Főoldal
Új előfizetők
Szerzőinknek
Díjak
Keresés
Aktuális
Alaptudományok
Artériák betegségei
Vénák betegségei
Belgyógyászat
Radiológia
Bőrgyógyászat
Továbbképzés
Kongresszusok
Esetismertetés
Referátum
Termékismertető
História
In Memoriam
Egyéb
2018/1

2017/4
2017/3
2017/2
2017/1

2016/4
2016/3
2016/2
2016/1

2015/4
2015/3
2015/2
2015/1

2014/4
2014/3
2014/2
2014/1

2013/4
2013/3
2013/2
2013/1

2012/4
2012/3
2012/2
2012/1

2011/Suppl. 2
2011/Suppl. 1
2011/4
2011/3
2011/2
2011/1

2010/4
2010/3
2010/2
2010/1

2009/Suppl. 1
2009/4
2009/3
2009/2
2009/1

2008/4
2008/3
2008/2
2008/1

2007/Suppl. 2
2007/Suppl. 1
2007/4
2007/3
2007/2
2007/1

2006/Suppl. 2
2006/Suppl. 1
2006/4
2006/3
2006/2
2006/1

2005/Suppl. 2
2005/Suppl. 1
2005/4
2005/3
2005/2
2005/1

2004/Suppl. 1
2004/4
2004/3
2004/2
2004/1

2003/Suppl. 1
2003/4
2003/3
2003/2
2003/1

2002/Suppl. 1
2002/4
2002/3
2002/2
2002/1

2001/Suppl. 1
2001/4
2001/3
2001/2
2001/1

2000/Suppl. 1
2000/4
2000/3
2000/2
2000/1

1999/Suppl. 1
1999/4
1999/3
1999/2
1999/1

1998/Suppl. 1
1998/4
1998/3
1998/2
1998/1

1997/Suppl. 1
1997/4
1997/3
1997/2
1997/1

1996/4
1996/3
1996/2
1996/1

1995/4
1995/3
1995/2
1995/1

1994/2
1994/1


Egyéb

<< Vissza
Cikk mentése Cikk nyomtatása Cikk elküldése


Angiológia - A kardiológiai és angiológiai szakasszisztensképzés kézikönyve

Írta: DR. MESKÓ ÉVA

Csatlakozásunk az Európai Unióhoz indokolttá tette az eddigiekben alkalmazott tanítási módszerek és tananyagok felfrissítését. Az egészségügyi szakképzés koordinátoraként, az eredményesen működő Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (a mai GYEMSZI EFF), a kardiológiai és angiológiaiszakasszisztens-képzés átgondolására és szerkezeti elemeinek megújítására, 2003-ban 3 napos konferenciát rendezett.
Ekkor, az új európai irányelvek figyelembe vételével merült fel a kardiológiai és angiológiai szakasszisztens képzés kialakításának szükségessége. Mivel az angiológia nem volt önálló szakvizsgatárgy, a tanácskozó szakemberek döntése alapján egységes kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tematikát dolgoztunk ki. A moduláris képzés elméleti, gyakorlati és írásbeli anyagának összeállítása, majd minisztériumi jóváhagyás és ismételt szakmai egyeztetések után, 2006-ban a kettős asszisztensképzés az Országos Képzési Jegyzékbe hivatalosan is bekerült.

A kardiológiai és angiológiai szakasszisztensképzés kézikönyve

A képzés fontosságát aláhúzta a belgyógyászati angiológia hazai és nemzetközi térhódítása és jelentőségének növekedése is. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók hivatalossá tételével 2009-2010-ben, a Fővárosi ÁNTSZ szervezésében, 20 fővel elindult az első 10 hónapos szakképző tanfolyam. Az előadói gárda a Belgyógyászati Szakmai Kollégium Angiológiai Bizottságának tagjaiból és az angiológia kiemelt szakembereiből állt. A cél, az eddig kardiológiai területen dolgozó asszisztensek kettős feladatvállalása érdekében, az angiológiai tudás meg - szerzése volt. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy az ezt követő években összesen 150 hallgató tett sikeres vizsgát, a komoly felkészültséget igénylő szakmai tárgyakból.
Az angiológiai belgyógyászati ismeretek elsajátítása, nemzetközi viszonylatban is komoly oktatási feladatot jelent. Magyarországon az egyetemi angiológiai tanítás csak néhány éve került be a hivatalos tanrendbe.
Európában először 2012. november 29-én, Milánóban került megrendezésre az Angiologia/Vascularis Medicina szakvizsga, melynek sikeres résztvevői elnyerték a CESMA-UEMSAngiologia/Vascularis Medicina Diplomát. Ezzel a belgyógyászati angiológia önálló szakspecialitása Európában is létjogosultságot nyert. Mindez aláhúzza a hazai angiológia fejlesztésének fontosságát.
A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság hathatós támogatásával, a képzések során az előadók által készített tananyag felhasználásával, az oktatási tapasztalatok figyelembe vételével, egy speciális kézikönyv szerkesztésére és kiadására került sor.
Ilyen természetű és tematikájú könyv még európai viszonylatban is úttörő munkának számít. A könyv szerkesztésénél figyelembe kellett venni, hogy az angiológiai alap fogalmakat kevéssé ismerő, hosszú éveken át kifejezetten csak kardiológiai betegek ellátásával foglalkozó asszisztensek fogalmi ismereteit, eddigi szó - használatát ki kell bővíteni. Ezért, a nagy általánosságban még kevéssé ismert tananyag elsajátításához tartalmilag, formailag és szerkezetileg újszerű megoldást kellett keresni.
A szerzők a fejezetek szinopszisát elkészítve láttak munkához. Figyelembe vettük a könyv lektora, Nemes Attila Professzor Úr útmutatásait is.
A bevezető fejezet "Az angiológiai szakasszisztens hivatása címet kapta, mely mindazon tudnivalókat tartalmazza, melyek az egészségügyi képzettségű szakasszisztensek számára elengedhetetlenül fontosak. Hangsúlyozza a betegellátás etikájának kiemelt szerepét, a beteggel való helyes bánásmódot és az együttgondolkodás jelentőségét.
A könyv I. főfejezete az alkalmazott anatómiai, érműködés élettani, kórélettani ismereteket tartalmazza. A szerzők részletezik az érelváltozások pathomecha - nizmusában szerepet játszó rizikófaktorokat, haemostaseologiai és haemodinamikai tudnivalókat. E fejezetben találjuk mindazokat az élettani fogalmakat, melyek a további részletek tanulmányozásakor vissza-visszatérő kérdésekre adhatnak választ.
A II. főfejezet tárgyalja az artériás-, vénás- és nyirokrendszer betegségeinek diagnózisát, klinikai képét, kórlefolyását, terápiáját és a gondozás fontosabb elemeit.
A kézikönyv alapvetően az angiológiai belgyógyászati ismereteket tartalmazza, ugyanakkor érinti a fontosabb határterületi kérdéseket, diagnosztikai eljárásokat (pl. radiológia, labordiagnosztika) valamint a konzervatív kezeléshez szervesen kapcsolódó érsebészeti módszereket is. Külön összeállítás foglalkozik a rehabilitáció és gondozás, az etikus érbeteg-ellátás és a felelősség kérdésével.
A kézikönyv felépítését tekintve, a fejezetek az aktuális definíciókkal kezdődnek, majd a fejezet végén lévő összefoglalás rögzíti a fontosabb tudnivalókat. Ezt követik az ellenőrző kérdések, melyekkel az ismétlést kívántuk segíteni. Nem volt könnyű az egységes szóhasználat kialakítása, az idegen szavak és fogalmak érthető magyarázata. Néhány szerző, helyesen, a fejezetben foglaltak érthetőségének ellenőrzésére, az elkészült fejezetet saját munkatársával is elolvastatta. A szerkesztő feladata volt a problémák megoldása és a könyv végleges arculatának kialakítása.
A tárgymutató, a rövidítések jegyzéke és a bőséges (dominánsan magyar nyelvű) irodalmi felsorolás, a fontosabb szakmai irányelvek csoportosítása segíti a tanulást, melynek témáját illetően jelenleg az első európai szakkönyvként értékelendő.
A lektor véleményéhez csatlakozva megállapíthatjuk, hogy a könyv tartalma, fogalmi közlése alapján hasznos útmutató az egészségügyi szakemberek és rezidensek, valamint az angiológiával ismerkedni kívánó orvosok részére is.
Az Angiológiai kézikönyv létrehozásában kiemelt feladatot teljesített a GYEMSZI EFF Kiadói és Könyvtári Osztálya. A szépen elkészített ábraanyag, a didaktikus színhasználat és az összeállítás minősége, a kiváló előkészítő és nyomdai munkát dicséri.
Külön köszönet illeti Dr. Nemes Attila Professzor Urat, munkánkat magas szinten támogató, értékes lektori feladat vállalásáért.

Dr. Meskó Éva (szerk.): Angiológia. GYEMSZI EFF, 2013.

A kiadvány megvásárolható a GYEMSZI EFF KönyvesKert Kávézó és Könyvesboltban, nyitvatartási időben (1085 Budapest, Horánszky u. 24.), illetve megrendelhető a www.eti.hu honlapon.

Szerkesztette: Dr. Meskó Éva


Érbetegségek: 2015/1. 10-11. oldal<< Vissza