Főoldal
Új előfizetők
Szerzőinknek
Díjak
Keresés
Aktuális
Alaptudományok
Artériák betegségei
Vénák betegségei
Belgyógyászat
Radiológia
Bőrgyógyászat
Továbbképzés
Kongresszusok
Esetismertetés
Referátum
Termékismertető
História
In Memoriam
Egyéb
2018/1

2017/4
2017/3
2017/2
2017/1

2016/4
2016/3
2016/2
2016/1

2015/4
2015/3
2015/2
2015/1

2014/4
2014/3
2014/2
2014/1

2013/4
2013/3
2013/2
2013/1

2012/4
2012/3
2012/2
2012/1

2011/Suppl. 2
2011/Suppl. 1
2011/4
2011/3
2011/2
2011/1

2010/4
2010/3
2010/2
2010/1

2009/Suppl. 1
2009/4
2009/3
2009/2
2009/1

2008/4
2008/3
2008/2
2008/1

2007/Suppl. 2
2007/Suppl. 1
2007/4
2007/3
2007/2
2007/1

2006/Suppl. 2
2006/Suppl. 1
2006/4
2006/3
2006/2
2006/1

2005/Suppl. 2
2005/Suppl. 1
2005/4
2005/3
2005/2
2005/1

2004/Suppl. 1
2004/4
2004/3
2004/2
2004/1

2003/Suppl. 1
2003/4
2003/3
2003/2
2003/1

2002/Suppl. 1
2002/4
2002/3
2002/2
2002/1

2001/Suppl. 1
2001/4
2001/3
2001/2
2001/1

2000/Suppl. 1
2000/4
2000/3
2000/2
2000/1

1999/Suppl. 1
1999/4
1999/3
1999/2
1999/1

1998/Suppl. 1
1998/4
1998/3
1998/2
1998/1

1997/Suppl. 1
1997/4
1997/3
1997/2
1997/1

1996/4
1996/3
1996/2
1996/1

1995/4
1995/3
1995/2
1995/1

1994/2
1994/1


História

<< Vissza
Cikk mentése Cikk nyomtatása Cikk elküldése


Budai MÁV Kórház Érsebészeti osztály

Írta: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE

Előző lapszámunkban egy nem teljesen korrekt leírás szerepelt erről az osztályról, ezért az alábbiakban hiteles információkat kívánunk közölni az ottani tevékenységről. Ennek megírásában Nyiredy Géza az osztály legutóbbi vezetője volt segítségünkre. A MÁV Tüdőgyógyintézetben, 1973-ban a mellkas-sebészeti osztályból leválva alakult meg az érsebészeti részleg. Első főorvosa Madarász Gyula mellkas sebész volt. Groh Werner adjunktus, gyakorlott érsebész, az akkori OTKI Szív- és Érsebészeti Tanszékéről 1974-ben került át, aki később "honoris causa" érsebész szakorvos lett. Ők ketten kezdték el a rekonstruktiv érműtéteket.
Ebben az időben az akkori Országos Érsebészeti Intézetből az újonnan alakult érsebészeti osztályok munkáját egy-egy megbízott érsebész ?tutor? segítette, így a MÁV Tüdőgyógyintézetbe Szabó Imre járt ki.
Az első évben mindössze 172 beteg feküdt az osztályon, de az ellátott esetek száma évről-évre emelkedett, - és a 30 ágyas osztályon az éves forgalom 1000 felettire nőtt. Míg kezdetben csak a MÁV dolgozókat látták el, később már az SZTK betegek is egyre nagyobb számban kerültek felvételre, majd az egész ország területéről érkeztek érbetegek az osztályra.
A kivizsgálások szempontjából nagy jelentőséggel bírt, amikor angiográfiás rtg készüléket kapott a kórház. Az első időben narkózisban végezték a vizsgálatot. Egy Skoda gépkocsi indító motorja hajtotta a léptetős asztalt, és kézzel fecskendezték be a kontrasztanyagot. Akkor még nehézkesen és hosszú idő alatt került egy-egy beteg műtétre. Jelentős fejlődést eredményezett egy un. lyukkártyával működő, léptető-asztalos angiográf és injektor beszerzése.

Budai MÁV Kórház Érsebészeti osztály

1. ábra.
Cserjési Andrásné asszisztensnő, dr. Madarász Gyula és dr. Nyiredy Géza.

A rekonstruktív érműtétek főleg az infrarenalis érszakaszra szorítkoztak, és csak elvétve fordult elő egy-egy carotis, subclavia vagy anonyma rekonstrukció. Ez a műtéti megoszlás azután, 1993-tól megváltozott. Madarász Gyula főorvos 1992-es nyugdíjba vonult, az új osztályvezető Mogán István, a SOTE Érsebészeti Klinika adjunktusa lett. Mogán főorvos a carotis sebészet új technikáját, az eversios endarteriectomiát vezette be, és ezzel egy új és elég nagy beteganyagot nyert meg az osztálynak. Ugyanakkor meghonosította az alsóvégtagi infrapoplitealis, cruralis és pedalis érsebészetet, továbbá egyre több aorta aneurysma reconstrukcióra is sor került.
Az osztály a hazai és nemzetközi angiológiai és érsebészeti kongresszusok állandó részvevőjévé vált, évente 10-15 előadással vagy poszterrel. A tudományos előadói munka mellett 1995-ben a nemzetközi TOPAS (thrombolysis or peripheral arterial surgery) studyban is részt vett, mely a későbbi recombinalt urokinase hatásosságát vizsgálta.
Miután a MÁV Tüdőgyógyintézet, nevében is kórházzá, a Budai MÁV Kórházzá alakult, fokozottan szükségessé vált a betegellátás kiterjesztése a MÁV-hoz nem tartozó betegekre is. Igy került sor az osztály részvételére a Fővárosi sürgősségi érsebészeti ellátásban. Eleinte egy, később heti két felvételes nappal vettek részt az akut ügyeletben. Ezekben az ügyeletekben nem csak az egyszerű embóliák, hanem akut trom - bózis, graft-occlusio, graft- infekcio és rupturált aorta aneurysma is rendszeresen ellátásra kerül. Ugyanakkor országos vonatkozásban is jelentős számban történtek arteriovenosus fistula műtétek, bár az intézetben nem volt nephrológai osztály, vagy művese állomás.
A korábbi angiografiás készüléket 1992-ben sikerült egy használt DSA-ra kicserélni, mely a korábbi készülékhez képest mindenképpen fejlődést jelentetett, -persze mára ez már jelentősen elavult. A műtéti ellátásban a legjelentősebb fejlődést a 2000-ben beszerzett intraoperatív DSA készülék hozta. Ezzel lehetőség nyílt, - az országban szinte az elsők között ? intraoperativ angioplasztika, stent beültetés és más intervencios radiológiai eljárás és rekonstruktív érműtét kombinált (hibrid) alkalmazására. Ezzel az eljárással jelentősen csökkent a testüreget megnyitó érműtétek száma, így a betegek részére sokkal kisebb megterhelést jelentve, ami komoly megtakarítást hozott a postoperatív ellátásban.
Az Intézeti pulmonológiai osztályokkal együttműködve itt végeztünk először izolált thoracalis perfúziót a nemkissejtes tüdőrák inoperábilis eseteiben. A műtéti eljárást Nyiredy Géza németországi tanulmány útján, a Hammelburgban működő onkológiai centrumban sajátította el, és 1999. szeptember 1.-én végezte sikerrel, elsőként hazánkban.

Budai MÁV Kórház Érsebészeti osztály

2. ábra.
Dr. Nyiredy Géza, dr. Baranyai Árpád és dr. Varga Krisztina (2006).

Mogán főorvos 2002-ben, a Szent Imre kórház újonnan alakult érsebészeti részlegét vette át, az osztály új vezetője Nyiredy Géza főorvos lett. A korábbi rekonstruktív érműtétek hasonló számban folytatódtak, egyre nagyobb hangsúlyt adva az ultra distalis, pedalis rekonstrukcióknak, (melyet akkor ilyen nagy számban az országban egyedül itt végeztek), valamint a már korábban említett hibrid operációknak, illetve az érsebészet egyik leghálátlanabb területének a fertőzött érprotéziseknek. Erre az ellátásra számos esetben más intézetekből, sürgőséggel kerültek át a betegek.
Az osztály igen jó együttműködést fejlesztett ki az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet III-as Sebészeti Osztályával. Az érsebészetileg már nem rekonstruálható, definitív végtag elhalást szenvedett betegek amputációját és további rehabilitációját ezen az osztályon országos intézeti szintű szakellátással végezték, ugyanakkor a Rehabilitációs Intézetben lévő érbetegek rekonstruktív érműtéteit az Érsebészeti Osztály soron kívül látta el.

Budai MÁV Kórház Érsebészeti osztály

3. ábra.
Az osztály dolgozói 1987-ben.

Ugyanilyen jó kapcsolat alakult ki a stroke-on átesett betegek ellátásában az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Agyi-érbetegségek Országos központjával. A Stroke Központ sok carotis szűkületben szenvedő beteget küldött műtétre osztályunkra, ugyanakkor az itt esetlegesen előforduló agyér katasztrófák ellátásában számos esetben ők vették át az itteni betegeket.
Az egyre nehezedő egészségügyi ellátási körülmények között az osztályon a betegek országosan is igen rövid idő alatt, és gyors kivizsgálás után kerültek műtétre, sokszor már más intézetekben történt többszöri sikertelen operáció után.
Az osztály orvosi létszáma az idők folyamán igen változatos volt az eleinte 2 főből álló team 1989-re 8 főre duzzadt, majd később lecsökkent, és 2007. július 12-én az osztály itt megszünt.

Az osztályon az alábbi kollégák dolgoztak, munkájuk kezdésének időrendjében:

Dr. Madarász Gyula

1956 ? 1992
Dr. Groh Werner

1974 ? 2000
Dr. Bálint Tamás

1975 ? 1976
Dr. Molnár János

1976 ? 1994
Dr. Erős László

1981 ? 1992
Dr. Megyeri András

1981 ? 1993
Dr. Sarkadi Károly

1984 ? 1988
Dr. Gémes György

1984 ? 1988
Dr. Rembeczky László

1985 ? 1992


2006 ? 2007
Dr. Berezvai Sándor

1987 ? 1988
Dr. Rácz Tibor

1987 ? 1988
Dr. Nyiredy Géza

1988 ? 2008
Dr. Koev Jordan

1988 ? 1990
Dr. Németh Ákos

1988 ? 1990
Dr. Millei János

1991 ? 1995
Dr. Mogán István

1993 ? 2002
Dr. Garbai Imre

1993 ? 1996
Dr. Varga István

1994 ? 1995
Dr. Libertiny Gábor

1994 ? 1995
Dr. Horánszky Zoltán

1995 ? 1996
Dr. Simó Gábor

1996 ? 2002
Dr. Sarkadi László

1996 ? 1996
Dr. Szinetar László

1996 ? 1998
Dr. Széll András

1996 ? 1999
Dr. Járay Géza

1997 ? 1997
Dr. Lassu Péter

1999 ? 1999
Dr. Nagy Zsuzsa

1999 ? 2007
Dr. Wágner Éva

1999 ? 2001
Dr. Márkus Péter

2000 ? 2000
Dr. Darabos Gábor

2000 ? 2002
Dr. Baranyai Árpád

2002 ? 2007
Dr. Kapus Zoltán

2002 ? 2005
Dr. Antal Szilvia

2004 ? 2005
Dr. Mezővári Anna

2005 ? 2005
Dr. Dömötör György

2005 ? 2006

Az osztály publikációs tevékenysége:

 1. A szeptikus érprotézis. Terápiás lehetőségek. Nyiredy G., Mogán I., Molnár J., Groh W., Millei J. Magyar Sebészet, 1994, 47:157. Suppl.

 2. Varikográfia mint az ascendáló flebográfia speciális formája. Molnár J., Groh W., Nyiredy G., Mogán I., Millei J. Magyar Sebészet, 1994, 47:220. Suppl.

 3. Pulmonary complications following elective aortic surgery. G. Nyiredy, D. Kiss, I. Kollár, I. Mogan. International Angiology, 1995 (May), 46 (5):369. Suppl.

 4. Graft infection ? a permanent fear in vascular surgery. I.Mogan, G. Nyiredy. International Angiology, 1995 (May), 46 (5):257. Suppl.

 5. Inferior pancreaticoduodenal artery aneurysm presenting in a woman. I.Mogan, I. Garbai , G. Nyiredy, G. Keresztury, G. Mozes. International Angiology, 1995 (May), 46 (5):366. Suppl.

 6. The benefit of intraoperative and postoperative angiography in perpheral reconstructions. G. Nyiredy, G. Libertiny, I. Mogán. International Angiology, 1996, Vol 15:9.

 7. Peripheral bypass procedures ? an audit of results and quality of life assesment. G. Libertiny., G. Nyiredy, I. Mogan. International Angiology, 1996, 15:9.

 8. Perifériás rekonstrukciók során végzett redo műtéteink. Nyiredy G., Libertiny G., Mogán I. Magyar Sebészet 1996, 49( Jun):71. Suppl.

 9. Y bypass csere mint redo műtét. Groh W., Mogán I., Nyiredy G., Garbai I., Széll A. Magyar Sebészet, 1996. 49 (Jun):66. Suppl.

 10. Our Experiences with Peripheral Bypass Procedures. G. Nyiredy, G. Libertiny., I. Mogán. Cardiovascular Surgery, 1996 (Sept):135.

 11. Infrarenalis aorta aneurysma rupturált és elektíven operált eseteinek összehasonlítása. Nyiredy G., Mogán I. Magyar Sebészet, 1998 (Júni), 51:146.

 12. Comparison of peripheral bypass procedures made by autologous vein or PTFE prosthesis. G.Nyiredy, I. Mogan. International Angiology,1998 (Sept) 17 (3):170.

 13. Sürgősségi műtétek graft-suppuratio során. Nyiredy G., Mogán I. Érbetegségek, 1999, 6:29 Suppl.

 14. Sürgősséggel és elektíven végzett perifériás bypass műtéteink összehasonlítása. Nyiredy G., Simó G., Mogán I. Érbetegségek, 1999, 6:32.

 15. Comparison the results of pedal bypass procedures made of atherosclerotic patients with or without diabetes mellitus. Nyiredy G,. Mogán I., Simó G. Cardiovascular Surgery, 2001 (June), Suppl 1; 20.

 16. Comparison of crural bypass procedures made by autologous vein or PTFE prosthesis. Mogán I., Nyiredy G. Simó G. Cardiovascular Surgery, 2001 (June), Suppl1; 1.

 17. Influence of contralateral carotid artery occlusion on the outcome of carotid surgery - Experience with neuro - monitoring by transjugular oxymetry. Simó G., Mogán I., Nyiredy G. Cardiovascular Surgery, 2001 (June), Suppl 1; 29.

 18. Az aortofemoralis rekonstrukciók után fellépő graftinfekciók: életmentés vagy végtag-mentés? Nyiredy G., Mogán I., Simó G., Darabos G. Érbetegségek, 2001. 8:23. Suppl.

 19. Femoropopliteális műéráthidalások szeptikus szövődményeivel szerzett tapasztalataink. Darabos G., Mogán I., Nyiredy G., Simó G. Érbetegségek, 2001. 8:24 Suppl.

 20. Izolált poplitea aneurysma sikerrel operált esete (esetismertetés). Nagy Zs., Mogán I., Nyiredy G. Érbetegségek 2001. 8:43. Suppl.

 21. Pedalis bypassok utáni korai reoperaciók és késői bypassnyitvamaradásért végzett beavatkozások (PTA, ITA, szerviz műtétek, redo-műtétek). Nyiredy G., Baranyai Á, Kapus Z. Érbetegségek, 2003. 10:45. Suppl.

 22. Klippel-Trenaunay syndroma. Egy ritka kórkép az érsebészeti gyakorlatban. Baranyai Á. , Nyiredy G. , Balogh Gy. , Horváth I. Érbetegségek 2003. 10:53. Suppl.

 23. Mélyvénás thrombosis képében jelentkező rupturált artéria poplitea aneurysma. Baranyai Á., Kapus Z., Nyiredy G. Érbetegségek, 2003. 10:45.

 24. Carotis műtét 80 év felett - Ami sok az sok? Baranyai Á., Nyiredy G., Kapus Z., Nagy Zs. Érbetegségek, 2003. 10: 39 Suppl.

 25. Rekonstrukcióval együtt végzett intraoperatív inter - venciós eljárások korai eredményei osztályunkon. Kapus Z., Nyiredy G., Baranyai Á., Nagy Zs. Érbetegségek, 2003. 10:25. Suppl.

 26. Autológ rekonstrukciók, szeptikus érprotézisek esetén. Nyiredy G., Vasas P., Baranyai Á., Kapus Z., Nagy Zs. Magyar Sebészet 2004 (juni) 57:158.

 27. Pedalis és plantaris bypassok eredményességének összehasonlítása. Nyiredy G., Baranyai Á. Érbetegségek, 2005. 12:29 Suppl. 2.

 28. Femoralis mélyvénával végzett artériás rekonstrukciók. Nyiredy G., Baranyai Á. Magyar Sebészet 2006, 59:197-330.

 29. Pedalis bypassok eredményessége, különös tekintettel a diabeteses betegekre. Nyiredy G. Érbetegségek, 2006, 13:31 Suppl. 2.

DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE


Érbetegségek: 2017/1. 37-40. oldal<< Vissza