2018(3):69-70.

 4. Brockenbrough E.C: Screening for the prevention of stroke use of a Doppler flowmeter. Department of Surgery of the University of Washington school of Medicine. 1974. 1-10. Separatum.

 5. Meskó É: A periferias arterias occlusiv érbetegségek (peripheral arterial occlusive disease,PAOD) In: Angiologia. Élettani, klinikai ismeretek. Szerk: Meskó É, Gyemszi Főig. 2013 P:71-90,

 6. Karádi I: Az LDL centralis szerepe ateroszklerosisban. Metabolizmus, 18 (suppl): F11-F15. (2020)

 7. Vértes A: A periferias arterias érszükület és a klaudikacio intermittens. Kardiologus. 2016.P:5-19.

 8. Fórizs Z, Hetényi A: Systemas nyomásmérés a periferias arteriakban. In: Angiológiai Doppler diagnosztika. Springer-Hungarica. 1995. Budapest. P.39-56.

 9. Spryngen M. Fassatte C. Verhaeghe R: The anklebrachial pressure index and standardized questionnere are easy and useful tools to detect peripheral arterial disease in non-claudicating patients at hihg-risk. Int. Angiol, 26:239- 245. (2007)

 10. Klinikai obezitologia. Egyetemi tankönyv Szerk : Bedros J .R, Semmelweis kiadó, Budapest, 2017.

 11. Simonyi G: Gyakorlati lipidológia. Medicina. 2012. Budapest.

 12. Meskó É: Az angiologiai szakasszisztens hivatása. In: Angiologia. szerk. Meskó É, GYEMSZI. 2013. P11-13.

Dr. Meskó Éva

főorvos, kandidátus,
belgyógyász, angiológus, kardiológus.
Semmelweis Egyetem Szt. Rókus Klinikai Tömb.


Érbetegségek: 2021/3. - 69-74. oldal